Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Adı Soyadı Ana Bilim Dalı E - Posta Adresi
Prof. Dr. Makbule ERDOĞDU Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği merdogdu@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ahu Alev ABACI BAYAR Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği ahu.abaci@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Kahraman İPEKDAL Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği kipekdal@ahievran.edu.tr
Araş. Gör Kübra Elif ŞEN Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği