İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Amıra Samy Mahmoud Hussıen AMIRA SAMY MAHMOUD HUSSIEN Arap Dili Ve Belagatı
Dr. Öğr. Üyesi Mohammad BONJA Arap Dili Ve Belagatı
Öğr. Gör. Haneen I.I. Kehaıl HANEEN I.I. KEHAIL Arap Dili Ve Belagatı
Öğr. Gör. Mücahit TANRIBUYURDU Arap Dili Ve Belagatı m.tanribuyurdu@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Mustafa ÖZÇELİK Arap Dili Ve Belagatı