Doç. Dr. Handan KÖSE
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik

E-Posta

handankose@gmail.com; handan.kose@ahievran.edu.tr

Telefon

+90 (386) 280 46 56

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015