Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Prof. Dr. Cemalettin İPEK Eğitim Yönetimi cemalettin.ipek@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık dgenctanirim@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Hacı Ömer BEYDOĞAN Eğitim Programları Ve Öğretim haci.beydogan@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK Eğitim Programları Ve Öğretim husimsek@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet TAŞDEMİR Eğitim Programları Ve Öğretim mtasdemir@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Nihat ÇALIŞKAN Eğitim Programları Ve Öğretim ncaliskan@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Nuri BALOĞLU Eğitim Yönetimi nbaloglu@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Refik BALAY Eğitim Yönetimi refikbalay@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Tufan AYTAÇ Eğitim Yönetimi t.aytac@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih ŞİMŞEK Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme assimsek@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ersoy KARABAY Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme e.karabay@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul TALU Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık etalu@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Evren ERZEN Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Dr. Öğr. Üyesi Halit ERTUĞRUL Eğitim Yönetimi halit.ertugrul@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tarık BAŞAR Eğitim Programları Ve Öğretim tarik.basar@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Umay Bilge BALTACI Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Doç. Dr. Davut AYDIN Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık davut.aydin@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Gül ÖZÜDOĞRU Hayat Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi gerturk@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Hamza YAKAR Eğitimin Felsefi, Sosyal Ve Tarihi Temelleri hamza.yakar@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Menderes ÜNAL Eğitim Programları Ve Öğretim menderes@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa ERDEM Eğitim Yönetimi mustafa.erdem@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Önder BALTACI Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık obaltaci@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Sultan Selen KULA Hayat Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi selen.yazgunoglu@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Fatma Hümeyra YÜCEL Eğitim Yönetimi fhyucel@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Asude Sena MUĞLU Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Araş. Gör Burak ERKENEKLİ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Araş. Gör Dildar ÖZASLAN Eğitim Programları Ve Öğretim
Araş. Gör Sevil Esma TUNÇ Eğitim Yönetimi sevil.tunc@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Yasemin KUZU Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme yaseminkuzu@ahievran.edu.tr