Prof. Dr. TEKİN ÇELİKKAYA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (DR)

2002 - 2008

TEZ: Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5.sınıf örneği)

Yüksek Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)

1999 - 2002

TEZ: İlköğretim I. kademe sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretimi

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AĞRI EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)

1995 - 1999

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016-2021
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-2016

Verdiği Dersler

 • Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Seçmeli MB II Özel Gün ve Haftaların Yönetimi Lisans, 2013-2014
 • Ölçme ve değerlendirme Lisans, 2013-2014
 • Drama Lisans, 2013-2014
 • Özel Öğretim Yöntemleri II Lisans, 2013-2014
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Seçmeli MB II Özel Gün ve Haftaların Yönetimi Lisans, 2012-2013
 • Ölçme ve değerlendirme Lisans, 2012-2013
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans, 2012-2013
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2016
 • Komisyon Üyeliği Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), , 2014 -
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 -

Makaleler

1. Analysis of Unit Evaluation Questions in the 4th and 5th Grade Social Studies Books

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri

Çelikkaya Tekin,Yıldırım Tercan,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. 4.ve 5.sınıf yeni sosyal bilgiler programında kazandırılması hedeflenen ortak becerilere ilişkin kazanımların içeriğe yansıması

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Uluslararası Ders Kitapları Ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli drjı Özgün Makale


4. Kavramsal Değişim Metinlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi

Çelikkaya Tekin,Şarlayan Ramazan, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Ortaokul Öğrencilerinin Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Turkish History Education Journal, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Sosyal Bilgiler Dersi “Demokrasinin Serüveni” Ünitesi ile Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının Ve Kavramsal Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Yeni Sosyal Bilgiler Programında 4. ve 5. SınıftaKazandırılması Hedeflenen Değerlere İlişkinKazanımların İçeriğe Yansıması

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Değerler Eğitimi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. 2005 Ve 2017 Sosyal Bilgiler Programı 4.Ve 5. Sınıf Ders Kitaplarında Atatürk Ve Atatürkçülük

Çelikkaya Tekin,Esen Zeynep,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: International Journal Of Social And Educational Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli sobiad,scilit Özgün Makale


9. Yenilenen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli djrı Özgün Makale


10. Reflection of Evidence Based Teaching on The 2005 Teacher Guide Books in Social Studies Curriculum

Çelikkaya Tekin,Boyraz Fatoş, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Pedagojik Formasyon Alan Tarih Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


12. Veliler, Öğrenciler Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Değerlere İlişkin Değer Hiyerarşileri, Gerekçeleri Ve Önerileri

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Evrensel Değerlere İlişkin Metafor Algıları

Çelikkaya Tekin,Seyhan Osman, Yayın Yer: E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


14. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Researcher Social Science Studies, 2017

Uluslararası Hakemli DRJI Özgün Makale


15. Ortaokul Öğrencilerinin Evrensel Değerlere İlişkin Algıları:Metafor Analizi

Çelikkaya Tekin,Seyhan Osman, Yayın Yer: International Journal Of Languages’Xx Education, 2017

Uluslararası Hakemli MLA Özgün Makale


16. Değerler Eğitimine İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Karşılıklı Beklenti

Çelikkaya Tekin,Yılmaz Turgut, Yayın Yer: Researcher Social Science Studies, 2017

Uluslararası Hakemli drjı Özgün Makale


17. Değerler Eğitiminde Atasözü, Deyim Ve Özdeyişlerin Sosyal Bilgiler Programındaki Yeri.

Çelikkaya Tekin,Esen Zeynep, Yayın Yer: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli AKADEMİK DİZİN Özgün Makale


18. 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Kazandırılması Hedeflenen Alan Becerilerine Kitaplarda Yer Verilme Durumu

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİFAKTÖRLER ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Çelikkaya Tekin,Seyhan Osman, Yayın Yer: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ulakbim ebschost Özgün Makale


20. Perceptions of Students about the Values of Respect and Scientific in Social Studies Metaphor Analysis

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza,Şarlayan Ramazan, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H.W. Wilson) Özgün Makale


21. Pre service teachers motivations toward teachingprofession and their opinions about the pedagogicformation program

Çelikkaya Tekin,Şeker Hasan,Deniz Sabahattin,Görgen İzzet, Yayın Yer: Educational Research And Reviews (Err), 2015

Uluslararası Hakemli ERIC Bilirkişi Raporu vb.


