Prof. Dr. HACI ÖMER BEYDOĞAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

1990 - 1993

TEZ: Sosyo-ekonomik ve kültürel yönden avantajlı ve dezavantajlı ilkokul son sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi bilişsel hedeflerine ulaşma düzeyi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

1986 - 1988

TEZ: Lise sosyoloji müfredat programlarının değerlendirilmesi

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1981 - 1985

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-2018
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2013-

Verdiği Dersler

 • EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Doktora, 2018-2019
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans, 2017-2018
 • Eğitim istatistiği Lisans, 2017-2018
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Lisans, 2017-2018
 • Eğitimde araştırma yöntemleri ve araştırma etiği Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Öğrenme-öğretme model ve yaklaşımları Doktora, 2017-2018
 • ÖĞRETİM İLKE YÖNTEMLERİ, ÖLÇME DEĞERLENDİRME, PROGRAM GELİŞTİRME, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ, EĞİTİM İSTATSİTİĞİ, ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Doktora, 2015-2016
 • Eğitim İstatistiği Doktora, 2015-2016
 • ÖĞRETİM İLKE YÖNTEMLERİ, ÖLÇME DEĞERLENDİRME, PROGRAM GELİŞTİRME, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ, EĞİTİM İSTATSİTİĞİ, ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Doktora, 2014-2015
 • Öğretim İlke Yöntemleri, Ölçme Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eğitim İstatsitiği, Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Eğitim İstatistiği Doktora, 2013-2014
 • Öğretim İlke Yöntemleri, Ölçme Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eğitim İstatsitiği, Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Eğitim İstatistiği Doktora, 2011-2012

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2007 - 2010

Makaleler

1. COMPARATIVE ANALYSIS OF 5TH GRADE ENGLISH LANGUAGE TEACHINGCURRICULUM AND 5TH GRADE ENGLISH LANGUAGE INTENSIVE CURRICULUM

Beydoğan Hacı Ömer,Dağıstan Yalçınkaya Gülen, Yayın Yer: Internationaljournal Of Socıal, Humanıtıesand Admınıstratıve Scıences, 2019

Uluslararası Hakemli Open Access Refereed E-Journal Refereed Indexed Özgün Makale


2. Postmodernist Bir Yaklaşımla Çocuk Gelişimi Öğrencilerine Yönelik Estetik Farkındalık Uygulaması

Şahan Enver,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: International Social Sciences Studies Journal, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri Açısından EğitimFakültelerinde Verilen Öğretim Hizmet Kalitesinin Karşılaştırılmas

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Kefad, 2018

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


4. Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri Açısından Eğitim Fakültelerinde Verilen Öğretim Hizmet Kalitesinin Karşılaştırılması

Beydoğan Gizem Şebnem, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Middle School Mathematics Teachers’xx Opinions on Feedback

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: International Journal Of Assessment Tools İn Education (Ijate), 2018

Uluslararası Hakemli Erıc Özgün Makale


6. Öğrenci üniversite imaj ölçeği

Beydoğan Gizem Şebnem,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli index copernıcus, asos, journal endeks, Özgün Makale


7. Satisfaction Level of Faculty of Education Students with the Service Quality of Teaching

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: The Turkish Online Journal Of Educational Technology – November 2017, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. Nitelikli Çocuk Kitaplarının Öğrencilerin Bilişsel İşlevleri Kullanma Düzeylerine Etkisi

Hayran Zeynel,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: İlköğretim Online (Elektronik), 2017

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


9. Eğitimcilerin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları

Erbay Şeyma,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


10. Öğretmen Adaylarına Yönelik Dönüt Düzeltme AlgıÖlçeği

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


11. Variables Affecting Education Faculty Students Satisfactions About Their Instructors

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Theturkısh Onlınejournalofeducatıonaltechnology, 2016

Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale


12. Ortaokul öğrencilerinin kavramları anlamlandırma eğilimleri

Beydoğan Hacı Ömer,Hayran Zeynel, Yayın Yer: Milli Eğitim Eğitim Ve Toplum Bilimler Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


13. Öğretmenlerin öğrencileri tanıma yeterliliği ölçeği Geçerlik güvenirlik çalışması

Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: 21.Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, 2016

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


14. UNIVERSITY STUDENTS SELF REGULATEDLEARNING PROFIENCY SCALE I

Beydoğan Hacı Ömer,Gizem Şebnem Beydoğan, Yayın Yer: Internatıonal Journal Of Academıc Research, 2015

Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale


15. Çoklu Ortama Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Kavram Öğrenme Düzeylerine ve Tutumlarına Etkisi

Beydoğan Hacı Ömer,Hayran Zeynel, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2015

Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale


16. The Effect of Multimedia-Based Learning on the Concept Learning Levels and Attitudes of Students,

Beydoğan Hacı Ömer,Hayran Zeynel, Yayın Yer: Eurasian Journal Of Educational Research, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. Öğrencilerin akıcı okumalarına göre okuma-anlama stratejilerini kullanma düzeyleri

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


18. Okullarda uygulanan sosyal ve kültürel etkinliklerin öğrencilerin değer edinimine etkisi.

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Gaziantep Üniversity Journal Of Social Sciences, 2012

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


19. Öğretmenlerin yazılı anlatıma ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimler

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


20. Evaluation of pre service teacher s attitudes towards peer assessment

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: International Journal Of Academic Research Part B, 2012

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


21. Akıcı Okuma yeterliklerine Göre Öğrencilerin Okuma Anlama Stratejilerini Kullanma Düzeyleri

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2012

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


22. İnstructıonal technology and material development course motivatıon scale

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Social And Behavioral Sciences, 2011

Ulusal Hakemli procedia Özgün Makale


23. Zihin haritası destekli bilişsel hazırlığın öğrencilerin bilgilendirici yazma yeterliği üzerine etkisi

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


24. Effect of concept map supported teaching approaches from rules to sample and sample to rules to grammar teaching.

Beydoğan Hacı Ömer,Bayındır Gürsel, Yayın Yer: Procedia Social And Behavioral Sciences, 2010

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


25. Grafiksel Düzenlemelerin Öğrencilerin Okuma Anlama Düzeylerine Etkisi

Beydoğan H. Ömer, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


26. Okuma anlamayı etkileyen stratejiler

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


27. Okuma Anlama Sürecinde İşe Koşulan Stratejiler ve Bu Stratejiler Kapsamında Kullanılan Taktikler

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


28. Lise öğrencilerinin öğrenme stillerine göre okuma-anlama sürecinde ayırt etme stratejilerini kullanma düzeyleri.

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Kefad, 2009

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


29. Derinliğine ve yüzeysel öğrenmede kavram haritaları ve şemaların işlevi

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Milli Eğitim Dergisi, 2007

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


30. Lise felsefe öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Kefad, 2006

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


31. Ailelerin Eğitim Öğretim Sürecine katılımına Yönelik Modeller ve Yaklaşımlar

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli EBSCOhost Özgün Makale


32. İlköğretim Okulları 3 Sınıf Hayat Bilgisi Ders İçeriğinin Amaçlarla Tutarlılık ve Öğrenci Seviyesine Uygunluk Açısından Yeterlilik Düzeyi

Ocak Gürbüz,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi., 2005

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


33. Öğretim sürecinde düşünme becerilerinin geliştiirlmesi

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


34. Öğretim stratejilerindeki değişmeler ve öğretmenlerin değişen rolleri

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Çağdaş Eğitim Dergisi, 2002

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


35. Dilbilgisi öğretiminde kavram haritası ve Düz metne dayalı Öğretim materyallerinin Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisinin karşılaştırılması

Beydoğan Hacı Ömer, Şahin Abdullah, Yayın Yer: Araf Dergi, 2000

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


36. Okulöncesine Öğretmen Yetiştirme

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yer: Öğretmenlik Mesleği: Türkiye, Almanya Ve Kıbrıs'ta Öğretmen Yetiştirme, 2000

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale


37. İlköğretim okullarında ev ödevinin amacına ulaşma düzey

Beydoğan Hacı Ömer,Şahin Çavuş, Yayın Yer: Eğitim Bilimler Kongresi, 2000

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


Bildiriler

1. Prospective teachers Levels of Competance at Cognising students

Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer,Bolat Neslihan,Morkoyunlu Zekiye, Yayın Yeri: ICCI EPOK 2016 İnternatıonal Conferences on Curriculum and Instructıon, 30.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


2. Profenciency level of prospective teachers in planning performing and managing teaching learning process

Ünal Menderes,Şimşek Hüseyin,Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: ICCI EPOK 2016 İnternatıonal Conferences on Curriculum and İnstructıon, 30.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


