Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Prof. Dr. Ayla ÜNSAL Hemşirelik aunsal@ahievran.edu.tr 0 386 280 53 02
Doç. Dr. Gökçe DEMİR Hemşirelik gokce.demir@ahievran.edu.tr 03862805322
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Deniz BÜYÜKSOY Hemşirelik gizemdenizbulucu@gmail.com 03862805336
Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ Hemşirelik hilal.seki@ahievran.edu.tr, hilalseki@hotmail.com 0386 280 59 56
Öğr. Gör. Erdal Akdeniz Hemşirelik erdalakdeniz@ahievran.edu.tr 03862805318
Öğr. Gör. Filiz ŞAHİN Hemşirelik fsahin@ahievran.edu.tr 03862805321
Öğr. Gör. Habibe Derya AÇIKGÖZ Hemşirelik habibe.derya@ahievran.edu.tr 0 386 280 59 52
Öğr. Gör. Nihal GÜRLEK ÇELİK Hemşirelik nihalgr84@hotmail.com 2805333
Araş. Gör. Dr. Nurdan AYMELEK ÇAKIL Hemşirelik nurdanaymelek@gmail.com 0386 2805308
Araş. Gör. Yasemin Şadiye CEYHAN Hemşirelik yasemin-ceyhan@hotmail.com 0386-280-53-40