İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Hadis Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER Hadis h.dulber@ahievran.edu.tr 6105
Araş. Gör. Mehmet BOZKIRLI Hadis mehmet.bozkirli@ahievran.edu.tr 6100
Araş. Gör. Orhan ÇİNİCİ Hadis orhan.cinici@ahievran.edu.tr 280 2217