Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Prof. Dr. Abdullah AYDIN Fen Bilgisi Eğitimi aaydin@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK Fen Bilgisi Eğitimi nozbek@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Özlem AFACAN Fen Bilgisi Eğitimi oakocabas@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Şakir Önder ÖZKURT Fen Bilgisi Eğitimi soozkurt@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZTÜRK Fen Bilgisi Eğitimi nilay.ozturk@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ömer EYÜBOĞLU Fen Bilgisi Eğitimi oeyuboglu@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Dilber POLAT Fen Bilgisi Eğitimi dilber.polat@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Tezcan KARTAL Fen Bilgisi Eğitimi tkartal@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Hüseyin ATEŞ Fen Bilgisi Eğitimi huseyin.ates@ahievran.edu.tr