İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü / Tefsir Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi İsa KANİK Tefsir isa.kanik@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAYSAL Tefsir sbaysal@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Rukiye ÇELEBİ Tefsir rukiyecelep@ahievran.edu.tr