3. İlköğretim okullarında ev ödevlerinin amacına ulaşma düzeyi

Beydoğan Hacı Ömer,Şahin Çavuş, Yayın Yeri: 3.Eğitim Bilimleri Kongresi, 30.09.2000

Ulusal Tam metin bildiri


4. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dönütün İşlevsel Kullanımına İlişkin Görüşleri

Beydoğan Hacı Ömer,Aytekin Cahit,Arıcan Muhammet,Beydoğan Gizem Şebnem, Yayın Yeri: ICCI EPOK 2016 İnternatıonal Conference on Currıculum and İnstructıon, 30.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


5. İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilimler dersinde geçen kavramlara yükledikleri anlamalar

Beydoğan Hacı Ömer,Tay Bayram,Hayran Zeynel, Yayın Yeri: II. Ulusal sınıf Öğretmenliği eğitimi Sempozyum bilidiri özetleri, 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


6. Öğretmen Adayı Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Anlayışlarının İncelenmesi1

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: 2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS, 22.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Öğretmen Adayı Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Anlayışlarının İncelenmesi

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: 485 2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 22.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Satısfactıon Level of Faculty of Educatıon Students Wıth The Service Qualıty of Teaching

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: internetıonal Conferenece on New Horızons in Educatıon Jully17-19 in Berlin, 19.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Satısfactıon level of faculty of educatıon students wıth theServıce qualıty of teachıng

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education Conference INTE, 16.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Variables affecting educatıon faculty students s satıcfactıons about their instructıons

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: nternatıonal Conference on New Horizons iı Educatıon, 15.07.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


11. variable affecting educatıon faculty studentss satısfactıons about their instructors

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: İnternatıonal Conferences on New Horizons in eEducatıon, 15.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


12. Öğrencilerin ölçme değerlendirme dersindeki yaşantılarının yansıtıcı düşünme bağlamında ele alınması

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: IV th İnternatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress Ejercongress, 14.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


13. Öğrencilerin ölçme değerlendirme dersindeki yaşantılarının yansıtıcı düşünme bağlamında ele alınması

Beydoğan Hacı Ömer,Şahin Cengiz, Yayın Yeri: IV th İnternatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress Ejercongress 2017, 14.01.2018

Uluslararası Özet bildiri


14. Öğretim Elemanlarının Üniversite İmaj Algısının Kolektif Yeterlikleri Üzerine Etkisi 1

Beydoğan Gizem Şebnem,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: 3nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Ankara, 11.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Öğretim Elemanlarının Üniversite İmaj Algısının Kolektif Yeterlikleri Üzerine Etkisi

Beydoğan Gizem Şebnem,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: 3nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS),, 11.11.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


16. Ortaokul 5 Sınıflarda Çoklu Ortama Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Kavramları Adlandırma ve Anlamlandırma Eğilimleri

Beydoğan Hacı Ömer,Hayran Zeynel, Yayın Yeri: II. İnternatıonal Eurasian Educatıonal research Congress, 10.07.2013

Uluslararası Özet bildiri


17. Pedagojik Sertifika Programı Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: İnternational Congresss of Educatıon Research, 08.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Öğrenmeyi Düzenleme Yeterliklerine Göre Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanı Davranışına İlişkin Değer Algıları

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: İnternational Congresss of Educatıon Research, 08.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


19. Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin umutsuuzluk düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişikinin incelenmesi

Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: VIII.İnternatıonal Congress of Educatonal Resarch, 08.04.2016

Uluslararası Özet bildiri


20. Öğrenmeyi düzenleme yeterliklerine göre öğrwetmen adaylarının öğretim elemeanı davranış değer algıları

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: VIII.İnterneatıonal Congress of Educatıonal Research, 08.04.2016

Uluslararası Özet bildiri


21. Yeterlik Temelli Eğitim Çıktılarının Ölçülmesinde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları ve Yöntemler

Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: ICQH2018 International Conference on Quality in Higher Education, 07.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Nitelikli çocuk kitaplarının öğrencilerin bilişsel karşılaştırma yeterliğini kullanma düzeylerine etkisi

Hayran Zeynel,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: Türkçenin (Özet kitapçığı) Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 06.07.2013

Ulusal Özet bildiri


23. Ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrencilere dönüt verme düzeyleri

Beydoğan Hacı Ömer,Arıcan Muhammet,Aytekin Cahit, Yayın Yeri: İnternatıonal Eurasıon Educatıonal Research Congress, 05.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklik İle Zenginleştirilmiş Mevsimler Materyallerinin Kavram ve Dil Gelişimine Etkisi

