Doç. Dr. ZUHAL ALIM

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOKİMYA (DR)

2010 - 2015

TEZ: İnsan trombositlerinden nitrik oksit sentaz enziminin ve insan serumundan Paraoksonaz-1 enziminin saflaştırılması, bazı ilaçların bu enzimlerin aktiviteleri üzerine etkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)

2007 - 2010

TEZ: Koyun karaciğerinden sorbitol dehidrogenaz enziminin saflaştırılması ve enzim aktivitesi üzerine bazı ilaçların etkilerinin incelenmesi

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2020-
  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010-2020
  • Araştırma Görevlisi Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2010-2015

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2021-2022
  • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2021-2022
  • Metabolizma Yüksek Lisans, 2020-2021
  • Enzimoloji Yüksek Lisans, 2019-2020
  • Kimya Lisans, 2017-2018

Makaleler

1. Synthesis of benzimidazole derivatives containing amide bond and biological evaluation as acetylcholinesterase, carbonic anhydrase I and II inhibitors

Alım Zuhal, Tunç Turgay, Demirel Nadir, Günel Aslıhan, Karacan Nurcan, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. Identification of the Inhibition Effects of Some Natural Antiproliferative Agents on CA-I, CA-II, and AChE Activities Isolated from Human Erythrocytes by Kinetic and Molecular Docking Studies

Kılınç Namık, Güller Uğur, Alım Zuhal, Yayın Yer: Russian Journal Of Bioorganic Chemistry, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


3. Physical–chemical studies of new, versatile carbazole derivatives and zinc complexes: Their synthesis, investigation of in–vitro inhibitory effects on α –glucosidase and human erythrocyte carbonic anhydrase I and II isoenzymes

Çol Sümeyye, Emirik Mustafa, Alım Zuhal, Baran Arif, Yayın Yer: Applied Organometallic Chemistry, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. Some indazoles as alternative inhibitors for potato polyphenol oxidase

Öztürk Cansu, Bayrak Songül, Demir Yeliz, Aksoy Mine, Alım Zuhal, Özdemir Hasan, Küfrevioğlu Ömer İrfan, Yayın Yer: Biotechnology And Applied Biochemistry, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Some characteristics of new and innovative COX inhibitor derivatives: Potent hCA\u2010I and hCA\u2010II inhibitors supported by molecular docking studies

Karakılıç Emel, Alım Zuhal, Emirik Mustafa, Baran Arif, Yayın Yer: Applied Organometallic Chemistry, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. A versatile study of novel A3B-type unsymmetric zinc(II) phthalocyanines containing thiazolidin-4-one: Their, carbonic anhydrase I, II isoenzymes, and xanthine oxidase inhibitors evaluation

Karakılıç Emel, Alım Zuhal, Günel Aslıhan, Baran Arif, Yayın Yer: Journal Of Molecular Structure, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. Evaluation of Naphthalenylmethylen Hydrazine Derivatives as Potent Inhibitors on, Antiatherogenic Enzymes, Paraoxonase I and Acetylcholinesterase Activities

Shırınzadeh Hanıf, Dilek Esra, Alım Zuhal, Yayın Yer: Chemistryselect, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


8. Synthesis of New Schiff Bases and Assessment of Their in vitro Biological Effects on Acetylcholinesterase and Carbonic Anhydrase Isoenzymes Activities

Tunç Turgay, Alım Zuhal, Yayın Yer: Russian Journal Of Organic Chemistry, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


9. Purification of Polyphenol Oxidase from Potato and Investigation of the Inhibitory Effects of Phenolic Acids on Enzyme Activity

Bayrak Songül,Öztürk Cansu,Demir Yeliz,Alım Zuhal,Küfrevioğlu Ömer İrfan, Yayın Yer: Protein Peptide Letters, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


10. Inhibition Effect of Eosin Y on Carbonic Anhydrase (CA) I and II Isoenzymes Purified from Human Erythrocytes

Alım Zuhal, Yayın Yer: Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Lactoperoxidase, an antimicrobial enzyme, is inhibited by some indazoles

