Dr. Öğr. Üyesi TARIK BAŞAR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)

2011 - 2016

TEZ: İlkokul 3. sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nın değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

2007 - 2009

TEZ: 2005 yılı ilköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı eğitim hedeflerinin taksonomik analizi

Lisans

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2003 - 2007

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016-2017
 • Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011-2016
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2010-2011

Verdiği Dersler

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Lisans, 2021-2022
 • Rehberlikte Program Geliştirme Lisans, 2021-2022
 • Okullarda RPD Uygulamaları 2 Lisans, 2021-2022
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Disiplinler Arası Eğitim Programlarının İncelenmesi Yüksek Lisans, 2021-2022
 • RPD'de Program Geliştirme Lisans, 2021-2022
 • Okullarda RPD Uygulamaları 1 Lisans, 2021-2022
 • Öğrenme Psikolojisi Lisans, 2021-2022
 • Eğitimde Program Geliştirme Lisans, 2021-2022
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans, 2021-2022
 • Öğrenme-Öğretme Süreçleri Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması-II Lisans, 2020-2021
 • Kurum Deneyimi Lisans, 2020-2021
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2020-2021
 • Öğrenme Psikolojisi Lisans, 2020-2021
 • Eğitimde Program Geliştirme Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Kurum Deneyimi Lisans, 2019-2020
 • Rehberlikte Program Geliştirme Lisans, 2019-2020
 • Öğrenme-Öğretme Süreçleri Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri Lisans, 2019-2020
 • Disiplinler Arası Eğitim Programlarının İncelenmesi Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2019-2020
 • Öğrenme Psikolojisi Lisans, 2019-2020
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans, 2019-2020
 • Rehberlikte Program Geliştirme Lisans, 2018-2019
 • Kurum Deneyimi Lisans, 2018-2019
 • Öğrenme-Öğretme Süreçleri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Öğrenme Psikolojisi Lisans, 2018-2019
 • Disiplinler Arası Eğitim Programlarının İncelenmesi Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans, 2018-2019
 • Karşılaştırmalı Eğitim Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2018-2019
 • Kurum Deneyimi Lisans, 2017-2018
 • Öğrenme Psikolojisi Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Psikolojisi Lisans, 2017-2018
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Lisans, 2017-2018
 • Program Değerlendirme Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Öğrenme Güçlükleri Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Bilimine Giriş Lisans, 2017-2018
 • Bireysel Çalışma Teknikleri Lisans, 2016-2017

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 -

Makaleler

1. The Effect of Digital Stories on 3rd Graders' Achievement, Attitudes and Motivation in Science Lesson

Başar Tarık, Yayın Yer: Participatory Educational Research, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Duygu Durumlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerini Yordama Gücü

Başar Tarık, Dilek Hasan, Polat Meltem, Macar Kübra, Yayın Yer: Yaşadıkça Eğitim, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. The Role of Multimedia in Concept Learning from the Parents’ Perspective

Başar Tarık, Elyıldırım Eda, Yayın Yer: Journal Of Learning And Teaching İn Digital Age, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


4. Technology Integration in Teaching English as a Foreign Language: A Content Analysis Study

Başar Tarık, Şahin Leyla, Yayın Yer: Journal Of Educational Technology And Online Learning, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlık Düzeyleri ile Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Başar Tarık, Elyıldırım Eda, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


6. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Elyıldırım Eda, Başar Tarık, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Başarılarının Yordayıcısı Olarak Öz Düzenleme Becerileri

Başar Tarık, Yayın Yer: Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


8. Evaluation of Middle-School 6th Grade Mathematics Curriculum

Başar Tarık, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


9. 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Kazanımların Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Analizi

Başar Tarık, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Determination of Curriculum Literacy Levels of School Administrators

Başar Tarık, Berilgen Songül, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Technology in foreign language teaching: A needs analysis

Armut Mustafa, Başar Tarık, Özüdoğru Gül, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


12. Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Başar Tarık,Yavaşlı Meral, Yayın Yer: Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. 2013, 2017 ve 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Başar Tarık,Demiral Ümit, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. Teacher views on the curriculum of elementary school third grade science course

Başar Tarık,Yağcı Esed, Yayın Yer: Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Evaluation of the Curriculum of Elementary School Third Grade Science Course

Başar Tarık,Yağcı Esed, Yayın Yer: Eurasıa Journal Of Mathematics Science And Technology Education, 2017

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


16. Öğrenmede İnsanı Odağa Almak: Beyin Araştırmaları Doğrultusunda Bir Tartışma

Aşkın Tekkol İlkay,Başar Tarık,Şen Zeynep,Turan Sevgi, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Tam Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Başar Tarık,Aşkın İlkay,Gelbal Selahattin, Yayın Yer: Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Hayat Bilgisi Dersinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrenme Düzeyini Yordama Gücü

Yağcı Esed,Başar Tarık,Aşkın İlkay, Yayın Yer: Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Brain-Based Learning Studies in Turkey: A Review for Methodological Analysis

Şen Zeynep,Başar Tarık,Aşkın İlkay,Turan Sevgi, Yayın Yer: Ted Eğitim Ve Bilim, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


Bildiriler

1. Determining the Relationship Between Teacher Perception About Organizational Justice and Job Satisfaction by Meta Analysis

Kısa Nuray,Başar Tarık, Yayın Yeri: International Conference for Academic Disciplines, 30.05.2014

Uluslararası Özet bildiri


2. Hayat Bilgisi Dersinin Öğrencileri Fen ve Teknoloji Dersine Hazırlamadaki Etkisi

Yağcı Esed,Başar Tarık,Aşkın Tekkol İlkay, Yayın Yeri: 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 29.09.2012

Ulusal Özet bildiri


3. İlkokul 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi

Aşkın Tekkol İlkay,Başar Tarık, Yayın Yeri: 5. Uluslarararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 28.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Brain Based Learning Studies in Turkey A Review for Methodological Analysis

Şen Zeynep,Başar Tarık,Aşkın İlkay,Turan Sevgi, Yayın Yeri: 34th International Society for Teacher Education Conference, 25.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


5. 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Kazanımların Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi

Başar Tarık, Yayın Yeri: 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 14.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


6. Identifying the Qualities Needed to Become A Qualified Instructor by the Help of Pairwise Comparison Method

Kısa Nuray,Başar Tarık,Yağcı Esed, Yayın Yeri: International Business Education Conferences, 11.06.2015

Uluslararası Özet bildiri


7. Classroom Education Graduate Students’ Perspectives of Primary School Turkish Course Curriculum

Aşkın Tekkol İlkay, Başar Tarık, Yayın Yeri: 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION CURRICULUM STUDIES IN LIFE LONG LEARNING,

Uluslararası Özet bildiri


8. An Investigation The Relation Between Preservice Teachers’ Emotional Literacy Levels And Their Communication Skill Levels

Başar Tarık, Aşkın Tekkol İlkay, Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi Projesi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2014 18.08.2014


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>