Prof. Dr. AHMET GÜNDÜZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH PR.

1994 - 1998

TEZ: 18. yüzyılın son çeyreğinde Kayseri (1775-1800)

Yüksek Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH PR.

1992 - 1994

TEZ: 27/1 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili H.1035-1036 ( M.1625-1626)

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH PR.

1984 - 1988

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019-
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1998-2014
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1996-1998

Verdiği Dersler

 • Türk Kültür Tarihi II Doktora, 2018-2019
 • Türk Kültür Tarihi I Doktora, 2018-2019
 • Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • 19. Yüzyıl Dünya Tarihi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Lisans, 2018-2019
 • Yeni ve Yakınçağ Tarihi Lisans, 2018-2019
 • Yeni ve Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi Lisans, 2018-2019
 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I Lisans, 2018-2019
 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II Lisans, 2018-2019
 • Orta Çağ Tarihi Lisans, 2018-2019
 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II Lisans, 2017-2018
 • Orta Çağ Tarihi Lisans, 2017-2018
 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I Lisans, 2017-2018
 • İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Lisans, 2017-2018
 • Yeni ve Yakınçağ Tarihi Lisans, 2017-2018
 • Yeni ve Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi Lisans, 2017-2018
 • Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • 19. Yüzyıl Dünya Tarihi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II Lisans, 2016-2017
 • Orta Çağ Tarihi Lisans, 2016-2017
 • Yeni ve Yakınçağ Türk Dünyası Tarihi Lisans, 2016-2017
 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I Lisans, 2016-2017
 • İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Lisans, 2016-2017
 • Yeni ve Yakınçağ Tarihi Lisans, 2016-2017
 • Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri Yüksek Lisans, 2016-2017
 • 19. Yüzyıl Dünya Tarihi Yüksek Lisans, 2016-2017

Akademik / İdari Görevler

 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2009 - 2010

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen, Arş.Görv., Yrd.Doç.Dr. Meb, Gazi Ün. Kırşehir Eğt.Fak., Ahi Evran Üniversitesi, 1989 - 1996

Makaleler

1. Geygel Aşiretine Ait Nfs.D 1907-1908-1909 Numaralı ve H 1260-1266 (M.1844-1850) Tarihli Nüfus Defterlerinde Tespit Edilen Bilgiler

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Demokrasi Platformu Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. KIRŞEHİR’DE YAŞAYAN TÜLEK AŞİRETİ’NİN TARİHİ VE YERLEŞTİKLERİKÖYLER HAKKINDA BİLGİLER

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: International Socıal Scıencesstudıes Journal, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. 3536 Numaralı ve H.1254 Tarihli Kırşehir Nüfus Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi,

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Socıal Scıences Studıes Journal, (Sssjournal), 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. 1256 Tarihli ve 2115 Numaralı Kırşehir Nüfus Defterine Göre Haremeyn-i Şerifeyn Aşiretine Tabi Aşiretler- Cemaatler, Yerleştikleri Köylerin İsimleri, Hangi Aşirete –Cemaate Bağlı Oldukları, Hane Sayıları, Kaydedilen Nefer Sayısı ve Toplam Nüfusları Hakkın

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Tarih Okulu Dergisi (Tod) Journal Of History School, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Saltuklular, Mama Hatun ve Mamalı Aşireti

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Tidsad- Türk-İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ, Türk Eğitim İndeksi, Özgün Makale


6. 01237 Numaralı Ve H.1256 (M.1840) Tarihli Nüfus Defterine Göre Balıkesir, Karesi, Biga, Hüdavendigar, Kütahya, Saruhan ve Eskişehir’e Yerleştirilen Kıl Donlu ve Kıl Donlu’ya Tabi Haremeyn Aşireti Adı Altında Geçen Cemaatlerin Yerleştirildikleri Yerlerin İ

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk-İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ, Türk Eğitim İndeksi, Reaserch Bible, İSAM, SIS Özgün Makale


7. H.1246 (M.1831) Tarihli 2802 Numaralı Manisa Nüfus Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi,

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Tarih Okulu Dergisi (Tod) Journal Of History School, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. 1914-1926 Yılları Arasında Bitlis, Siirt ve Siirt’in İlçelerinde Yaşayan Aşiretler