22. 4 4 4 YENİ EĞİTİM SİSTEMİ İLE BİRLİKTE SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN SOSYAL BİLGİLER BRANŞINA GEÇİŞ YAPAN ÖĞRETMENLERİN YETERLİKLERİ BİR DURUM ÇALIŞMASI

Çelikkaya Tekin,Potur Elif,Demir Selçuk Beşir, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO,MLA, ASOS,SOBİAD Bilirkişi Raporu vb.


23. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli http://www.hwwilson.com/ Özgün Makale


24. Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yöntemini Uygulama Yeterliliklerin Belirlenmesi

Çelikkaya Tekin,Koç İhsan, Yayın Yer: Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,, 2015

Uluslararası Hakemli türk eğitim indeksi Özgün Makale


25. Sosyal Bilgiler Programında Gazete Dergi ve İnternet Haberlerinin Kullanılması

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR Özgün Makale


26. Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Drama Yöntemine İlişkin Yeterlilikleri

Çelikkaya Tekin,Koç İhsan, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ASOS Index Özgün Makale


27. Sosyal Bilgiler Öğrenimine ve Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Journal Of Educational Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli oajı.net,wzb Özgün Makale


28. The Views and Suggestions Of Social Studies Teachers About The Implementation Of Drama Method

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Educational Research And Reviews, 2014

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


29. Teacher Parents Relations in the Efficiency of the Value Education

Çelikkaya Tekin,Başarmak Uğur, Filoğlu Simge, Şahin Bilge, Yayın Yer: Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli Conference Proceedings Citation Index Özgün Makale


30. Sosyal Bilgiler Dersinde Drama Yönteminin Önemi Ve Uygulama Örnekleri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 2014

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR Özgün Makale


31. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değere ve Değer Eğitimine İlişkin Göru şleri

Çelikkaya Tekin,Filoğlu Simge, Yayın Yer: Educational Sciences: Theory & Practice, 2014

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


32. Reflection Levels of Values to be Gained Explicitly in Secondary Schools on Textbooks

Çelikkaya Tekin,Başarmak Uğur,Filoğlu Simge ,Şahin Bilge, Yayın Yer: The Online Journal Of New Horizons İn Education, 2013

Uluslararası Hakemli Directory of Open Access Journals Özgün Makale


33. Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Tarafından Uygulanma Düzeyleri

Çelikkaya Tekin,Filoğlu Simge,Ökdem Nur Sema, Yayın Yer: Journal Of Social Studies Education Research, 2013

Uluslararası Hakemli DOAJ (Directory of Open Access Journals), Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), EBSCOhost, Ulrich's Serials Directory, Cabell's directories of Educational Curriculum & Methods , Educational Research Abstracts (ERA), EZB (Electronic Journals Libra Özgün Makale


34. SOSYAL BILGILER ÖGRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BILGILER ÖGRETIM PROGRAMINDAKI DEGER

Çelikkaya Tekin,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2013

Uluslararası Hakemli EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek Özgün Makale


35. Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Kitabına Yansıma Düzeyleri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2013

Uluslararası Hakemli ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR Özgün Makale


36. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programındaki Derslerin Öğrenilme Düzeyleri Öğretmen Adaylarının Öznel Algıları

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli ULAKBİM, EBSCO, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) Özgün Makale


37. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi, 2013

Uluslararası Hakemli dergi park Özgün Makale


38. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININPROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGISALFARKINDALIKLARI

Öztürk Demirbaş Çağrı,Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX Özgün Makale


39. Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek için Öğretmenlerin Yaptıkları Etkinlikler

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies International Journal Of Social Science, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX, Özgün Makale


40. The Views of Social Studies Preservice Teachers About the Drama Course and its Method

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


41. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik UygulamasıDersinden Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Uluslar Arası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi - Usbed, 2011