Beydoğan Hacı Ömer,Yıldırım Davut, Yayın Yeri: EJERCONGRESS 2018, 05.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


25. Öğrenci üniversite imaj ölçeği

Beydoğan Gizem Şebnem,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: İnternatıonal Eurasıon Educatıonal Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Eğitimcilerin Eğitim Araştırmlarına Yönelik Tutumları

Erbay Şeyma,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: İnternatıonal Eurasıon Educatıonal Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


27. 8 sınıf matematik Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Kullanılan Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarının İncelenmesi

Kuzu Yasemin,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: İnternatıonal Eurasıon Educatıonal Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


28. ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrencilere dönüt verme düzeyleri

Beydoğan Hacı Ömer,Aytekin Cahit,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: III.rd İnternetıonla Eurasıan Educatıonal Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


29. Öğrenci üniversite imaj ölçeği

Beydoğan Gizem Şebnem,Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: III rd.İnternatıonal Eurassıan Educatıonal Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


30. İlkokullarda Yetiştirme Programının Öğretmen, Okul Yöneticisi Ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Akkaya Ahmet, Beydoğan Hacı Ömer, Yayın Yeri: EJER Congress 2020 Conference Proceedings,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Öğretmen adayı öğrencilerin ölçme değerlendirme anlayış ve tutumlarının incelenmesi

Süreç Boyunca Öğrenen, Aktif Olaraköğretim Sürecine Katılan, Performansı Yüksek Olan Öğrencinin, Süreç Sonunda Zaten İstenen Başarıyı Elde Edeceği Varsayımından Hareket Edilmektedir. Süreç Değerlendirme Öğrencilerin Yetiştirilmesini, Her Öğrencinin Gelişi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2017 22.12.2017


2. Öğretmen adaylarının öğretmen yeterliklerini kazanma düzeyleri

Bu Araştırmanın Amacı Türkiye De Öğretmen Adaylarının Öğretme Öğrenme Sürecini Planlama Uygulama Ve Yönetme Yeterliklerini Edinme Düzeylerini Belirlemektir Araştırmada Elde Edilecek Verilerin Analizi Sonrasında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Prog

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2016 30.12.2016


3. Teknoloji Bağımlılığı ve Etkileri

Öğrencilerin İnternet Bağımlılığına Yeni Teknolojilerin Etkisi Belirlenmeye Çalışılmıştır.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.07.2017 23.11.2017


4. Türkçe Dersi Dinleme Becerisini Değerlendirmede Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme

Tamamlayıcı Ölçme Araçlarının Öğrencilerin Dinleme Becerilerini Ölçülmesinde İşlevselliği Üzerinde Durulmuştur.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.04.2017 30.11.2017


5. MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİ BİÇİMLENDİRME VE YETİŞTİRME SÜRECİNE KATKI DÜZEYLERİNİN DÖNÜT DÜZELTME ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ

Öğretim Programları Ne Kadar İyi Hazırlanmış Olursa Olsun Başarısı Onu Uygulayan Öğretmenlerin Sınıf İçi Uygulamalarına Bağlıdır Öğretmenler Sınıf İçinde Öğrencilerle Etkileşime Geçmekte Ve Sürekli Dönütler Vermektedir Bu Dönütler Öğrencilerin Hem Akad

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 30.12.2016


6. Öğretmen Adaylarının Öğrencileri Tanıma Yeterliğini Kazanma Düzeyleri

Öğretmen Yeterliklerini Değerlendiren Yurt Dışında Ve Türkiye De Az Sayıda Çalışmanın Olduğu Görülmektedir Bu Gerekçelerle Bu Çalışmayla Öğretmen Adaylarının Temel Öğretmenlik Yeterlik Alanlarından Biri Olan Öğrenciyi Tanıma Yeterlikleri Ni Ne Ölçüde K

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 16.12.2016


7. ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETİM HİZMET KALİTESİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

Öğretimde Kalite, Öğretime Rehberlik Edecek Mutat Bir Anlayışı Geliştirmek, Öğretmenler Arasında Okulpolitikalarını Benimsetmek, Öğrencilerde Memnuniyet Sağlayarak, Öğretim Süreci Sonunda Öğrencileri Uygunniteliklerle Donatmak Ve Yaratıcılığa Katkı Sağlam

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.05.2017 22.12.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805167

--%>