Köksal Zeynep,Alım Zuhal, Yayın Yer: Drug And Chemical Toxicology, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Evaluation of some thiophene-based sulfonamides as potent inhibitors of carbonic anhydrase I and II isoenzymes isolated from human erythrocytes by kinetic and molecular modelling studies

Alım Zuhal,Köksal Zeynep,Karaman Muhammet, Yayın Yer: Pharmacological Reports, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. Some indazoles reduced the activity of human serum paraoxonase 1, an antioxidant enzyme: in vitro inhibition and molecular modeling studies

Alım Zuhal,Kılıç Deryanur,Demir Yeliz, Yayın Yer: Archıves Of Physıology And Bıochemıstry, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Investigation of the effects of some sulfonamides on acetylcholinesterase and carbonic anhydrase enzymes

Köksal Zeynep,Alım Zuhal,Bayrak Songül,Gülçin İlhami,Özdemir Hasan, Yayın Yer: Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Novel pyrazole-3,4-dicarboxamides bearing biologically active sulfonamide moiety as potential carbonic anhydrase inhibitors

Mert Samet,Alım Zuhal,İşgör Mehmet Mustafa,Anıl Barış,Kasımoğulları Rahmi,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Arabian Journal Of Chemistry, 2019

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


16. The In Vıtro Impacts of Some Plant Extracts on Carbonic Anhydrase I, II andParaoxonase-1

Kaya Elif Duygu,Erğun Bülent,Demir Yeliz,Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Hacettepe Journal Of Biology And Chemistry, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. 1H-indazole molecules reduced the activity of human erythrocytes carbonic anhydrase I and II isoenzymes

Alım Zuhal, Yayın Yer: Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


18. Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes

Kılınç Namık,Alım Zuhal,Şengül Bülent,İşgör Mehmet Mustafa,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Mechanism of capsaicin inhibition of aldose reductase activity

Alım Zuhal,Kılınç Namık,Şengül Bülent,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


20. Inhibition behaviours of some phenolic acids on rat kidney aldose reductase enzyme: an in vitro study

Alım Zuhal,Kılınç Namık,Şengül Bülent,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. Assessment of the inhibitory effects and molecular docking of some sulfonamides on human serum paraoxonase 1

Alım Zuhal, Kılıç Deryanur, Köksal Zeynep, Beydemir Şükrü, Özdemir Hasan, Yayın Yer: Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


22. Potent Inhibitory Effects of Some Phenolic Acids on Lactoperoxidase

Köksal Zeynep,Alım Zuhal,Özdemir Hasan,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Journal Of Biochemical And Molecular Toxicology, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


23. The synthesis of novel pyrazole-3,4-dicarboxamides bearing 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide moiety with effective inhibitory activity against the isoforms of human cytosolic carbonic anhydrase I and II

Mert Samet,Alım Zuhal,İşgör Mehmet Mustafa,Beydemir Şükrü,Kasımoğulları Rahmi, Yayın Yer: Bioorganic Chemistry, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


24. Some Anticancer Agents Act on Human Serum Paraoxonase-1 to Reduce Its Activity

Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Chemical Biology Drug Design, 2016

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


25. Some Anti-Inflammatory Agents Inhibit Esterase Activities of Human Carbonic Anhydrase Isoforms I and II: An In Vitro Study

Alım Zuhal,Kılınç Namık,İşgör Mehmet Mustafa,Şengül Bülent,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Chemical Biology Drug Design, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


26. The correlation between some metal concentrations and carbonic anhydrase activity in Tuna (Thunnus Thynnus Linnaeus, 1758) Gill

Alım Zuhal,Çamur Bedia,Beydemir Şükrü,Küfrevioğlu Ömer İrfan, Yayın Yer: Hacettepe Journal Of Biology And Chemistry, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


27. The impacts of some metals on the activity of corb gill umbrina cirrosa carbonic anhydrase

Kılınç Namık,Alım Zuhal,İşgör Mehmet Mustafa,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Hacettepe Journal Of Biology And Chemistry, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


