Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Araş. Gör. Emine Seylan ŞAHİN Gelişim Psikolojisi e.seylan.sahin@ahievran.edu.tr