Dr. Öğr. Üyesi BAHADIR ALTUN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

2005 - 2011

TEZ: Türkiye orman güllerinin toplanması ve kültüre alınması

Yüksek Lisans

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1999 - 2003

TEZ: 0900 ziraat kiraz çeşidinin sürgün ve yapraklarında fenolik madde içeriklerinin mevsimsel değişimlerinin saptanması üzerinde bir araştırma

Lisans

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

1994 - 1999

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2012-
 • Araştırma Görevlisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2001-2003

Verdiği Dersler

 • Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği Lisans, 2016-2017
 • Bahçe Bitkileri Lisans, 2016-2017
 • Peyzaj Mimarlığı Lisans, 2016-2017
 • Proje Hazırlama Tekniği Lisans, 2016-2017
 • Dendroloji Lisans, 2016-2017
 • SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Lisans, 2016-2017
 • Peyzaj Mimarlığı Lisans, 2013-2014
 • Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri Lisans, 2013-2014
 • Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği Lisans, 2013-2014
 • Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Lisans, 2013-2014
 • Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği Lisans, 2012-2013
 • Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri Lisans, 2012-2013
 • Peyzaj Mimarlığı Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2018
 • Dekan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2015

Üniversite Dışı Deneyim

 • Ziraat Mühendisi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü , 2006 - 2012
 • Ziraat Mühendisi Toprak Ve Su Kaynakları Samsun Araştırma Enstitüsü , 2003 - 2006

Makaleler

1. Effects of seed sowing methods on emergence and seedling growth of some Rhododendron species

Yücel Yazıcı Tuğba, Altun Bahadır, Yayın Yer: Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Keşişbaşı\u2019nın (Muscari azureum Fenzl) tohumla çoğaltılması üzerine araştırmalar

Yıldırım Özgül, Altun Bahadır, Yayın Yer: Akademik Ziraat Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Kuşburnunda (Rosa canina L.) Tohum Çıkışı ve Çöğür Gelişimi Üzerine Farklı Katlama Ortamlarının ve Sıcaklık Uygulamalarının Etkisi

Boyacı Selma, Altun Bahadır, Kazankaya Ahmet, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Effects of Applications of Different Coloured Led Lights on Emerging and Seedling Growth of Rhododendron luteum Sweet Seeds

Ünsal Murat, Altun Bahadır, Yayın Yer: International Journal Of Agriculture And Wildlife Science, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Micropropagation of Rhododendron smirnowii Trautv. via Shoot Bud Cultures

Sağlam Yılmaz Sevil,Altun Bahadır,Çelik Hüseyin,Gümüş Hatice,Eminağaoğlu Özgür,Türet Müge,Yücel Tuğba,Kaya İsmail Tuğberk, Yayın Yer: International Journal Of Agricultural And Natural Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


6. Micropropagation of Rhododendron smirnowii Trautv. via Shoot Bud Cultures

Sağlam Yılmaz Sevil,Altun Bahadır,Çelik Hüseyin,Gümüş Hatice,Eminağaoğlu Özgür,Türet Müge,Kaya Cemal,Türel Yücel Tuğba, Yayın Yer: İnternational Journal Of Agriculture And Natural Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli CABI, AGRIS, TARIS Özgün Makale


7. Effects of Cutting Time and IBA Treatment on Rooting of Rhododendron Summer Cuttings Collected from Turkish Flora

Altun Bahadır,Çelik Hüseyin,Gümüş Hatice,Sağlam Sevil,Eminağaoğlu Özgür,Türet Müge,Yücel Tuğba,Kaya İsmail Tuğberk, Yayın Yer: Scholars Bulletin (Agricultural Science), 2017

Uluslararası Hakemli Google Scholar, OAIJ, Easy Bib, Academic Resource Index, Journal Index.Net , Directory of Openn Access Resources (DOAR), WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index ,Infobase Index , Journal Seek, Scientific Indexing Services, Cite Factor Özgün Makale


8. Effects of IBA Treatment and Root Thickness on Some Rooting Parameters in Root Cuttings of Rosa damascena Mill

Erol Mehmet,Altun Bahadır, Yayın Yer: Scholars Bulletin (Agriculture), 2017

Uluslararası Hakemli Google Scholar, OAIJ, Easy Bib, Academic Resource Index, Journal Index.Net , Directory of Openn Access Resources (DOAR), WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index ,Infobase Index , Journal Seek, Scientific Indexing Services, Cite Factor Özgün Makale


9. Potential of Kırşehir Province in Terms of Horticulture

Boyacı Selma,Başak Hakan,Altun Bahadır, Yayın Yer: International Journal Of Science And Research (Ijsr), 2017

Uluslararası Hakemli Crossref Özgün Makale


10. There is a Need for Pedagogical Approach to Agricultural Education

Şahin Ahmet,Kumar Atul,Altun Bahadır, Yayın Yer: The Journal Of Agricultural Faculty Of Uludag University, 2016

Uluslararası Hakemli ZİRAAT Özgün Makale


Bildiriler

1. Teaching Agriculture by Using Production Tools

Altun Bahadır,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 28.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


2. Genetic Diversty of Rhododendron spp in Turkey

Kaya İsmail Tuğberk,Altun Bahadır,Yücel Tuğba,Sağlam Sevil,Gümüş Hatice,Eminağaoğlu Özgür,Çelik Hüseyin,Türet Müge, Yayın Yeri: Symposium on EuroAsian Biodiversity, 27.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