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Tidsad- Türk-İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Kırşehir Mezarlıklarında Mezar Taşlarına Yansıyan Duygular,

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Tidsad- Türk-İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Sömürgecilik Kavramı ve Sömürgeci Devletlerin Uyguladıkları Taktikler “Ortadoğu Örneği”

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Tarih Okulu Dergisi (Tod) Journal Of History School, 2016

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Salnamelere Göre Kırşehir Sancağı Hakkında Bilgiler (1873-1910) (Coğrafyası, Tarihi, Nüfusu, Nahiye ve Kazaları)

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Turkish Studies, 2012

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. XIX. Yüzyılda Kırşehir’e Yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863)

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Turkish Studies, 2012

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kayserili Memurların İşledikleri Disiplin Suçları (1879-1909)

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: History Studies, 2012

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. XIX. YÜZYILDA ORTAYA ÇIKAN MISIR MESELESİ VE KADIKIRAN OLAYI (1833)

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies (Jasss), 2012

Uluslararası Hakemli DOAJ, SOBİAD,MLA,Asos, İndex Copernicus,arastirmax, mendeley... Özgün Makale


15. Kırşehir’de Dulkadirli Adını Taşıyan Köyler Hakkında Bilgiler (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf, Adet, Geçim Kaynakları)”

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Turkish Studies, 2011

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Kırşehir-Aksaray Arasında Bir Bekdik Köyü (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf ve Adetleri

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: History Studies, 2011

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kırşehir Doğumlu Memurlar (1879-1909), Books Affairs Sicill-i by Officers Born Kirşehir (1879-1909 )

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: History Studies, 2011

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. 1914–1918 Yılları Arasında Kırşehir’de Bulunan Sürgün Arap Aileleri,

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Turkish Studies, 2011

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Ankara-Polatlı İlçesi Hakkında Bilgiler

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


20. Çanakkale Muharebelerinin Osmanlı Devleti ve Dış Dünya Bakımından Sonuçları

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


21. Nevruz BayramınınTarihi ve Türk Devlet Kültürü İçerisindeki Yeri

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


22. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devlet Hayatında Rol Oynayan Üç Büyük Devlet Adamı: Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşalar

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


23. XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Gayrimüslimlerin Hukuki Statüleri

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2008

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


24. 1893 (H.1309) yılında Yozgat’xxta Hınçak Komitesinin Tertip Etmiş Olduğu Kilise Hadisesi

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Ermeni Araştırmaları, 2008

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


25. XIX. Yüzyılda Çarlık Rusya’sının Çerkesleri Sürgün Etmesi ve Uzun Yaylaya Yerleştirilmeleri (1860-1865)

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Turkish Studies, 2008

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


26. 1789 Fransız İhtilali Fikirleri ve Osmanlı Devleti’nde Yayılması ve Balkanlarda İsyanlar

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2006

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


27. Rusya’nın Türk İllerine Yayılması ve Osmanlı Devleti’xxne Yapılan Türk Göçleri

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2006

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


28. Millî Mücadele Döneminde Kırşehir’xxde Eşkiyalık Olayları (1921)

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


29. XIX. Yüzyıl Osmanlı Reformlarında Etkili Olan Sosyal, Ekonomik, Politik ve Askerî Unsurlar

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Acarindex, Araştırmax, ASOS, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, Index Islamicus, International Medieval Bibliography, J-Gate, MLA International Bibliography, Serials Solutions,Ulrich’s periodicals directory, CNKI, InfoBase, SOBİAD Derleme Makale


30. XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmannlı Devleti’nde Ortaya Çıkan Genç (Yeni) Osmanlılar ve Önemli Şahsiyetleri