Uluslararası Hakemli eğitim indeksi Özgün Makale


42. Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Becerilerin Kazandırılma Düzeyi Öğretmen Görüşleri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

Uluslararası Hakemli ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST), Özgün Makale


43. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinden Beklentileri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli EBSCO Search, Index Coopernicus, ASOS Index, Contemporary Science Association, The Central and Eastern European Online Library. Özgün Makale


44. Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri

Kuş Zafer,Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİM Veri tabanı ve Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


45. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ULAKBİM, EBSCO, ASOS , Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


46. Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları

Çelikkaya Tekin,Kuş Zafer, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİMEBSCOhostThe Directory of Open Access Journals - DOAJTürk Eğitim İndeksi Özgün Makale


47. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Araçlarını Kullanma Düzeyleri veKarsılastıkları Sorunlar

Çelikkaya Tekin,Karakuş Ufuk,Öztürk Demirbaş Çağrı, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİMEBSCOhostThe Directory of Open Access Journals - DOAJTürk Eğitim İndeksiAkademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale


48. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler

Çelikkaya Tekin,Kuş Zafer, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli TUBİTAK - ULAKBİMEBSCOhostThe Directory of Open Access Journals - DOAJTürk Eğitim İndeksi Özgün Makale


49. Yapılandırmacı Yaklaşımın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarı Tutum ve Kalıcılığa Etkisi 5 Sınıf Örneği

Ünal Çiğdem,Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli DERGİ PARK Özgün Makale


50. İlköğretim I Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler İle Bunların Uygulanma Sıklığı

Ünal Çiğdem,Çelikkaya Tekin, Yayın Yer: Doğu Coğrafya Dergisi, 2004

Ulusal Hakemli dergi park Özgün Makale


Bildiriler

1. Değerlerin Kazanılmasındaki Etkili Faktörler Öğrenci Görüşleri

Çelikkaya Tekin,Seyhan Osman, Yayın Yeri: International Social Studies Education V (ISSES V, 30.04.2016

Uluslararası Sözlü Bildiri


2. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Gazete Dergi ve İnternet Haberlerinin Kullanılması

Çelikkaya Tekin, Yakar Hamza, Yayın Yeri: International Symposium on Social Studies Education III Education Chess(USBES III): Education System, 4 +4 +4 and Social Studies Education, 30.04.2014

Uluslararası Sözlü Bildiri


3. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlere İlişkin Görüşleri

Çelikkaya Tekin, Demirtaş Çağrı Öztürk, Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, 28.10.2011

Ulusal Sözlü Bildiri


4. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Farkındalıkları

Demirtaş Çağrı Öztürk, Çelikkaya Tekin, Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, 28.10.2011

Ulusal Sözlü Bildiri


5. Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Kitabına Yansıma Düzeyleri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II), 28.04.2013

Uluslararası Sözlü Bildiri


6. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Algıları Metafor Analizi Örneği

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza, Yayın Yeri: IV. International Social Studies Education Symposium (ISSES), 25.04.2015

Uluslararası Özet bildiri


7. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN ALAN BECERİLERİNE KİTAPLARDA YER VERİLME DURUMU

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yeri: 1 st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017), 24.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. VELİLER, ÖĞRENCİLER VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN DEĞER HİYERARŞİLERİ, GEREKÇELERİ VE ÖNERİLERİ.

Çelikkaya Tekin,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yeri: 1 st Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2017), 24.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değer ve Değer Eğitimine İlişkin Görüşleri

Çelikkaya Tekin, Filoğlu Simge, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 22.04.2012

Uluslararası Sözlü Bildiri


10. Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişikin Öğretmen Görüşleri

Çelikkaya Tekin, Filoğlu Simge, Ökdem Nur Sema, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 22.04.2012

Uluslararası Sözlü Bildiri


11. Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Sosyal Bilgiler ÖğretmenAdaylarının Değer Öncelikleri Ve Gerekçelerine İlişkin Görüşleri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yeri: 2 INTERNATIONAL CONFERENCEON THE CHANGING WORLD ANDSOCIAL RESEARCH, 16.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


12. Sosyal Bilgiler Ve Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Kavramına İlişkinAlgılarının Metaforlar Yoluyla Analizi

