İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Prof. Dr. Musa ÖZATA Yönetim ve Organizasyon musaozata@gmail.com, mozata@ahievran@edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÜNSAL Muhasebe ve Finansman amt_unsal@hotmail.com +90 386 280 4927
Yrd. Doç. Dr. Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ Üretim Yönetimi ve Pazarlama banu.kulter@ahievran.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Deniz AKGÜL Üretim Yönetimi ve Pazarlama deniz.akgul@ahievran.edu.tr 0386 280 4931
Yrd. Doç. Dr. Emine ŞENER Yönetim ve Organizasyon esener@ahievran.edu.tr 4931
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul GÜREŞCİ Kooperatifçilik ispir_ert@hotmail.com 4936
Yrd. Doç. Dr. Fatih Ferhat ÇETİNKAYA Yönetim ve Organizasyon ffcetinkaya@ahievran.edu.tr 0386 2804912
Yrd. Doç. Dr. Hatice Pınar KAYA Muhasebe ve Finansman pkaya@ahievran.edu.tr 0386 280 4928
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Nazmi Kartal DEMİRGÜNEŞ Muhasebe ve Finansman kartal.demirgunes@ahievran.edu.tr +90 386 280 49 26 (4926)
Yrd. Doç. Dr. Yüksel İLTAŞ Muhasebe ve Finansman yiltas@ahievran.edu.tr 0386 280 2014
Araş. Gör. Ayşe Nurefşan YÜKSEL Yönetim ve Organizasyon ayse.bali@ahievran.edu.tr 2004
Araş. Gör. Emrah GÜRLEK Sayısal Yöntemler e.gurlek@ahievran.edu.tr 2016
Araş. Gör. Fatma KORKMAZ Yönetim ve Organizasyon fatma.tetik@ahievran.edu.tr / ftmttkk1@gmail.com 03862804948
Araş. Gör. Vildan GÜNEŞ Üretim Yönetimi ve Pazarlama vildan_gunes@hotmail.com 0 (386) 280 4921
Araş. Gör. Yusuf AKKOCA Yönetim ve Organizasyon yusufakkoca@ahievran.edu.tr +90 386 280 2005