3. Kırşehir Sulak Alanlarında Yetişen Bazı Doğal ve Egzotik Bitkiler

Altun Bahadır,Aktoklu Ekrem, Yayın Yeri: III. Sulak Alanlar Kongresi, 25.10.2013

Ulusal Tam metin bildiri


4. Samsun Ekolojik Şartlarında Glayöl de Farklı Dikim Zamanlarının Verim Ve Kaliteye Etkisi

İzgi Saraç Yasemin, Altun Bahadır, Güvençer İlkay, Yayın Yeri: IV. Süs Bitkileri Kongresi, 22.10.2010

Ulusal Tam metin bildiri


5. Türkiye Orman Güllerinin Morfolojik Özellikleri (Rhododendron spp.) ve Doğal Yayılış Alanları

Altun Bahadır,Çelik Hüseyin,Gümüş Hatice ,Sağlam Sevil,Eminağaoğlu Özgür,Türet Müge,Yücel Tuğba,Kaya İsmail Tuğberk, Yayın Yeri: VI. Süs Bitkileri Kongresi, 22.04.2016

Ulusal Tam metin bildiri


6. Effect of cutting time and IBA on rooting of Rhododendron summer cuttings collected from Turkish flora

Altun Bahadır,Çelik Hüseyin,Gümüş Hatice,Sağlam Sevil,Eminağaoğlu Özgür,Türet Müge, Yayın Yeri: 3rd International Agricultural Congress, 18.08.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Potential of Kırşehir in Terms of Horticulture

Boyacı Selma,Başak Hakan,Altun Bahadır, Yayın Yeri: 3rd International Agriculture Congress, 18.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Effect of leaf size and IBA on rooting and root quality of Japanese privet, rock coteneaster and ornamental pomegranate mini cuttings

Çelik Hüseyin,Çelik Damla,Çakır Şeyda,Altun Bahadır, Yayın Yeri: XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), Ornamental Horticulture: Colour Your World” (S15), August 12-16, 2018, Istanbul, Turkey, 16.08.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Effect of leaf size and IBA on rooting and root quality of Japanese privet, rock coteneaster and ornamental pomegranate mini cuttings.

Çelik Hüseyin,Çelik Damla,Çakır Şeyda,Altun Bahadır, Yayın Yeri: XXX. International Horticultural Congress (IHC2018), Ornamental Horticulture: Colour Your World”, 16.08.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Native Water Lilies of Hatay: Nymphaea alba and Nuphar lutea.

Tokgöz Gülay,Bozdoğan Sert Elif,Altun Bahadır, Yayın Yeri: I. International Ornamental Plants Congress, 11.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


11. DETERMINATION OF PROPAGATION PERFORMANCE FROM SEEDS IN RHODODENDRON SPECIES

Altun Bahadır,Çelik Hüseyin, Yayın Yeri: VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, 09.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


12. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Mor Çiçekli Rhododendron ponticum L Orman Gülleri

Altun Bahadır, Çelik Hüseyin, Yayın Yeri: V. Süs Bitkileri Kongresi, 09.05.2013

Ulusal Poster


13. Türkiye Kesme Çiçek Sektörünün Ürün Desenlerine Göre İller ve Bölgeler Düzeyindeki Durumu

Kazaz Soner, Karagüzel Özgül, Kaya Ayşe Serpil, Aydınşakir Köksal, Erken Kamil, Erken, Serdar, Gülbağ Fatih., Zeybekoğlu Emrah, Haspolat Gülden, Hocagil Murat, İzgi Saraç Yasemin, Bozdoğan E., Altun Bahadır, Aslay Meral, Rastgeldi Ufuk, Yayın Yeri: V. Süs Bitkileri Kongresi, 09.05.2013

Ulusal Tam metin bildiri


14. Türkiye Sulak Alanlarında Yetişen Bazı Doğal Süs Bitkileri

Altun Bahadır, Yayın Yeri: V. Süs Bitkileri Kongresi, 09.05.2013

Ulusal Poster


15. EFFECTS OF HOLDING TIME AND DIFFERENT IBA DOSES ON ROOTING OF LAVANDULA ANGUSTIFOLIA “SEVTOPOLIS” CUTTINGS

Altun Bahadır, Güngör Ramazan, Çetin Ayşe Nur, Başpınar Ayşe, Özkan Zuhal, Yayın Yeri: AHI EVRAN International Conference on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Türkiye'de Yetişen Ve Süs Bitkisi Potansiyeli Olan Bazı Sulak Alan Bitkilerinde Çoğaltma, Yetiştirme, Muhafaza Ve Doğal Yetişme Ortamı Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Türkiye'de Yetişen Ve Süs Bitkisi Potansiyeli Olan Bazı Sulak Alan Bitkilerinde Çoğaltma, Yetiştirme, Muhafaza Ve Doğal Yetişme Ortamı Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Yürütücü -Tübitak 1001 25.03.2021


2. Kırşehir Koşullarında Yağ Gülünün farklı Azot ve Su Düzeylerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.08.2013 20.08.2016


3. Türkiye Orman Güllerinde Rhododendron spp Genotipleri Belirleme Morfolojik ve Moleküler Tanımlama Çoğaltma ve Ex Situ Muhafaza Çalışmaları

Doğal Süs Bitkileri

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 01.04.2013 18.07.2016


4. Türkiye Orman Güllerinin Toplanması Ve Kültüre Alınması

Doğal Süs Bitkileri

Yönetici ARAŞTIRMA PROJESİ


5. Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları Kocayemiş Arbutus sp Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Karakterizasyonu

Gen Kaynakları

Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ


6. Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Yeni Tür Ve Çeşitlerin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması

Doğal Süs Bitkileri

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804836

--%>