Doç. Dr. ABDULKERİM KARADENİZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ (DR)

2008 - 2012

TEZ: Modern çözümleme yöntemlerinin şiir çözümleme becerisine etkisi ve şiir öğretiminde kullanılabilirliği

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2003 - 2006

TEZ: Liselerde eleştirel düşünme eğitimi

Lisans

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

1998 - 2003

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-
 • Okutman Ahi Evran Üniversitesi, Rektörlük, 2009-2013

Verdiği Dersler

 • CÜMLE BİLGİSİ Lisans, 2016-2017
 • EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI-II Lisans, 2016-2017
 • EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI-I Lisans, 2016-2017
 • ŞİİR TAHLİLLERİ Lisans, 2016-2017
 • NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • CÜMLE BİLGİSİ Lisans, 2015-2016
 • EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI-II Lisans, 2015-2016
 • EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI-I Lisans, 2015-2016
 • ŞİİR TAHLİLLERİ Lisans, 2015-2016
 • NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2015-2016

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -
 • Myo/Yüksekokul Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2017

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Kırşehir Bilim Dershanesi, 2004 - 2009

Makaleler

1. ŞİİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ŞİİRE YÖNELİK TUTUM İLE ŞİİR ÇÖZÜMLEME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Karadeniz Abdulkerim, Can Remzi, Yayın Yer: Avrasya Dil Eğitimi Ve Araştırmaları Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli ASOS Index, SOBİAD Atıf Dizini Özgün Makale


2. Öğretmen ve Öğrencilerinin Okuduğu/Tavsiye Ettiği Kitaplar ve BuKitapları Beğenme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Altuntaş Behçet,Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: International Journal Of Languages’ Education And Teaching (Ijlet), 2020

Uluslararası Hakemli Modern Language Association MLA, Linguistics Abstracts Online, Asian Education Index,Index Copernicus International Journals Master List Özgün Makale


3. Şiir Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science, 2020

Uluslararası Hakemli SOBİAD, INDEX COPERNICUS Özgün Makale


4. Cohesion and Coherence in Written Texts of Students of Faculty of Education

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazmaya Yönelik İlgileri Üzerine Bir Araştırma

Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli Google Akademik Özgün Makale


6. Examination of the Characteristics of Spiritual Intelligence of Turkish Education Students in Terms of Different Variables

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli H.W. Wilson Özgün Makale


7. Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Kırşehir İli Örneği)

Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli Index Copernicus, SOBİAD Özgün Makale


8. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Zekâ Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Aydın Davut,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli SOBİAD, INDEX COPERNICUS Özgün Makale


9. Aruz Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2017

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


10. Ruhsal Zekâ Özellikleri Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Karadeniz Abdulkerim,Aydın Davut, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


11. Relationship Between The Writing Quality And Self Regulation Skills Of Secondary Education Students

Yalçın Alemdar Mustafa,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


12. The Relationship Between Faculty Of Education Students Argumentation Skills And Critical Thinking Creative Thinking And Problem Solving Skills

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


13. Argüman Kurma Becerisi Üzerine Bir Modelleme Çalışması

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli SOBİAD Özgün Makale


14. An Examination of Critical Reading Self efficacy Perceptions among the Students of the Faculty of Education Over Different Variables

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Anthropologist, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


15. Metin Dil Bilimi Temelli Metin Çözümlemesinin Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma ve Tutarlı Metin Oluşturma Becerilerine Etkisi

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli DOAJ, EBSCOhost, ULAKBİM – SBVT , Türk Eğitim İndeksi, ASOS Index, Araştırmax Özgün Makale


16. Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinin Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Karadeniz Abdulkerim,Gürsoy Ülkü, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2014

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM, EBSCOhost Özgün Makale


17. Eleştirel Okuma Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


18. Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Can Remzi,Türkyılmaz Mustafa,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM, EBSCOhost Özgün Makale


19. Öğrenci Görüşleriyle Türk Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerlendirilmesi

Türkyılmaz Mustafa,Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Abat İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TÜBİTAK-ULAKBİM Özgün Makale


20. Alımlama Estetiği ve Okur Merkezli Yaklaşımın Eski Türk Edebiyatı Eğitimine Uygulanması

Türkyılmaz Mustafa,Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlueğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. A research on book reading habits and media literacy of students at the faculty of education

Karadeniz Abdulkerim,Can Remzi, Yayın Yeri: INTE 2014 International Conference On New Horizons In Education, 27.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: I. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmları Kongresi, 26.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


3. Aruz Eğitimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: II. Uluslarası Akademik Araştırmalar Kongresi, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Şiir Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Türkçe Eğitimi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: V. International Human and Civilization Congress From Past to Future, 21.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Şiir Çözümleme Becerisi Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Karadeniz Abdulkerim,Karadeniz Havvaana, Yayın Yeri: V. Human Civilization Congress From Past to Future, 21.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Öğrencilerin Okuma Alışkanlıkları ve Akıcı Okuma Becerileri: Nitel Bir Araştırma

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education 2017, 19.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Yazmaya Yönelik İlgileri Üzerine Bir Araştırma

Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 19.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Şiir Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, 18.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Şiir ve Aruz Eğitimi Hakkında Görüşleri

Karadeniz Abdulkerim,Can Remzi, Yayın Yeri: III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 14.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Argüman Kurma Becerisi Üzerine Bir Modelleme Çalışması

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


12. Aruz Öğretimi Üzerine Öğrenci Görüşleri

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (İNES), 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


13. Şiir Çözümleme Özyeterlilik Algısı İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Problem Çözme Şiire Yönelik Tutum ve Estetik Duyarlılık Arasındaki İlişki

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: Advisory Board of ITEC 2015 - International Teacher Education Conferance, 04.09.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Bağdaşıklık ve Tutarlılık

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


15. Türkçe Eğitimi Öğrencilerinin Ruhsal Zekâ Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmları Kongresi, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


16. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDA BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: International Congress Of Science Culture And Education, 02.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


17. ÖĞRENCİLERİN TUTARLI METİN OLUŞTURMA BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: International Congress Of Science Culture And Education, 02.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


18. TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESKİ TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yeri: International Congress of Science Culture and Education, 02.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından incelenmesi.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 10.11.2017


2. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 30.12.2016


3. Türkçe Dersi Dinleme Becerisini Değerlendirmede Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme

Dersi Dinleme Becerisini Değerlendirmede Kullanılan Ölçme Araçları

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016 22.12.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805122

--%>