İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Tasavvuf Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Doç. Dr. Hüseyin KURT Tasavvuf kurt.huseyin@ahievran.edu.tr