Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN ÇAYAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ZOOTEKNİ (DR)

2013 - 2018

TEZ: Etlik piliç ve yumurta tavuklarında vejetaryen beslemenin performans, ürün kalitesi ve organoleptik özellikler üzerine etkileri

Yüksek Lisans

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)

2009 - 2013

TEZ: Fonksiyonel yumurta eldesinde yumurta tavuğu karmalarında zeytin yaprağının kullanım olanakları

Önlisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ

2008 - 2010

Lisans

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2005 - 2009

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2019-
  • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2012-2019

Verdiği Dersler

  • Hayvan Besleme İlkeleri Lisans, 2021-2022

Üniversite Dışı Deneyim

  • Ziraat Mühendisi Sinop-Dikmen Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, 2010 - 2012

Makaleler

1. Dietary supplementation of Agaricus bisporus stalk meal on growth performance, carcass and organ traits, meat quality, cecum mesophilic aerobic bacteria counts and intestinal histology in broiler chickens

Altop Aydın, Coşkun İsa, Filik Ayşe Gül, Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Güngör Emrah, Erener Güray, Yayın Yer: Cıencıa Rural, 2022

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


2. Effects of Supplemental Feeding of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) Seed on Milk Yield, Composition, Sensory Properties and Some Blood Parameters in Lactating Goats

Çayıroğlu Hayrettin, Coşkun Füsun, Çayan Hüseyin, Filik Ayşe Gül, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Pakistan Journal Of Zoology, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Laying hens behave as omnivores with poultry meal included in their diet

Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Yayın Yer: South African Journal Of Animal Science, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. Spraying opened sugar beet pulp silage with oregano essential oil helps to sustain quality and stability

Çayıroğlu Hayrettin, Filik Gökhan, Coşkun İsa, Filik Ayşe Gül, Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Yayın Yer: South African Journal Of Animal Science, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Amino acid, mineral, condensed tannin, and other chemical contents of olive leaves (Olea europaea L.) processed via solid-state fermentation using selected Aspergillus niger strains

Altop Aydın,Coşkun İsa,Filik Gökhan,Küçükgül Altuğ,Genç Bekiroğlu Yeliz,Çayan Hüseyin,Güngör Emrah,Şahin Ahmet,Erener Güray, Yayın Yer: Ciencia E İnvestigación Agraria, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. Yolk Color Parameters in Eggs of Atak-S Parents

Filik Gökhan,Tekin Olgay Kaan,Filik Ayşe Gül,Çetinkaya Orhan,Doğan Zekeriya,Çayan Hüseyin,Coşkun İsa,Şahin Ahmet, Yayın Yer: International Journal Of Agricultural And Natural Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli IJI Factor Indexting, BASE, Academic Resource Index, Rootindexing, International Scientific Indexting, ROAD, CiteFactor, Scientific Journal Impact Factor, Google Scholar, Asos Indeks Özgün Makale


7. Behavioural responses of white and bronze turkeys (meleagris gallopavo) to tonic immobility, gait score and open field tests in free-range system

Taşkın Atilla,Karadavut Ufuk,Çayan Hüseyin, Yayın Yer: Journal Of Applied Animal Research, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. The effects of in ovo pollen extract injection on growth parameters, ileal histomorphology and caecal microflora in fasted broiler chicks

Coşkun İsa,Korkmaz Firdevs,Altop Aydın,Çayan Hüseyin,Filik Gökhan,Şahin Ahmet,Şamlı Hasan Ersin,Erener Güray, Yayın Yer: Indian Journal Of Animal Research, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


9. Effect of selection for body weight in Japanese quails Coturnix coturnix Japonica on some production traits

Taşkın Atilla,Karadavut Ufuk,İvgin Tunca Rahşan,Genç Serdar,Çayan Hüseyin, Yayın Yer: Indian Journal Of Animal Research, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


10. The effects of in ovo pollen extract injection on growth parameters, ileal histomorphology and caecal microflora in fasted broiler chicks

