Dr. Öğr. Üyesi DENİZ AKGÜL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Post-Doktora

University of Illinois at Urbana-Champaign

Marketing

2016 - 2017

Doktora

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME (DR)

2011 - 2014

TEZ: Hedonik (Hazcı) tüketimin özel günlerdeki alışveriş kültürü üzerindeki etkisi ve ülkelerarası karşılaştırmalı bir araştırma

Yüksek Lisans

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (İNGİLİZCE)

2007 - 2009

Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

2001 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012-2015

Verdiği Dersler

 • Pazarlama İletişim Yönetimi Doktora, 2021-2022
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Tüketici Davranışı Lisans, 2021-2022
 • Uluslararası Pazarlama Lisans, 2021-2022
 • Tüketici Davranışı Lisans, 2020-2021
 • Perakendecilik Lisans, 2020-2021
 • Pazarlama İletişim Yönetimi Doktora, 2020-2021
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Pazarlama Etiği Doktora, 2020-2021
 • Pazarlama Teorileri Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Reklamcılık Lisans, 2020-2021
 • Satış Yönetimi Lisans, 2020-2021
 • SATIŞ YÖNETİMİ Lisans, 2019-2020
 • PAZARLAMA İLKELERİ Lisans, 2019-2020
 • PAZARLAMA TEORİLERİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora, 2019-2020
 • PAZARLAMA İLETİŞİM YÖNETİMİ Doktora, 2019-2020
 • NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TÜKETİCİ DAVRANIŞI Lisans, 2019-2020
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ Lisans, 2019-2020
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Pazarlama Teorileri Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Pazarlama Lisans, 2018-2019
 • Reklamcılık Lisans, 2018-2019
 • Pazarlama Yönetimi Lisans, 2018-2019
 • Pazarlama İlkeleri Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Pazarlama Lisans, 2017-2018
 • Elektronik Pazarlama Lisans, 2017-2018
 • Reklamcılık Lisans, 2017-2018
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Pazarlama Teorileri Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Pazarlama Teorileri Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Reklamcılık Lisans, 2016-2017
 • Pazarlama Araştırması Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Tezi Lisans, 2015-2016
 • Perakendecilik Lisans, 2015-2016
 • Elektronik Pazarlama Lisans, 2015-2016
 • Satış Yönetimi Lisans, 2015-2016
 • Reklamcılık Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Pazarlama Lisans, 2015-2016
 • Girişimcilik ve KOBİ'ler Lisans, 2014-2015
 • Elektronik Pazarlama Lisans, 2014-2015

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2016
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 - 2016

Üniversite Dışı Deneyim

 • Dış Ticaret Ve Proje Uzmanı Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası, 2011 - 2012
 • Genel Müdür Yardımcısı A&T Group Danışmanlık, 2010 - 2010
 • Proje Asistanı Bilkent Üniversitesi Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi, 2010 - 2011
 • Hibe/Proje Danışmanı Park Eğitim Ve Danışmanlık, 2009 - 2010
 • Veri Hazırlama Sorumlusu İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2006 - 2009

Makaleler

1. Minority Stress of Workers as Internal Customers: A Case Study in Turkey

Akgül Deniz, Güneş Vildan, Yayın Yer: Athens Journal Of Business &Amp; Economics, 2022

Uluslararası Hakemli EconBiz, EBSCO, DOAJ, ANVUR, Cite Factor Özgün Makale


2. DÜĞÜN VE CENAZE RİTÜELLERİNDE SOSYAL ONAY İHTİYACININ GÖSTERİŞÇİ TÜKETİME YÖNELTMESİ

Altıntaş Güler Gizem, Akgül Deniz, Yayın Yer: Social Sciences Studies Journal, 2022

