Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Prof. Dr. Hacı Ömer BEYDOĞAN Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı haci.beydogan@ahievran.edu.tr (0386) 280 5167
Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı husimsek@hotmail.com 2805224
Prof. Dr. Mehmet TAŞDEMİR Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı mtasdemir@ahievran.edu.tr 0 (386) 280 5165
Prof. Dr. Nihat ÇALIŞKAN Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Doç. Dr. Menderes ÜNAL Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı menderesunal@gmail.com; menderes@ahievran.edu.tr 03862805168
Dr. Öğr. Üyesi Tarık BAŞAR Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı tarik.basar@ahievran.edu.tr 03862802805
Araş. Gör. Dildar ÖZASLAN Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı dildarozaslan@hotmail.com - d.ozaslan@ahievran.edu.tr 0386 280 2817