Coşkun İsa,Korkmaz Firdevs,Altop Aydın,Çayan Hüseyin,Filik Gökhan,Şahin Ahmet,Şamlı Hasan Ersin,Erener Güray, Yayın Yer: Indian Journal Of Animal Research, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. Effects of dietary symbiotic supplementation on growth performance andduodenum histology of Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica) rearedin different flooring systems

Coşkun İsa, Erener Güray, Çayıroğlu Hayrettin, Altop Aydın, Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Yayın Yer: Revista Brasileira De Zootecnia, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Effects of dietary symbiotic supplementation on growth performance andduodenum histology of Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica) rearedin different flooring systems

Coşkun İsa,Erener Güray,Çayıroğlu Hayrettin,Altop Aydın,Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet, Yayın Yer: Revista Brasileira De Zootecnia, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. Effect of Olive Leaf Olea europaea Powder on Laying Hens Performance Egg Quality and Egg Yolk Cholesterol Levels

Çayan Hüseyin,Erener Güray, Yayın Yer: Asian-Australasian Journal Of Animal Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Determination of Small Variation Effects of Egg Weight and ShapeIndex on Fertility and Hatching Rates in Japanese Quail Coturnixcoturnix japonica

Taşkın Atilla,Karadavut Ufuk,Çayan Hüseyin,Genç Serdar,Coşkun İsa, Yayın Yer: Journal Of Selçuk University Natural And Applied Science, 2015

Ulusal Hakemli engineering index Özgün Makale


15. Effects of In Ovo Pollen Extract Injection to Fertile Broiler Eggs on Hatchability and Subsequent Chick Weight

Coşkun İsa,Çayan Hüseyin,Yılmaz Ömer,Taşkın Atilla,Tahtabiçen Emre,Şamlı Hasan Ersin, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agricultural And Natural Sciences, 2014

Ulusal Hakemli mühendislik bilimleri Özgün Makale


Bildiriler

1. Hayvan Beslemede Yeni Bir Uygulama In Ovo Besleme

Saydut Figen,Gönen Ömer Faruk,Öztürk Ceren,Çayan Hüseyin,Civaner Ayşe Gül, Yayın Yeri: 11. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, 30.04.2015

Ulusal Özet bildiri


2. Evaluation of The Richness of Medicinal and Aromatic Plants in Mediterranian Region in Feed Industry

Çayan Hüseyin,Erener Güray,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 28.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


3. Döllü Etlik Piliç Yumurtalarına İn Ovo Polen Ekstraktı Enjeksiyonunun Kuluçka Randımanı ve Civcivlerin Çıkış Ağırlığına Etkisi

Coşkun İsa,Çayan Hüseyin,Yılmaz Ömer,Tahtabiçen Emre,Şamlı Hasan Ersin, Yayın Yeri: 7. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 27.09.2013

Ulusal Poster


4. Yumurta Tavuğu Karmalarına Değişik Oranlarda Katılan Zeytin Olea europaea Yaprağının Performans Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkisi

Çayan Hüseyin,Erener Güray, Yayın Yeri: 7. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 27.09.2013

Ulusal Poster


5. Effects of bacteria and enzyme mixtures on the quality and aerobic stability of corn and soybean silages

Filik Ayşe Gül, Filik Gökhan, Çayıroğlu Hayrettin, Çayan Hüseyin, Kır Hakan, Yayın Yeri: V. International Turkic World Congress on Science and Engineering, 26.06.2022

Ulusal Özet bildiri


6. Keçi rasyonlarında antioksidan kullanımı

Altop Aydın,Erener Güray,Çayan Hüseyin, Yayın Yeri: Ulusal Keçicilik Kongresi, 26.06.2010

Ulusal Poster


7. KIRŞEHİR EKOLOJİSİNDE YETİŞTİRİLEN SALVİA OFFİCİNALİS’İN YEM KALİTE DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

Çayan Hüseyin, Bilginoğlu Emine, Yayın Yeri: 2.Ahi Evran International Conference on Scientific Research, 22.10.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Dry matter content of different feed grains germinated by hydroponics method,

Kuşan Onur,Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: The 11th International Animal Science Conference, 22.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılan doğal renk maddeleri

Çayan Hüseyin,Altop Aydın,Erener Güray, Yayın Yeri: VII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 22.05.2011

