İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Fıkıh Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAYRAKTAR Fıkıh
Araş. Gör. Rumeysa YAŞAR Fıkıh rumeysayasar04@gmail.com -