Prof. Dr. İSMAİL ONUR KIYMAZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (DR)

1997 - 2003

TEZ: Sembolik hesaplamalar ve hipergeometrik tipten denklemlere uygulamaları

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

1994 - 1997

TEZ: Resolution ile rasyonel fonksiyonların sembolik integrali

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

1990 - 1994

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2021-2021
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015-2021
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007-2015
 • Öğretim Görevlisi (Dr) Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006-2007
 • Öğretim Görevlisi (Dr) Gazi Üniversitesi, Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, 2003-2006
 • Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi, Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001-2003
 • Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1995-2001

Verdiği Dersler

 • Diferansiyel Denklemler Kuramı I Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Araştırma Projesi Lisans, 2020-2021
 • Nümerik Analiz Lisans, 2020-2021
 • Kısmi Türevli Denklemler I Lisans, 2020-2021
 • ARAŞTIRMA PROJESİ Lisans, 2019-2020
 • DİFERENSİYEL DENKLEMLER KURAMI I Yüksek Lisans, 2019-2020
 • NÜMERİK ANALİZ Lisans, 2019-2020
 • KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER I Lisans, 2019-2020
 • DİFERENSİYEL DENKLEMLER KURAMI II Yüksek Lisans, 2019-2020
 • LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER II Lisans, 2019-2020
 • LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Nomlineer Denklemlerde Özel Konular II Doktora, 2018-2019
 • Nonlineer Denklemlerde Özel Konular I Doktora, 2018-2019
 • LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ARAŞTIRMA PROJESİ Lisans, 2018-2019
 • NÜMERİK ANALİZ Lisans, 2018-2019
 • KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER II Lisans, 2018-2019
 • Kısmi Türevli Denklemler I Lisans, 2018-2019
 • ARAŞTIRMA PROJESİ Lisans, 2017-2018
 • UYGULAMALAI MATEMATİKTE ÖZEL KONULAR II Doktora, 2017-2018
 • LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Yüksek Lisans, 2017-2018
 • NÜMERİK ANALİZ Lisans, 2017-2018
 • KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLER II Lisans, 2017-2018
 • UYGULAMALI MATEMATİKTE ÖZEL KONULAR I Yüksek Lisans, 2017-2018
 • LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Lineer Diferansiyel Operatörler I Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Araştırma Projesi Lisans, 2016-2017
 • Araştırma Projesi Lisans, 2016-2017
 • LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Yüksek Lisans, 2016-2017
 • NÜMERİK ANALİZ Lisans, 2016-2017
 • DİFERENSİYEL DENKLEMLER I Lisans, 2016-2017
 • Uygulamalı Matematikte Özel Konular I Yüksek Lisans, 2016-2017
 • DİFERENSİYEL DENKLEMLER II Lisans, 2016-2017
 • DİFERENSİYEL DENKLEMLER I Lisans, 2015-2016
 • LİNEER DİFERENSİYEL OPERATÖRLER-I Yüksek Lisans, 2015-2016
 • LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Yüksek Lisans, 2015-2016
 • DİFERENSİYEL DENKLEMLER II Lisans, 2015-2016
 • MATEMATİKSEL FİZİĞİN ÖZEL FONKSİYONLARI Yüksek Lisans, 2015-2016
 • NÜMERİK ANALİZ Lisans, 2015-2016
 • Araştırma Projesi Lisans, 2015-2016
 • Araştırma Projesi Lisans, 2015-2016
 • Diferensiyel Denklemler II Lisans, 2014-2015
 • Uygulamalaı Matematikte Özel Konular II Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Latex ile Döküman Hazırlama Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Nümerik Analiz Lisans, 2014-2015
 • Diferensiyel Denklemler I Lisans, 2014-2015
 • Uygulamalaı Matematikte Özel Konular II Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Latex ile Döküman Hazırlama Yüksek Lisans, 2013-2014
 • C\C++ Programlama Lisans, 2013-2014
 • Diferensiyel Denklemler II Lisans, 2013-2014
 • Matematiksel Fiziğin Özel Fonksiyonları Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Diferensiyel Denklemler I Lisans, 2013-2014
 • Nümerik Analiz Lisans, 2013-2014
 • Matematiksel Fiziğin Özel Fonksiyonları Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Diferensiyel Denklemler II Lisans, 2012-2013
 • C/C++ Programlama Lisans, 2012-2013
 • Matematiksel Fiziğin Özel Fonksiyonları Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Diferensiyel Denklemler I Lisans, 2012-2013
 • Nümerik Analiz Lisans, 2012-2013
 • Sembolik Hesaplama Yüksek Lisans, 2011-2012
 • C/C++ Programlama Lisans, 2011-2012
 • Bilgisayar Cebri Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Nümerik Analiz Lisans, 2011-2012

