Dr. Öğr. Üyesi KORAY KIRIKÇI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
HAYVAN YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ZOOTEKNİ (DR)

2012 -

TEZ: Karayaka koyun ırkının genetik karakterizasyonu

Yüksek Lisans

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

2010 - 2012

TEZ: Koyun ve keçilerde emzirmenin süt verimi, süt kompozisyonu ve sütteki somatik hücre sayılarına etkileri

Lisans

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2005 - 2009

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2011-

Üniversite Dışı Deneyim

  • Ziyaretçi Araştırmacı Center For Research İn Agricultural Genomics (Crag)-Uab, Barcelona, Spaın., 2014 - 2015

Makaleler

1. Investigation of FecXı Mutation by Pcr-Rflp Method in Awassi Sheep Breed

Kırıkçı Koray, Ağyar Oğuz, Yayın Yer: Journal Of Bahri Dagdas Animal Research, 2022

Uluslararası Hakemli Asos İndex Özgün Makale


2. Polymorphism of the Calpastatin (CAST) and Growth Differentian Factor 9 (GDF9) genes in Akkaraman Sheep Breed

Kırıkçı Koray, Yayın Yer: Hayvansal Uretim, 2022

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Fatty acid profile and sensory properties of lamb meat from males of five indigenous breeds

Mercan Levent, Çam Mehmet Akif, Olfaz Mustafa, Kırıkçı Koray, Tüfekci Hacer, Kılıç Ünal, Yayın Yer: Copernicus Gmbh, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. Determination of tail fat fatty acids profile in some local sheep breeds of Black Sea Region

Tüfekci Hacer, Kırıkçı Koray, Çam Mehmet Akif, Olfaz Mustafa, Kılıç Ünal, Mercan Levent, Yayın Yer: Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Investigation of G1 (c.260G>A) polymorphism in exon 1 of GDF9 gene in Turkish sheep breed Karayaka

Kırıkçı Koray, Çam Mehmet Akif, Mercan Levent, Yayın Yer: Turk J Vet Anim Sci, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. Investigation of the CAST Gene Polymorphism in Karayaka Sheep

Kırıkçı Koray, Çam Mehmet Akif, Yayın Yer: Manas Journal Of Agriculture Veterinary And Life Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli ASOS, ebsco, google scholar Özgün Makale


7. Investigation of G1 (c.260G>A) polymorphism in exon 1 of GDF9 gene in Turkish sheep breed Karayaka

Kırıkçı Koray, Mercan Levent, Çam Mehmet Akif, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Genetic diversity and relationship among indigenous Turkish Karayaka sheep subpopulations

Kırıkçı Koray, Çam Mehmet Akif, Mercan Levent, Yayın Yer: Archives Animal Breeding, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


9. Türkiye Yöresel Yeni Koyun Tipi Of Koyunlarında GDF9 (FecG1 ) Gen Polimorfizmin PCR-RFLP Yöntemi ile Araştırılması

Kırıkçı Koray, Çam Mehmet Akif, Yayın Yer: Manas Journal Of Agriculture Veterinary And Life Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli ASOS, ebsco, google scholar Özgün Makale


10. Body condition status at mating affects gestation length, offspring yield and return rate in ewes

Çam Mehmet Akif,Garipoğlu Ali Vaiz,Kırıkçı Koray, Yayın Yer: Archives Animal Breeding, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. To Understand the Animal Behaviors is Important for Many Aspects of Animal Husbandry

Çam Mehmet Akif,Kırıkçı Koray,Garipoğlu Ali Vaiz, Yayın Yer: Journal Of Animal Health And Behavioural Science, 2018

Uluslararası Hakemli DOİ, Omics Derleme Makale


12. The analysis of mitochondrial data indicates the existence of population substructure in Karayaka sheep

Kırıkçı Koray,Noce Antonia,Çam Mehmet Akif,Mercan Levent,Amills Marcel, Yayın Yer: Small Ruminant Research, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. Genetic Diversity of the Karayaka Sheep Breed in Samsun, Turkey

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif,Mercan Levent, Yayın Yer: Scholar Bulletin, 2017

Uluslararası Hakemli Cite Factor Özgün Makale


14. Market productivity of single and twin bearing Karayaka Ewes

Çam Mehmet Akif,Olfaz Mustafa,Kırıkçı Koray,Garipoğlu Ali Vaiz,Soydan Ercan, Yayın Yer: Hayvansal Üretim, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Analysing the diversity of the caprine melanocortin 1 receptor MC1R in goats with distinct geographic origins

Kırıkçı Koray,Noce Antonia,Zidi Ali,Manuel Serradilla Juan,Carrizosa Juan,Urrutia Baltasar,Pilla Fabio,Dandrea Mariasilva,Capote Juan,Bizelis Losif,Balteanu Valentin,Cardosa Figueriredo Taine,Eghbalsaied Shahin,Pons Agueda,Alvarez Angela Luz,Pazzola Miche, Yayın Yer: Small Ruminant Research, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


16. The effect of suckling on milk production milk composition and milk somatic cell count in goats

Kırıkçı Koray, Yayın Yer: Journal Of Biotechnology, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Prolaktin gen polimorfizmi ve mandıra koyunların süt verim özellikleri ile ilişkisi

