Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇAĞLAR Bina Bilgisi arzu.caglar@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Esin İLHAN Yapı Bilgisi eilhan@ahievran.edu.tr 0 386 280 55 77
Araş. Gör. Ece YOLTAY Bina Bilgisi
Araş. Gör. Gülten ŞENTÜRK SİPAHİ Bina Bilgisi g.senturk@ahievran.edu.tr 0386 280 2277
Araş. Gör. Makbule ÖZDEMİR Bina Bilgisi
Araş. Gör. Merve BAŞGÜL Yapı Bilgisi merve.basgul@ahievran.edu.tr 280 22 89
Araş. Gör. Sıddı Zeynep YILMAZ KILIÇ Bina Bilgisi zeynep.yilmaz@ahievran.edu.tr 2276
Araş. Gör. Şerife ÖZATA Yapı Bilgisi ozataserife@gmail.com, sozata@yildiz.edu.tr 0212 383 2616