Akademik / İdari Görevler

 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2006 - 2019

Makaleler

1. Some generalised extended incomplete beta functions and applications

Yağcı Oğuz, Şahin Recep, Kıymaz İsmail Onur, Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yer: Gaziosmanpasa University, 2022

Ulusal Hakemli WorldCat, Electronic Journals Library Özgün Makale


2. Generalized Gamma, Beta and Hypergeometric Functions Defined by Wright Function and Applications to Fractional Differential Equations

Ata Enes, Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yer: Cumhuriyet University, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. A generalization of truncated M-fractional derivative and applications to fractional differential equations

İlhan Esin, Kıymaz Onur, Yayın Yer: Applied Mathematics And Nonlinear Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli MathSciNet Özgün Makale


4. A study on certain properties of generalized special functions defined by Fox-Wright function

Ata Enes,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yer: Applied Mathematics And Nonlinear Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli MathSciNet Özgün Makale


5. Generalized M-Series and its Certain Properties

Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül,Şahin Recep, Yayın Yer: Journal Of Inequalities And Special Functions, 2019

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


6. S-Generalized Mittag-Leffler Function and its Certain Properties

Agarwal Praveen,Çetinkaya Ayşegül,Jain Shilpi,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yer: Mathematical Sciences And Applications E-Notes, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. A comparative study on generating function relations for generalized hypergeometric functions via generalized fractional operators

Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur,Agarwal Praveen,Agarwal Ravi, Yayın Yer: Advances İn Difference Equations, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Some composition formulae for the M-S-M fractional integral operator with the multi-index Mittag-Leffler functions

Jain Shilpi,Agarwal Praveen,Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yer: Aıp Conference Proceedings, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


9. Fractional Integral and Beta Transform Formulas for the extended Appell-Lauricella Hypergeometric Functions

Agarwal Praveen,Jain Shilpi,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yer: Tamap Journal Of Mathematics And Statistics, 2018

Uluslararası Hakemli Root Indexing Özgün Makale


10. Further generalizations of Gamma, Beta and related functions

Şahin Recep,Yağcı Oğuz,Yağbasan Mehmet Baki,Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yer: Journal Of Inequalities And Special Functions, 2018

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


11. A STUDY ON THE k-GENERALIZATIONS OF SOME KNOWN FUNCTIONS AND FRACTIONAL OPERATORS

Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül,Agarwal Praveen, Yayın Yer: Journal Of Inequalities And Special Functions, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


12. A certain sequence of functions involving the Aleph function

Praveen Agarwal,Chand Mehar,Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yer: Open Physics, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. An extension of Caputo fractional derivative operator and its applications

Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül,Agarwal Praveen, Yayın Yer: Journal Of Nonlinear Sciene And Applications, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. The Extended Srivastava s Triple Hypergeometric Functions and Their Integral Representations

Çetinkaya Ayşegül,Yağbasan Mehmet Baki,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yer: Journal Of Nonlinear Science And Applications, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Certain Sequence of Functions Involving Generalized Hypergeometric Functions

Agarwal Praveen,Jaın Shılpı,Kıymaz İsmail Onur,Mehar Chand,Alomarı Skq, Yayın Yer: Mathematical Sciences And Applications E-Notes, 2015

