İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Hadis Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÜLBER Hadis haticedulber@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SAĞLAM Hadis ibrahim.saglam@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Mehmet BOZKIRLI Hadis mehmet.bozkirli@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Orhan ÇİNİCİ Hadis orhan.cinici@ahievran.edu.tr