Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Resim Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi Telefon
Doç. Dr. Ayla ÜNSAL Hemşirelik aunsal@ahievran.edu.tr 0 386 280 53 02
Doç. Dr. Gökçe DEMİR Hemşirelik gokce.demir@ahievran.edu.tr 03862805322
Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ Hemşirelik hilalseki@hotmail.com
Öğr. Gör. Dr. Özkan SARIKAYA Hemşirelik ozkansrky@gmail.com 03862805316
Öğr. Gör. Erdal Akdeniz Hemşirelik
Öğr. Gör. Filiz ŞAHİN Hemşirelik fsahin@ahievran.edu.tr 03862805321
Öğr. Gör. Gizem Deniz BÜYÜKSOY Hemşirelik gizemdenizbulucu@gmail.com 03862805336
Öğr. Gör. Nihal GÜRLEK ÇELİK Hemşirelik nihalgr84@hotmail.com 2805333
Öğr. Gör. Salih SARICAOĞLU Hemşirelik salihsarica61@gmail.com 03862805307
Araş. Gör. Nurdan AYMELEK ÇAKIL Hemşirelik
Araş. Gör. Yasemin Şadiye CEYHAN Hemşirelik yasemin-ceyhan@hotmail.com 0386-280-53-40