İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü / İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Yrd. Doç. Dr. Oktay AKTÜRK İktisat Politikası oktayakturk40@gmail.com, oakturk@ahievran.edu.tr 4939
Araş. Gör. Dr. Ümit BULUT İktisat Politikası ubulut@ahievran.edu.tr 0386 280 4920