Uluslararası Hakemli MathSciNet Özgün Makale


16. A certain generalized Pochhammer symbol and its applications to hypergeometric functions

Srıvastava Harı M,Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yer: Applied Mathematics And Computation, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. The solution of the time fractional diffusion equation by the generalized differential transform method

Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yer: Mathematical And Computer Modelling, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


18. Solutions of nonlinear PDE s of fractional order with generalized differential transform method

Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur,Jale Çamlı, Yayın Yer: Internatıonal Mathematıcal Forum, 2011

Uluslararası Hakemli MATHSCINET Özgün Makale


19. Variational iteration method for a class of nonlinear differential equations

Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yer: International Journal Of Contemporary Mathematical Sciences, 2010

Uluslararası Hakemli MATHSCINET Özgün Makale


20. The Solutions of Fractional PDE s with Alternative Variational Iteration Method

Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur,Jale Çamlı, Yayın Yer: International Journal Of Pure And Applied Mathematics, 2010

Uluslararası Hakemli Zentralblatt MATH Özgün Makale


21. An algorithm for solving initial value problems using Laplace Adomian decomposition method

Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yer: Applıed Mathematıcal Scıences, 2009

Uluslararası Hakemli MATHSCINET Özgün Makale


22. A symbolic algorithm for exact power series solutions of nth order linear homogeneous differential equations with polynomial coefficients near an ordinary point

Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yer: Applied Mathematics And Computation, 2006

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


23. A new symbolic computational approach to singular initial value problems in the second order ordinary differential equations

Kıymaz İsmail Onur,Mirasyedioğlu Şeref, Yayın Yer: Applied Mathematics And Computation, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


24. A new symbolic computation for formal integration with exact power series

Kıymaz İsmail Onur,Mirasyedioğlu Şeref, Yayın Yer: Applied Mathematics And Computation, 2005

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


25. An algorithmic approach to exact power series solutions of second order linear homogeneous differential equations with polynomial coefficients

Kıymaz İsmail Onur,Mirasyedioğlu Şeref, Yayın Yer: Applied Mathematics And Computation, 2003

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


26. A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple

Güyer Tolga,Kıymaz İsmail Onur,Bilgici Göksal,Mirasyedioğlu Şeref, Yayın Yer: Applied Mathematics And Computation, 2001

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Two Dimensional Improved Generalized Differential TransformMethod

Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 31.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. One Dimensional Improved Generalized Differential TransformMethod

Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 31.08.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. The Incomplete Lauricella Functions

Kıymaz İsmail Onur, Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 29.08.2013

Uluslararası Poster


4. An Extension of Srivastava s Triple Hypergeometric Function H A

Çetinkaya Ayşegül, Yağbasan Mehmet Baki, Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 29.08.2013

Uluslararası Poster


5. An iteration method for approximate analytic solutions of nonlinear differential equations

Kıymaz İsmail Onur, Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: 26. TFD International Physics Congress, 27.09.2009

Uluslararası Poster


6. Some decomposition formulas for a class of iterated equations

Çetinkaya Ayşegül, Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 26. TFD International Physics Congress, 27.09.2009

Uluslararası Poster


7. New generalizations of extended gamma and beta functions

Şahin Recep,Yağbasan Mehmet Baki,Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur,Yağcı Oğuz, Yayın Yeri: International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 22.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. New generalizations of gauss and confluent hypergeometric functions

Yağcı Oğuz,Şahin Recep,Yağbasan Mehmet Baki,Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 22.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. New generalizations of some multiple hypergeometric functions

Yağbasan Mehmet Baki,Şahin Recep,Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül,Yağcı Oğuz, Yayın Yeri: International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 22.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. On a new generalization of Riemann-Liouville fractional derivative operator

Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur,Yağbasan Mehmet Baki,Şahin Recep,Yağcı Oğuz, Yayın Yeri: International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 22.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. On a new generalization of Caputo fractional derivative operator

Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül,Yağbasan Mehmet Baki,Şahin Recep,Yağcı Oğuz, Yayın Yeri: International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 22.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. FRACTIONAL OPERATORS WITH POWER AND CONFLUENT HYPERGEOMETRIC FUNCTION IN THEIR KERNELS

İlhan Esin,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES, 22.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


13. DEFINITIONS AND BASIC PROPERTIES OF THE NEW GENERALIZATIONS OF SOME SPECIAL FUNCTIONS

Ata Enes,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES, 22.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


14. FURTHER PROPERTIES OF THE TRUNCATED M-FRACTIONAL DERIVATIVE

İlhan Esin,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES, 22.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


15. Some composition formulae for the M-S-M fractional integral operator with the multi-index Mittag-Leffler functions

Jain Shilpi,Agarwal Praveen,Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017), 18.08.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


16. A Further Generalization of Gamma, Beta and Hypergeometric Functions

Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur,Agarwal Praveen,Jaın Shılpı, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. A New Generalization of Whittaker Function and its Properties

Yağbasan Mehmet Baki,Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. A Further Generalization of Fractional Operators

Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül,Agarwal Praveen,Jaın Shılpı, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. A Note on the Extended Type Riemann-Liouville Fractional Derivative Operator

Agarwal Praveen,Kıymaz İsmail Onur,Jaın Shılpı,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Composition Formulae Associated Fractional Integral Operator with the Multi-Index Mittag-Leffler Functions

Jaın Shılpı,Agarwal Praveen,Çetinkaya Ayşegül,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. Solutions of fractional Fokker Planck equation with generalized differential transform method

Kıymaz İsmail Onur, Çamlı Jale, Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: 27. TFD International Physics Congress, 17.09.2010

Uluslararası Poster


22. Approximate analytic solutions for a class of nonlinear differential equations with variational iteration method

Kıymaz İsmail Onur, Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: 27. TFD International Physics Congress, 17.09.2010

Uluslararası Poster


23. Alternative variational iteration method for solving fractional partial differential equations

Çetinkaya Ayşegül, Kıymaz İsmail Onur, Çamlı Jale, Yayın Yeri: 27. TFD International Physics Congress, 17.09.2010

Uluslararası Poster


24. Generalized differential transform method for solving fractional partial differential equations

Çetinkaya Ayşegül, Çamlı Jale, Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 27. TFD International Physics Congress, 17.09.2010

Uluslararası Poster


25. S-Generalized Lauricella’s Hypergeometric Functions

Kıymaz İsmail Onur,Yağbasan Mehmet Baki,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, 15.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


26. S-Generalized Srivastava’s Triple Hypergeometric Functions

Yağbasan Mehmet Baki,Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, 15.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


27. S-Generalized Mittag-Leffler Function

,Çetinkaya Ayşegül,Yağbasan Mehmet Baki,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, 15.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


28. A new generalization of second Appell hypergeometric function F2

Kıymaz İsmail Onur,Bulut Hasan, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics and Mathematics Education ICMME 2016, 14.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


29. NEW GENERALIZATIONS OF LAURICELLA HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS AND THEIR INTEGRAL REPRESENTATIONS

Ata Enes, Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES, 10.06.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


30. New Generalizations of Srivastava Hypergeometric Functions and Their Integral Representations

Ata Enes, Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 5th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 10.06.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


31. Series solutions of fractional differential equations

Kıymaz İsmail Onur, Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: 28. TFD International Physics Congress, 09.09.2011

Uluslararası Poster


32. General recurrence relation for a class of time fractional differential equation

Çetinkaya Ayşegül, Kıymaz İsmail Onur, Çamlı Jale, Yayın Yeri: 28. TFD International Physics Congress, 09.09.2011

Uluslararası Poster


33. The generalized incomplete Pochhammer symbols and their applications to exponential functions

Çetinkaya Ayşegül, Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 1st International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications, 07.09.2012

Uluslararası Poster


34. Generalized M-Series and its Certain Properties

Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül,Şahin Recep, Yayın Yeri: The ThirdInternational Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 06.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


