Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Dr. Öğr. Üyesi İlkay KAYDU AKBUDAK Mineroloji Ve Petrokimya i.akbudak@ahievran.edu.tr 03862803826
Dr. Öğr. Üyesi Seda ÇELLEK Uygulamalı Jeoloji sedacellek@ahievran.edu.tr 0386 280 3820
Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BAŞIBÜYÜK Genel Jeoloji zbasibuyuk@ahievran.edu.tr 3806
Araş. Gör. Ece VAROL Maden Yatakları Ve Jeokimya
Araş. Gör. Hilal ENGİN Genel Jeoloji