İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Prof. Dr. Emrullah FATİŞ Kelam Ve İtikadi İslam Mezhepleri f.emrullah@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Nail KARAGÖZ Kelam Ve İtikadi İslam Mezhepleri nailkaragoz@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Harun ASLAN Kelam Ve İtikadi İslam Mezhepleri harun.aslan@ahievran.edu.tr