Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül SELİMHOCAOĞLU Okul Öncesi Eğitimi aselimhocaoglu@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hasan DİLEK Okul Öncesi Eğitimi hdilek@ahievran.edu.tr
Doç. Dr. Ümit DEMİRAL Okul Öncesi Eğitimi udemiral@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Cansu YILDIZ TAŞDEMİR Okul Öncesi Eğitimi cansu.yildiz@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Hilal GENÇ ÇOPUR Okul Öncesi Eğitimi hilal.genc@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Şule ALICI Okul Öncesi Eğitimi sule.alici@ahievran.edu.tr