İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü / İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar ÜÇLER İktisat Teorisi gulbahar.ucler@ahievran.edu.tr 2804925
Dr. Öğr. Üyesi Hale KIRMIZIOĞLU İktisat Teorisi halekirmizioglu@hotmail.com 2804934
Araş. Gör. Dr. Uğur AYTUN İktisat Teorisi uguraytun@ahievran.edu.tr 2015