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2005

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


31. Kırşehir’de Yer Adları Verme Geleneği: Köpekli, Sofular ve Torunan Köylerinin Adları Hakkında

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


32. Balkanlarda Panslavizm Faaliyetleri ve Osmanlı devleti’xxne Etkileri

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2002

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


33. Osmanlı- Kazak Münasebetleri (1613-1774)

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


34. XIX. Yüzyılın Sonlarında avrupa’xxda ve Osmanlı Devleti’xxnde Türkçülük Hareketleri

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2001

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


35. ( H.1324-Rumi 1326) Miladi 1910 Tarihli Kırşehir Şer’iyye Sicil Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2001

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


36. Ahiliğin Manası ve Tarihi Gelişimi

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Erciyes Aylık, Fikir Ve Sanat Dergisi, 2000

Ulusal Hakemsiz Derleme Makale


37. Osmanlı Devleti’xxnde Yapılan Misyonerlik Faaliyetleri ve Ermeni Meselesinin Doğuşu, Gelişmesi

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Türk Dünyası Araştırmaları, 2000

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


38. Talebeden Hocasına Vefa Borcu ( KİTAP TANITIMI)

Gündüz Ahmet, Yayın Yer: Bilge Yayın, Tanıtım, Tahlil, Eleştiri, 1997

Ulusal Hakemsiz Yorum


Bildiriler

1. Kırşehir’xxde Selçuklu Devrinden Kalan Mezar Anıtları ( Kümbetler-Türbeler) ( Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet ( Bildiriler 1)

Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: I. Uluslarası Selçuklu Sempozyumu, 30.09.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Osmanlı Öncesi Anadolu’da Beylikler- Devletler Döneminde Ahi Unvanı Taşıyan Şahıslar ve Siyasî Faaliyetleri

Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: 4. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, XIII. ve XVI. Yüzyıllarda Ahilik (1200-1600)., 29.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Van-Gevaş Tarihi ve 2795-2798-2799 Numaralı Nüfus Defterlerine Göre Gayrimüslim Reaya Hakkında Bilgiler

Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26.08.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Hatırlanması Gereken Bir Değer: Prof. Dr. Erol GÜNGÖR, (Hayatı, Eserleri ve İslam Tasavvufunun Meseleleri Adlı Eserinin Tanıtımı ve Analizi),

Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: Cumhuriyet Dönemi Milli Düşünce Sistematiğinde Erol GÜNGÖR Sempozyumu,, 26.04.2018

Ulusal Tam metin bildiri


5. Ermeni İsyanlarının Meydana Gelmesinde İngiltere’nin Rolü ve Sebepleri (1890–1895)

Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: 2.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 2nd International Social Studies Symposium (EUSAS-II), 24.05.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Ahilerin Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devri Türk Toplumunda Oynadığı Roller,

Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 20.09.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


7. Beylikler ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Ahilerin Siyasî ve Askerî Rolü

Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: I. Ahi Evran-ı Veli Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 13.10.2004

Ulusal Tam metin bildiri


8. XIII. Yüzyıl Ortası ve XIV. Yüzyılın İlk Yarısında Yaşayan Bir Sufi: Yunus Emre ve Halk Eğitimindeki Yeri (1240-1321)

Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, USBES, 13.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


9. XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun Durumu ve Kırşehir’e Yerleştirilen Rişvan, Okçıyan, Köçekli ve Karakeçili Aşiretleri Hakkında Bilgiler

Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: Kırşehir I. Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni,, 10.10.2003

Ulusal Tam metin bildiri


10. 03540-03541-02526 Numaralı ve H.1256-1260 (M.18401844) Tarihlerini Kapsayan Nüfus Defterlerine Göre Mucur Yörük Köyleri Ve Nüfusları (Kurugöl, Mikail, Aflak )

Yel Selma, Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: Her Yönüyle Mucur Sempozyumu- Every Aspect Of Mucur Symposıum,

Ulusal Tam metin bildiri


11. Türk Kültür Tarihinde Baba/Ata, Dede Geleneği Ve Mucur/Merkez Şeyh Hamza Köylerinde Aflak Baba, Geyikli Baba Ve Sait Dede Türbeleri

Gökbel Ahmet, Gündüz Ahmet, Yayın Yeri: Her Yönüyle Mucur Sempozyumu- Every Aspect Of Mucur Symposıum,

Ulusal Tam metin bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805114

--%>