Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ Geleneksel Türk El Sanatları filiz.olmez@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Sema ETİKAN Geleneksel Türk El Sanatları semaetikan@mynet.com
Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN Geleneksel Türk El Sanatları handearslan@hotmail.com 3504
Dr. Öğr. Üyesi Saliha BOZER BAYRAKTAR Geleneksel Türk El Sanatları salihabozerbayraktar@hotmail.com
Araş. Gör. Oğuzhan KABALCI Geleneksel Türk El Sanatları