İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Fıkıh Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Araş. Gör. Gökçe Zeynep AKIN Fıkıh gokce.akin@ahievran.edu.tr 6102
Araş. Gör. Rumeysa YAŞAR Fıkıh