Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Doç. Dr. Zeynel BAŞIBÜYÜK Genel Jeoloji zbasibuyuk@ahievran.edu.tr 3806
Dr. Öğr. Üyesi İlkay KAYDU AKBUDAK Mineroloji Ve Petrokimya i.akbudak@ahievran.edu.tr 03862803826
Dr. Öğr. Üyesi Seda ÇELLEK Uygulamalı Jeoloji sedacellek@ahievran.edu.tr 0386 280 3820
Öğr. Gör. Aynur İRMAK ER Uygulamalı Jeoloji aynurirmak@ahievran.edu.tr 03862805704
Öğr. Gör. Ferdi DEMİRTAŞ Genel Jeoloji ferdi.demirtas@ahievran.edu.tr 0386 280 2245
Araş. Gör. Ece VAROL Maden Yatakları Ve Jeokimya
Araş. Gör. Hilal ENGİN Genel Jeoloji hilal.dokuz@ahievran.edu.tr