Prof. Dr. SEVİM NİLAY IŞIKSALAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

1986 - 1990

TEZ: Kemal Tahir'in tarihi romanları üzerine bir inceleme

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

1976 - 1978

TEZ: Reşat Nuri, Halide Edip ve Yakup Kadri'de Anadolu

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

1971 - 1975

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-
 • Doçent Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2006-2009
 • Yardımcı Doçent Dogu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Ve Eğitim, 2000-2004

Verdiği Dersler

 • ÇAĞDAŞ EDEBİYAT ÖĞRETİMİ Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2011-2012
 • YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI Lisans, 2011-2012
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2011-2012
 • ÇAĞDAŞ METİN ÇÖZÜMLEMELERİ Lisans, 2011-2012
 • ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Lisans, 2011-2012
 • HİKAYE VE ROMAN TAHLİLİ Lisans, 2011-2012
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2011-2012
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2011-2012
 • YENİ TÜRK EDEBİYATI II Lisans, 2011-2012
 • YENİ TÜRK EDEBİYATI I Lisans, 2011-2012
 • ŞİİR TAHLİLLERİ Lisans, 2011-2012
 • DÜNYA EDEBİYATI Lisans, 2011-2012
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Lisans, 2010-2011
 • ARAŞTIRMA PROJELERİ Yüksek Lisans, 2010-2011

Akademik / İdari Görevler

 • Bek Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2010 -
 • Farabi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2009 -
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2009 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretim Üyesi Anadolu Üniversitesi , 2006 - 2009
 • Öğretim Üyesi Doğu Akdeniz Üniversitesi , 2000 - 2003
 • Eğitim Uzmanı Milli Eğitim Bakanlığı, 1991 - 2000
 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı, 1976 - 1991

Makaleler

1. The Analysis of Values in the Turkish Literature Books up to the Policy of Governments in the Republican Period

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli Education Full Texy (H. W. Wilson) Özgün Makale


2. The Contributions of Postmodern Narratives to Master s Degree Students Higher Order Thinking Skills

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Educational Sciences: Theory & Practice, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


3. Kemal Tahir in Tarih Anlayışı ve Romancılığı

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Hece Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


4. 2005 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


5. Postmodern Öğreti ve Bir Postmodern Roman Çözümlemesi Kara Kitap Orhan Pamuk

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


6. Türk Edebiyatı Ders Kitaplarının İçerik Açısından Değerlendirilmesi II

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2004

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


7. XIX Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Anadili Ders Kitapları

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2004

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


8. Türk Edebiyatı Ders Kitaplarının İçerik Açısından Değerlendirilmesi I

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2002

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


9. Divan Şiiri Öğretimi Üzerine

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Meb Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


10. Cumhuriyet Döneminde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: A. Ü. Tömer Ana Dili Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


11. Osmanlı Dönemi Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Türkçe Edebiyat Ders Kitapları

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Bilge Dergisi, 2000

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


12. 1992 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı ile Lise I Sınıf Edebiyat Ders Kitabının Değerlendirilmesi

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Meb Dergisi, 1998

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


13. Sanat ve Edebiyatın İşlevi Üzerine

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Meb Dergisi, 1998

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


14. II Meşrutiyet Dönemi Sultanilerinde Türkçe Edebiyat Öğretimi

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Dergisi, 1997

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


15. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Muhteva Sorunu

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Çağdaş Eğitim Dergisi, 1997

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


16. İdâdilerde Türkçe Edebiyat Öğretimi

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Dergisi, 1997

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


17. Cumhuriyet Dönemi Lise Müfredat Programlarında Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin Amaçları

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 1996

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Özgün Makale


Bildiriler

1. Metinlerarsı Okumanın Yaratıcı Okuma Becerisi Üzerine Etkisi

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: 10. UluslararasıTürkçenin Eğitimi-öğretimi Kurultayı, 30.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. Postmodern Anlatıları Öğrenme Güçlükleri

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 25.05.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Dünya Klasikleri Öğretimi Üzerine

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: Uluslararsı Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 21.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Dünya Klasikleri Öğretimi

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 21.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Edebiyat Eğitiminde Öğretim Stratejileri Sorunu

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatlerı Öğretimi Sempozyumu, 18.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Kırşehir Örneği

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: I. Uluslararası Türkçe Eğitim Sempozyumu, 17.12.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Alan Eğitimiyle İlgili Özyeterlilik Algıları

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 08.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


8. Türkiye ile Avrupa Birliği Üye Ülkelerdeki İngiltere Fransa ve Almanya Ortaöğretime Dil Öğretmeni Yetiştirme Yeterliliklerinin Karşılaştırılması

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı Bildirisi, 07.07.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Türkçe Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Özelliklerinin Okuma Alışkanlığı Açısından İncelenmesi

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 06.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Türkçe Öğretmen Adaylarının Dijital Ortamlardan Yararlanma Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: 12. Uluslararası Türkçenin Eğitmi Öğretimi Kurultayı, 05.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Türkiye de Siyasal Paradigma Değişimlerinin Türk Edebiyatı Ders Kitaplarına Yansımaları

Işıksalan Sevim Nilay, Yayın Yeri: IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 03.06.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


Projeler

1. Almanya Hollanda ve Belçika daki Türk öğrenciler için Türkçe Materyal ve Ders Kitabı Hazırlama

Yurt Dışındaki Türk Öğrencilere Türkçeyi Öğretme

Uzman TÜBİTAK PROJESİ


2. Açıköğretim Lisesi Ders Kitabı Hazırlama Projesi

Açıköğretim Tekniğiyle Liselere Ders Kitabı Hazırlama

Proje Koordinatörü DİĞER


3. Türk Dili ve EdebiyatıÖğretim Programının Geliştirilmesi

Edebiyat Programlarının Geliştirlmesi

Proje Koordinatörü DİĞER


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805151

--%>