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif, Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 28.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. A New Electrophoresis Technique to Seperate Microsatellite Alleles Qsep100 DNA Fragment Analyzer

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif,Mercan Levent, Yayın Yeri: 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 28.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


3. Ananın Gebelik Dönemindeki Beslenmesinin Fötal Gelişim Üzerine Etkisi

Kırıkçı Koray,Şen Uğur, Yayın Yeri: VI. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 21.05.2010

Ulusal Tam metin bildiri


4. Memelilerde Cinsiyet Ayrım Teknolojisi Flow Sitometri

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif, Yayın Yeri: 7. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ, 16.09.2011

Ulusal Poster


5. Ankara Keçilerinde Tiftik Özellikleri ile İlişkili Bazı QTL Bölgeleri

Kırıkçı Koray,Soydan Ercan,Mercan Levent,Çam Mehmet Akif, Yayın Yeri: 3rd International congress on zoology and tecnology, 15.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Koyunlarda Emzirmenin Süt Verimi Süt Kompozisyonu ve Sütteki Somatik Hücre Sayılarına Etkileri

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif, Yayın Yeri: ULUSLAR ARASI TÜRK ve AKRABA TOPLULUKLARI ZOOTEKNİ KONGRESİ, 13.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


7. Karayaka Irkının Döl Verimi Bakımından Islah Potansiyeli

Çam Mehmet Akif,Olfaz Mustafa,Kırıkçı Koray,Soydan Ercan,Kuran Mehmet, Yayın Yeri: ULUSLAR ARASI TÜRK ve AKRABA TOPLULUKLARI KONGRESİ, 13.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


8. Effect of using aromatic and medicinal plants on the development of welfare and production of animal

Çam Mehmet Akif,Kırıkçı Koray, Yayın Yeri: I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 12.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Role of the melatonin hormone on reproductive control in small ruminants

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif,Soydan Ercan, Yayın Yeri: International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 11.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Ordu ilindeki Karayaka koyun popülasyonlarında genetik çeşitliliğin belirlenmesi

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif,Mercan Levent, Yayın Yeri: International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 11.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. Genetic diversity of Karayaka sheep breed in Samsun, Turkey

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif,Mercan Levent, Yayın Yeri: 8th Balkan Animal Science Conference, BALNIMALCON 2017, 11.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. Organik Hayvancılıkta Koyunun Yeri

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif, Yayın Yeri: Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, 09.10.2015

Ulusal Özet bildiri


13. Determination of Tail Fat Fatty Acids Profile in Some Local Sheep Genotypes of Black Sea Region

Kırıkçı Koray,Çam Mehmet Akif,Tüfekçi Hacer,Olfaz Mustafa,Kılıç Ünal,Mercan Levent, Yayın Yeri: Kongre, 02.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


14. Türkiye Yerli Koyun Irklarında SSR çalışmalar

Kırıkçı Koray, Yayın Yeri: 2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress,

Ulusal Tam metin bildiri


15. DETERMINATION OF CALPASTATIN (CAST) GENE POLYMORPHISM IN HEMSIN SHEEP BY PCR-RFLP METHOD

Kırıkçı Koray, Yayın Yeri: Ahi Evran 2nd International Conferance on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Zirai Eğitimde Üreterek Öğrenme Modeli

Akkaraman Irkı Koyun Yetiştiriciliği

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.05.2012 14.10.2015


2. Karayaka koyun ırkında BMP-15, BMP-1B ve GDF-9 gen mutasyonlarının araştırılması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 24.08.2017 21.09.2018


3. Karayaka koyun ırkında BMP-15, BMP-1B ve GDF-9 gen mutasyonlarının araştırılması

Türkiye’De Koyun Yetiştiriciliğinden Sağlanan En Önemli Geliri, Doğum Başına Elde Edilen Kuzu Sayısıbaşka Bir İfadeyle Döl Verimi Oluşturmaktadır. Koyunculuktan Sağlanan Et Veriminin Kuzu Üretimiyleyakından İlişkili Olması, Koyun Yetiştiriciliği İle İlgil

Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ 24.08.2017 04.02.2019


4. Zirai Eğitimde Üreterek Öğrenme Modeli

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Uygulama Ve Pratikteki Eğitim Eksikliklerinin Her Safhasında Gönüllü Öğrencilerin Yer Aldığı Geniş Ölçekli Üretim Çalışmalarıyla Giderilmesi.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 15.07.2015


5. Tokat İlinde Görülen Oğlak Ölümlerinin Önlenmesi İçin Yeni Besleme ve Eğitim Stratejilerinin Oluşturulması

Hayvancılık

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 14.07.2016 21.12.2018


6. Karayaka Koyun Irkının Genetik Karakterizasyonu

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ 12.02.2015 05.05.2017


7. Kırşehir İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Malta Keçilerinde Süt Verimi Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısının Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 10.12.2014 11.03.2016


8. Karayaka koyun ırkının genetik karakterizasyonu

Moleküler Karakterizasyon

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 10.10.2014 03.03.2017


9. Trabzon ili Yöresel Artlı, Çepni ve Of koyun Tiplerinin Moleküler Tanımlanması

Genetik Tanımlama

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.08.2017 15.11.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>