Ulusal Tam metin bildiri


10. Kanatlı hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak antibiyotiklerin yasaklanmasına sektörden bir bakış

Süngü Murat,Yakan Hüseyin,Çayan Hüseyin, Yayın Yeri: V. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 22.05.2010

Ulusal Poster


11. Spectroscopic Techniques Used in The Measurements Internal Egg Quality

Altop Aydın,Çayan Hüseyin,Erener Güray, Yayın Yeri: 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry & Environment, 18.06.2010

Uluslararası Poster


12. The Effects of in Ovo Pollen Extract Injection into Fertile Broiler Eggs andFasting Time on Hatchability and Four Day Growth of Broiler Chicks

Çayan Hüseyin,Coşkun İsa, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. Kanatlılarda Bağırsak Sağlığını Etkileyen Faktörler

Çayan Hüseyin,Altop Aydın,Erener Güray, Yayın Yeri: VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 16.09.2011

Ulusal Tam metin bildiri


14. Bitki ekstraktları kanatlı beslemede antibiyotiklere alternatif olarak kullanılabilir mi

Çayan Hüseyin,Erener Güray, Yayın Yeri: Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi, 13.09.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


15. THE IMPORTANCE OF OLIVE AND OLIVE INDUSTRY BY-PRODUCTS IN ANIMAL FEEDING

Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet,Erener Güray, Yayın Yeri: International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 12.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. Dietary Usage of Ferula Eleaochytris Powder in Animal Nutrition

Filik Gökhan, Çayıroğlu Hayrettin, Filik Ayşe Gül, Çayan Hüseyin, Coşkun İsa, Şahin Ahmet, Yayın Yeri: International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 12.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Yem ve Yem Hammaddelerinde Mikrobiyal İnokulantlı Fermantasyon Kanatlı Hayvan Besleme Açısından Önemi

Çayan Hüseyin,Altop Aydın,Erener Güray, Yayın Yeri: Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 11.10.2014

Ulusal Poster


18. DETERMINATION OF SOME EGGS TRAITS OF WHITE ANDBRONZE TURKEYS IN A FREE RANGE SYSTEM

Taşkın Atilla,Karadavut Ufuk,Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 7th International Agriculture Symposium, 09.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


19. The Microalgae and Importance for Poultry Feeding

Çayan Hüseyin,Altop Aydın,Korkmaz Firdevs,Coşkun İsa, Yayın Yeri: INTERNATINOL8th BALKAN ANIMAL SCIENCECONFERENCE BALNIMALCON 2017, 08.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. The Effects of Supplementation of Enzyme Combination on Performance, Intestinal Histology and Microbiota of Male Broilers

Coşkun İsa, Altop Aydın, Korkmaz Firdevs, Çayıroğlu Hayrettin, Filik Ayşe Gül, Çayan Hüseyin, Şahin Ahmet, Erener Güray, Şamlı Hasan Ersin, Yayın Yeri: International 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 08.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. YOLK COLOR PARAMETERS IN EGGS OF ATAK-S PARENTS

Filik Gökhan,Tekin Olgay Kaan,Filik Ayşe Gül,Çetinkaya Orhan,Doğan Zekeriya,Çayan Hüseyin,Coşkun İsa,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, 08.07.2018

Uluslararası Özet bildiri


22. Japon Bıldırcınlarının Ontogenik ve Dönemsel Büyümelerinin Belirlenmesi

Karadavut Ufuk,Taşkın Atilla,Akıllı Aslı,Çayan Hüseyin,Görgülü Özkan, Yayın Yeri: 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 07.09.2013

Ulusal Tam metin bildiri


23. Determination of Some Morphological Traits of Japanese Quails Coturnix Japonica by Canonical Correlation Analysis

Karadavut Ufuk,Taşkın Atilla,Çayan Hüseyin,Uğurlutepe Emre,Genç Serdar,Kartal Necla,Seçilmiş Hatice, Yayın Yeri: VI. International Balkan Animal Conference, 05.10.2013

Uluslararası Poster


24. Effect of Plant and Plant Extracts on Egg Yolk Cholesterol

Çayan Hüseyin,Altop Aydın,Coşkun İsa,Erener Güray, Yayın Yeri: VI. International Balkan Animal Conference, 05.10.2013

