Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERGÜN Ebelik fatma.ergun@ahievran.edu.tr 5314
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ARSLAN ATAY Ebelik gulsen.atay@ahievran.edu.tr 386 280 5306
Dr. Öğr. Üyesi Muradiye KARASU AYATA Ebelik mkarasu@ahievran.edu.tr 0386 280 5951
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZDEMİR Ebelik nesliozdemir40@gmail.com 0 386 280 53 41
Öğr. Gör. Halime AYDEMİR Ebelik halime.aydemir@ahievran.edu.tr 0 386 280 53 35
Öğr. Gör. Seda ERYILMAZ Ebelik sedaeryilmaz@ahievran.edu.tr 0386 280 53 37