35. Degenerate Pochhammer Symbol and Degenerate Hypergeometric Function

Şahin Recep,Kıymaz İsmail Onur,Çetinkaya Ayşegül,Yağcı Oğuz, Yayın Yeri: The Third International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 06.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


36. Extended Caputo fractional derivative and its applications

Kıymaz İsmail Onur, Çetinkaya Ayşegül, Sökmen Yusuf, Yayın Yeri: 1st International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications, 05.09.2012

Uluslararası Poster


37. An Extension of Srivastava s Triple Hypergeometric Function H B

Kıymaz İsmail Onur,Yağbasan Mehmet Baki,Çetinkaya Ayşegül, Yayın Yeri: 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 03.09.2015

Uluslararası Özet bildiri


38. An Extension of Srivastava s Triple Hypergeometric Function H C

Çetinkaya Ayşegül,Yağbasan Mehmet Baki,Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 03.09.2015

Uluslararası Özet bildiri


39. A New Generalization of M-Series

Ata Enes, Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RECENT ADVANCES IN FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES (ISFAS-2021),

Uluslararası Tam metin bildiri


40. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF VACCINATION IN TURKEY ON PNEUMONIA CASES CAUSED BY COVID-19 WITH A SEIR TYPE MODEL

Karaca Fatma, Kıymaz İsmail Onur, Yayın Yeri: 6th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences,

Uluslararası Özet bildiri


41. A study on the properties of new generalized special functions, their integral transformations and applications to fractional differential equations

Ata Enes, Kıymaz İsmail Onur, Agarwal Praveen, Yayın Yeri: The 2nd (Hybrid) International Conference on “Orthogonal Polynomials, Special Functions and Computer Algebra: Applications in Engineering (OPSFCA-22),

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Bir Boyutlu Geliştirilmiş Diferensiyel Dönüşüm Metodu

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2018 22.03.2019


2. İki Boyutlu Eğrisel Koordinatlardaki Gaz Dinamiği Euler Denkleminin Entropi Kararlılığı

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016 22.12.2017


3. Çeşitli Özel Fonksiyonlar İçeren Kesirli Türev Operatörlerinin Sınır Değer Problemlerine Uygulamaları

Çeşitli Özel Fonksiyonlar İçeren Kesirli Türev Operatörlerinin Sınır Değer Problemlerine Uygulamaları

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016 14.12.2017


4. Appell ve Srivastava Fonksiyonlarının Genelleştirmeleri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 22.12.2017


5. Tam Olmayan Çok Değişkenli Hipergeometrik Fonksiyonlar ve Genelleştirmeleri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.05.2017 20.12.2017


6. Geliştirilmiş Diferensiyel Dönüşüm Metodu ve Kesirli Kısmi Türevli Denklemlere Uygulamaları

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 03.07.2019


7. Halo hücre yöntemi uyarlamaları yoluyla kartezyen ve eğrisel koordinatlarda Burgers' denklemleri için hesaplama yöntemleri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.07.2018 03.07.2019


8. GENİŞLETİLMİŞ ÇOK DEĞİŞKENLİ HİPERGEOMETRİK FONKSİYONLAR

Genişletilmiş Çok Değişkenli Hipergeometrik Fonksiyonların Ve Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.07.2014 11.08.2016


9. TAM OLMAYAN ÇOK DEĞİŞKENLİ HİPERGEOMETRİK FONKSİYONLAR

Tam Olmayan Çok Değişkenli Hipergeometrik Fonksiyonlar Ve Özeelikleri

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.07.2014 11.08.2016


10. PYO FEN 4003 12 004

Genelleştirilmiş Özel Fonksiyonlar Ve Özellikleri

Araştırmacı BAP


11. PYO FEN 4003 12 003

Tam Olmayan Özel Fonksiyonlar Ve Özellikleri

Yönetici BAP


12. FBA 11 17

Kesirli Diferensiyel Denklemlerin Yaklaşık Analitik Çözümlerinin Elde Dilmesi

Yönetici BAP


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>