Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Bölümü / Müzik Ana Bilim Dalı

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK Müzik kubilay.kolukirik@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan YİĞİTER Müzik erhanyigiter@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Satı DOĞANYİĞİT Müzik sati.doganyigit@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şenol AFACAN Müzik safacan@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Cenk ŞAHİN Müzik cenk.sahin@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Kenan TÜFEKCİ Müzik
Öğr. Gör. Sinan TÜFEKCİ Müzik sinantufekci@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Soner ÇİNİ Müzik