İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü / Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Doç. Dr. Hüseyin Nazmi Kartal DEMİRGÜNEŞ Muhasebe ve Finansman kartal.demirgunes@ahievran.edu.tr +90 386 280 49 26 (4926)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNSAL Muhasebe ve Finansman ahmetunsal@mail.ru +90 386 280 4927
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Pınar KAYA Muhasebe ve Finansman pkaya@ahievran.edu.tr 0386 280 4928
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel İLTAŞ Muhasebe ve Finansman yiltas@ahievran.edu.tr 0386 280 2014
Araş. Gör. Fatih GÜZEL Muhasebe ve Finansman fatih.guzel@ahievran.edu.tr 0(386) 280 20 21