Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Dr. Öğr. Üyesi Cemil KOYUNCU Klasik Arkeoloji koyuncucemil@hotmail.com 2804637
Dr. Öğr. Üyesi Işık ADAK ADIBELLİ Klasik Arkeoloji adakadibelli@hotmail.com 0386 280 45 66
Öğr. Gör. Aysun TOPALOĞLU UZUNEL Klasik Arkeoloji atuzunel@ahievran.edu.tr, topalogluaysun@gmail.com 0 (386) 2803103
Araş. Gör. Dr. Hatice Asena KIZILARSLANOĞLU Klasik Arkeoloji asenakizilarslan@hotmail.com 03862804513
Araş. Gör. Ömer UZUNEL Klasik Arkeoloji ouzunel@ahievran.edu.tr
Araş. Gör. Turgay Yaşar YEDİDAĞ Klasik Arkeoloji tyyedidag@gmail.com (386) 2804678