Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Prof. Dr. Cemalettin İPEK Eğitim Yönetimi cemalettin.ipek@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Nuri BALOĞLU Eğitim Yönetimi nbaloglu@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Refik BALAY Eğitim Yönetimi refikbalay@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Tufan AYTAÇ Eğitim Yönetimi t.aytac@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Halit ERTUĞRUL Eğitim Yönetimi halit.ertugrul@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa ERDEM Eğitim Yönetimi mustafa.erdem@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Fatma Hümeyra YÜCEL Eğitim Yönetimi fhyucel@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Sevil Esma TUNÇ Eğitim Yönetimi sevil.tunc@ahievran.edu.tr