Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Prof. Dr. Abdullah AYDIN Fen Bilgisi Eğitimi aaydin@ahievran.edu.tr 5126
Prof. Dr. Neslihan ÖZBEK Fen Bilgisi Eğitimi nozbek@ahievran.edu.tr 0 (386) 280 5116
Prof. Dr. Özlem AFACAN Fen Bilgisi Eğitimi oakocabas@ahievran.edu.tr (0386) 280 5117
Prof. Dr. Şakir Önder ÖZKURT Fen Bilgisi Eğitimi onderozkurt64@gmail.com
Doç. Dr. Dilber POLAT Fen Bilgisi Eğitimi d.polat218@gmail.com , dilber.polat@ahievran.edu.tr 0 (386) 280 5139
Doç. Dr. Tezcan KARTAL Fen Bilgisi Eğitimi tkartal@ahievran.edu.tr 0 (386) 280 5134
Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZTÜRK Fen Bilgisi Eğitimi nilayozzturk@gmail.com, nilay.ozturk@ahievran.edu.tr (0386) 2802811
Dr. Öğr. Üyesi Ömer EYÜBOĞLU Fen Bilgisi Eğitimi oeyuboglu@ahievran.edu.tr +90 386 280 51 40
Araş. Gör. Dr. Hüseyin ATEŞ Fen Bilgisi Eğitimi huseyinates_38@hotmail.com 03862805174