Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Bölümü / Müzik Ana Bilim Dalı

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK Müzik kubilaykolukrk@gmail.com 5059127184
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan YİĞİTER Müzik erhanyigiter@ahievran.edu.tr 2408
Dr. Öğr. Üyesi Satı DOĞANYİĞİT Müzik sati.doganyigit@ahievran.edu.tr 2401
Dr. Öğr. Üyesi Şenol AFACAN Müzik senolafacan@gmail.com 2402
Öğr. Gör. Cenk ŞAHİN Müzik cenkcenksahin@gmail.com 2403
Öğr. Gör. Kenan TÜFEKCİ Müzik kenan.tufekci@ahievran.edu.tr 2409
Öğr. Gör. Sinan TÜFEKCİ Müzik sinantufekci@ahievran.edu.tr 2405