Ulusal Hakemli ESJI, SOBIAD,ResearchBible,DRJI,SIS,I2OR Indexing Özgün Makale


3. Gençlerin Teknoloji Kabulünün ve Web Sitesi Tasarımının Online Alışveriş Deneyimi Üzerindeki Etkisi

Akgül Deniz, Dağıstan Mustafa Taylan, Yayın Yer: Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Ahilik Kültürü ve Modern Yönetim İlkeleri Doğrultusunda Esnaf ve Sanatkârlar Etik İlkelerinin Belirlenmesi

Apaydın Fahri, Akgül Deniz, Aybek Birsel, Yayın Yer: Akademik Etik: Teori Ve Uygulama, 2021

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


5. Oyuncak Seçiminde Ebeveynlerin Cinsiyet Algısının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

Özer Öznur, Akgül Deniz, Yayın Yer: Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. To Buy or Not to Buy for My Baby

Akgül Deniz, Yayın Yer: Journal Of Yaşar University, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. KADININ İŞ HAYATINA KATILIMINDA BACIYÂN-RÛM TEŞKİLATI VE TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULLARININ KATKILARI

Akgül Deniz, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


8. Serbest Tüketici Kavramı ve Elektrik Perakende Satış Şirketlerinin Pazarlama Stratejisi Uygulamaları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

Akyüz Mustafa, Akgül Deniz, Yayın Yer: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


9. Gösterişçi Tüketim ile Benlik Genişleten pembegelinler: Netnografi Uygulaması

Akgül Deniz, Yayın Yer: Nitel Sosyal Bilimler, 2020

Ulusal Hakemli ESJI,ASOS,ROAD,DRJI Özgün Makale


10. Teknoloji Kullanım Endişesi Tüketicinin Teknoloji Kabulünü Etkiler mi?

Akgül Deniz,Güneş Vildan, Yayın Yer: Turkish Journal Of Marketing, 2019

Ulusal Hakemli Proquest Özgün Makale


11. Tüketiciler Market İçinde Bulaşık Deterjanı Raflarını Nasıl İnceler? Göz Takip Araştırması

Akgül Deniz,Güneş Vildan, Yayın Yer: Busıness Management Studıes:An Internatıonal Journal, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Hedonik (Hazcı) Tüketimin Özel Günlerdeki Alışveriş Kültürü Üzerindeki Etkisi Ve Ülkelerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Akgül Deniz,Varinli İnci, Yayın Yer: International Journal Of Social Inquiry, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. Basılı Reklamların Etkisini Cinsiyet Ve Gürültü Belirler Mi? : Göz Takip Sistemi İle Uygulama

Akgül Deniz, Yayın Yer: Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. Ahilik Kültüründeki Etik İlkelerin Günümüz İşletmelerine Yansımaları: Kırşehir İli Örneği

Akgül Deniz, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


15. Measuring the Satisfaction of Citizens for the Services given by the Municipality The Case of Kirşehir Municipality

Akgül Deniz, Yayın Yer: Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2012

Uluslararası Hakemli Conference Proceedings Citation Index Özgün Makale


16. Effect Of Self Concept And Retail Store Image In Consumers' Store Choice

Günay Gonca, Akgül Deniz, Yayın Yer: European Journal Of Management, 2009

Uluslararası Hakemli ARC, Anvur, Ulrich's Periodicals Özgün Makale


Bildiriler

1. TÜKETİCİLERİN HEDİYE ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE

Varinli İnci,Akgül Deniz, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30.10.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Markalar “Gökkuşağı Bayrağı” Sallıyor! : LGBTQ Tüketiciler

Akgül Deniz, Yayın Yeri: 22. Pazarlama Kongresi, 30.09.2017

Ulusal Özet bildiri


3. BLACK MIRROR GERÇEK OLSA: TEKNOLOJİK ALIŞVERİŞLER SİZİ NE KADAR KORKUTUYOR?

Akgül Deniz, Yayın Yeri: 23. Pazarlama Kongresi, 29.06.2018

Ulusal Özet bildiri


4. How Being A Parent Consumer Effects Browsing Diaper Shelves In The Stores A Heat Map Analyze

Güneş Vildan,Akgül Deniz, Yayın Yeri: Humanities And Social Sciences Conference, 22.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


