İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Prof. Dr. Emrullah FATİŞ Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri f.emrullah@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nail KARAGÖZ Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri nailkaragoz@ahievran.edu.tr 6108
Araş. Gör. Harun ASLAN Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri harun.aslan@ahievran.edu.tr 6102