Çelikkaya Tekin, Yayın Yeri: 2 INTERNATIONAL CONFERENCEON THE CHANGING WORLD ANDSOCIAL RESEARCH, 16.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


13. Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Sosyal Bilgiler Kitaplarına Yansıma Düzeyleri

Çelikkaya Tekin, Başarmak Uğur, Filoğlu Simge, Şahin Bilge, Yayın Yeri: .International Science, Technology And Engineering Conference, 15.12.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İletişim Becerisi (Öğrencilerin Öznel Algıları)

Çelikkaya Tekin,Esen Zeynep,Kürümlüoğlu Mutlu, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES VII), 13.10.2108

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Yeni Sosyal Bilgiler 4. ve 5. Sınıf Ders Kitaplarının Analizi

Çelikkaya Tekin,Öztürk Sevgi, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES VII), 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma

Çelikkaya Tekin,Yıldırım Tercan, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES VII), 13.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


17. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRENSEL DEĞERLERE İLİŞKİN METAFOR ALGILARI

Çelikkaya Tekin,Seyhan Osman, Yayın Yeri: The 3nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2017), 10.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENT ABOUT UNIVERSAL VALUES: METAFOR ANALYSIS

Çelikkaya Tekin,Seyhan Osman, Yayın Yeri: The 3nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2017), 10.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Saygı ve Bilimsellik Değerine İlişkin Algıları Metafor Analizi

Çelikkaya Tekin,Yakar Hamza,Şarlayan Ramazan, Yayın Yeri: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 10.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


20. Sosyal Bilgiler Öğrenimine ve Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Çelikkaya Tekin, Yayın Yeri: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi,, 10.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


21. Teacher Parents Relations in the Efficiency of the Value Education

Çelikkaya Tekin, Başarmak Uğur, Filoğlu Simge, Şahin Bilge, Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Sciences, 08.02.2013

Uluslararası Sözlü Bildiri


22. KANIT TEMELLİ ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINA YANSIMASI

Çelikkaya Tekin,Boyraz Fatoş, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


23. DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİN KARŞILIKLI BEKLENTİLERİ

Çelikkaya Tekin,Yılmaz Turgut, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


24. DEĞERLER EĞİTİMİNDE ATASÖZÜ, DEYİM VE ÖZDEYİŞLERİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ YERİ

Çelikkaya Tekin,Esen Zeynep, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 06.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Evrensel değerlere ilişkin algılar

Bu Araştırmanın Amacı, Ortaokul Öğrencilerinin, Hizmet Öncesi Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ve Hizmet İçi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Evrensel Değerlere İlişkin Algılarının Ne Yönde Olduğunu Ve Bu Algılarını Hangi Metaforlarla Açıkladıklarını İ

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 22.08.2016 22.08.2017


2. Çok Amaçlı Sosyal Bilgiler Dersi Laboratuarı

Bu Projede Öncelikle Fakültemizde Yetişen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılmakta Olan Materyalleri Yakından Tanımaları Kullanmaları Ve Bu Konuda Deneyim Kazanarak Öğretmenlik Mesleğini Etkili Bir Biçimde İcra Edece

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.04.2014 27.11.2014


3. Değerlerimize Sahip Çıkalım

2005 Yılında Gerçekleştirilen Köklü Program Değişikliklerinde Dikkati Çeken Hususlardan Biri De Değer Eğitimi Konusunun Programlar İçinde Vurgulanmasıdır Sosyal Bilgiler Öğretim Programı İncelendiğinde Öğrencilere Toplam 20 Değerin Kazandırılması Hedefle

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 15.01.2014


4. Üniversite Okul İşbirliği Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hazırladığı materyallerin ilköğretim sosyal bilgiler dersinde kullanılması

Çalışmanın İlk Bölümü Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarından Bir Çalışma Grubu Oluşturuldu Çalışma Grubu Seçilirken Özellikle Öğrencilerin Gönüllü Olmasına Bilgisayar Kullanımda Yeterli Olmasına Ve Akademik Başarısı

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14.04.2011 08.04.2012


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805132

--%>