5. We Track Your Eye How We Browse Clothing Brands’ Advertisements

Akgül Deniz,Güneş Vildan, Yayın Yeri: Humanities And Social Sciences Conference, 22.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Günümüzde Uygulanan Kadınlara Yönelik İstihdam Projeleri ve Bacıyan ı Rumlarda Kadın

Akgül Deniz, Varinli İnci, Yayın Yeri: II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 20.09.2012

Ulusal Tam metin bildiri


7. AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI ÜRÜNLERİNDE MARKET İÇİ RAF DÜZENİNİN TÜKETİCİ DİKKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Akgül Deniz,Güneş Vildan, Yayın Yeri: 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 15.10.2017

Ulusal Özet bildiri


8. Ratings of the Brands According to the LGBTQ Corporate Equality Index

Akgül Deniz,Güneş Vildan, Yayın Yeri: Business and Organization Research Conference, 14.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


9. RENKLER ANLAMLARI VE MARKA BİLİNİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KIRŞEHİR ÖRNEĞİ

Akgül Deniz,Güneş Vildan, Yayın Yeri: 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 09.05.2015

Ulusal Tam metin bildiri


10. BASILI REKLAMLARIN GÜCÜNÜ CİNSİYET VE GÜRÜLTÜ ETKİLER Mİ? : GÖZ TAKİP SİSTEMİ İLE UYGULAMA

Akgül Deniz, Yayın Yeri: 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 06.05.2017

Ulusal Özet bildiri


11. HOŞGELDİN BEBEĞİM: ALIYORUM ÖYLEYSE ANNEYİM

Akgül Deniz, Yayın Yeri: 24. Pazarlama Kongresi, 04.05.2019

Ulusal Özet bildiri


12. Dizi ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Tüketicinin Bakışı

Akgül Deniz, Yayın Yeri: 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, 04.05.2013

Ulusal Tam metin bildiri


13. Ebeveynler Nasıl Oyuncak Satın Alır? Cinsiyet Algısında Kişiliğin Etkisi

Özer Öznur, Akgül Deniz, Yayın Yeri: 25. Pazarlama Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


14. THE EFFECT OF PARENTS’ GENDER PERCEPTION IN TOY SELECTION ON PURCHASING CHOICES

Özer Öznur, Akgül Deniz, Yayın Yeri: Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. HEDONİK HAZCI TÜKETİMİN ÖZEL GÜNLERDEKİ ALIŞVERİŞ KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÜLKELERARASI KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Proje Doktora Tez Desteğidir Beş Farklı Ülke Beş Farklı Tüketim Kültüründe Tüketicilerin Özel Günlere Yönelik Tutumları Belirlenmeye Çalışılacak Ve Hedonik Hazcı Alışveriş Davranışını Ne Şekilde Etkilediği İncelenecektir Bu Çalışma Araştırmalarda Çok

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.09.2013 13.01.2015


2. GÖZ TAKİP SİSTEMİNİN PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI KIRŞEHİR DEKİ MARKETLERDE BİR UYGULAMA

Tüketicilerin Alışveriş Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Nitel Analiz Çalışması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2015 21.09.2016


3. Dış Ticaret Lojistik Teori ve Uygulama Üzerine Eğiticilerin Eğitimi ile Dış Ticaret Paket Programının Bilgisayar Laboratuvarına Kurulumu

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.02.2014 01.09.2015


4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar Laboratuarı

Fakülte İçin Laboratuvar Oluşturulması Altyapı Projesi

Araştırmacı BAP


5. Kadınların İşgücüne Katılımının Doğurganlık Hızı ve Boşanma Oranları Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bölgesel Panel Veri Analizi

Kadınların İşgücü Katılımlarında Doğurganlık Ve Boşanma Oranları

Araştırmacı BAP


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>