İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Fıkıh Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman CANER Fıkıh abdurrahman.caner@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR Fıkıh ahmetbayraktar@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Rumeysa YAŞAR Fıkıh rumeysa.yasar@ahievran.edu.tr