Uluslararası Poster


25. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Beyaz Etin Raf Ömrüne Etkisi

Çayan Hüseyin,Altop Aydın,Erener Güray, Yayın Yeri: Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 05.10.2012

Ulusal Tam metin bildiri


26. Rasyona Simbiyotik İlavesi ve Altlığın Bıldırcınların Büyüme Performansı Yenilebilir İç Organ Gelişimi ve Duedonum Histolojisi Üzerine Etkileri

Coşkun İsa,Erener Güray,Çayıroğlu Hayrettin,Altop Aydın,Çayan Hüseyin,Şahin Ahmet, Yayın Yeri: 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 05.09.2015

Ulusal Poster


27. KIRŞEHİR İLİNİN BESİCİLİK POTANSİYELİ VE AHİ EVRAN VELİ’NİN DEBBAĞLIK ZANAATINA OLAN İHTİYAÇ

Şahin Ahmet, Sarı Mehmet, Çayıroğlu Hayrettin, Çayan Hüseyin, Yayın Yeri: Ahi Evran International Conference on Scientific Research,

Uluslararası Tam metin bildiri


28. KIRŞEHİR İLİNDE SATIŞI YAPILAN TAVUK YEMLERİN BESİN MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Çayan Hüseyin, Yayın Yeri: 5th International Agriculture Congress,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Kırşehir İlinde Satışı Yapılan Tavuk Yemlerin Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.04.2019 29.04.2020


2. Damızlık Et Tavuğu Yumurtalarına İn Ovo Polen Ekstraktı Enjeksiyonunun Embriyo Gelişimi Aç Kalma Sürelerine Göre Büyüme Performansları ve Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkileri

Yumurta İçi Besleme

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.04.2014 22.09.2016


3. Hidroponik yöntem ile çimlendirilen farklı yemlik tahılların besin madde içeriklerinin saptanması

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.05.2019 22.05.2020


4. Zeytin Yaprağının Olea EuropaeaL Besin Madde Kompozisyonu ve Fitokimyasal Bileşenleri Üzerine Farklı Mikrobiyal İnokulantlar İle Fermantasyonun Etkileri

Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ 20.09.2015 01.09.2016


5. Aspergillus niger (ATCC 200344) ile Muamelenin Zeytin Yaprağı (Olea Europaea L.) Besin Madde Kompozisyonu ve Tanen İçeriği Üzerine Etkisi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.08.2015 27.10.2017


6. Etlik piliç deneme ünitesi kurulumu ve mevcut laboratuvar koşullarının iyileştirlmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.04.2014 28.04.2015


7. Etlik Parent Stock Yumurtalarına Enterococcus Faecium ve İnülin Karışımının İn Ovo ve Yeme İlavesinin Performans Bağırsak Mikrobiyotası ve İnce Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkileri

İn Ovo Besleme

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.05.2015 02.03.2017


8. Zirai Eğitimde Üreterek Öğrenme Modeli

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.07.2012 06.07.2015


9. Rasyona Öğütülmüş Çemen Tohumu İlavesinin Keçilerde Süt Verimi ve Bileşimi ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Bu Projede Süt Keçisi Rasyonlarına Öğütülmüş Çemen Danesi İlavesinin Süt Verim Ve Bileşimi İle Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Konu Edilmiştir.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 05.09.2016 22.09.2017


10. ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE ZOOTEKNİ BÖLÜMÜNDE YEM VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ANALİZLERİNİN ÖĞRETİLMESİ

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.04.2014 01.04.2015


11. Sığla Ağacı Liquidambar orientalis Mill Yağı ve Yapraklarından Elde Edilen Uçucu Yağların Etlik Piliçlerde Performans Kesim Bağırsak Mikroflorası ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

Bursiyer -Tübitak 1001 01.11.2010 01.11.2012


12. Atak-S Yumurtacı Ebeveynlerin Verim Performanslarının Üretim Kümeslerinde Karşılaştırılması

Atak-S Ebeveynlerinin Performans Denemesi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2015 16.12.2018


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804822

--%>