28. In vitro effects of pesticide exposure on the activity of the paraoxonase-1 enzyme from sheep liver microsomes

Cebeci Koncuk Büşra,Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Turkısh Journal Of Chemıstry, 2014

Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


29. Inhibitory effect of novel pyrazole carboxamide derivatives on human carbonic anhydrase enzyme

Şen Elvan,Alım Zuhal,Duran Hatice,İşgör Mehmet Mustafa,Beydemir Şükrü,Kasımoğulları Rahmi,Ok Salim, Yayın Yer: Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


30. Facile synthesis and characterization of novel pyrazole-sulfonamides and their inhibition effects on human carbonic anhydrase isoenzymes

Balseven Havva,İşgör Mehmet Mustafa,Mert Samet,Alım Zuhal,Beydemir Şükrü,Ok Salim,Kasımoğulları Rahmi, Yayın Yer: Bioorganic Medicinal Chemistry, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


31. Effects of some anti-neoplastic drugs on sheep liver sorbitol dehydrogenase

Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Archives Of Physiology And Biochemistry, 2012

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


32. The Relationship Between Stocking Density and Sorbitol Dehydrogenase Activity in Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Tissues

Alım Zuhal,Aksakal Ercüment,Ekinci Deniz,Erdoğan Orhan,Küfrevioğlu Ömer İrfan,Beydemir Şükrü, Yayın Yer: Hacettepe Journal Of Biology And Chemistry, 2012

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


33. Increasing stocking density causes inhibition of metabolic–antioxidant enzymes and elevates mRNA levels of heat shock protein 70 in rainbow trout

Aksakal Ercüment,Ekinci Deniz,Erdoğan Orhan,Beydemir Şükrü,Alım Zuhal,Ceyhun Saltuk Buğrahan, Yayın Yer: Livestock Science, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


34. The effects of stocking density on cyp 450 1a gene expression and carbonic anhydrase enzyme activity in rainbow trout oncorhynchus mykiss

Beydemir Şükrü,Aksakal Ercüment,Alım Zuhal,Erdoğan Orhan,Ceyhun Saltuk Buğrahan, Yayın Yer: Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


35. Some drugs inhibit in vitro hydratase and esterase activities of human carbonic anhydrase I and II

Ekinci Deniz,Beydemir Şükrü,Alım Zuhal, Yayın Yer: Pharmacological Reports, 2007

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. Fenolik Asitlerin Laktoperoksidaz Enzimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Köksal Zeynep,Alım Zuhal,Özdemir Hasan,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: 27. Ulusal Kimya Kongresi, 28.08.2015

Ulusal Özet bildiri


2. Kapsaisin in sıçan kalp karaciğer böbrek ve beyin dokularındaki aldoz redüktaz enzim aktivitesi üzerine inhibisyon etkisinin incelenmesi

Alım Zuhal,Kılınç Namık,Şengül Bülent,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: 27. Ulusal Kimya Kongresi, 28.08.2015

Ulusal Özet bildiri


3. Synthesis of novel sulfonamide derivatives of pyrazole 3 4 dicarboxylic acids and their inhibition effects on human cytosolic isoenzymes CAI and CAII

Kasımoğulları Rahmi,Beydemir Şükrü,Mert Samet,İşgör Mehmet Mustafa,Alım Zuhal, Yayın Yeri: 14th Tetrahedron Symposium, 28.06.2013

Uluslararası Özet bildiri


4. Novel sulfonamide derivatives of pyrazole 3 4 dicarboxamides as inhibitors of human cytosolic isozymes CAI and CAII

Beydemir Şükrü,Kasımoğulları Rahmi,Alım Zuhal,Mert Samet,İşgör Mehmet Mustafa,Anıl Barış, Yayın Yeri: 14th Tetrahedron Symposium, 28.06.2013

Uluslararası Özet bildiri


5. EVALUATION MOLECULAR MODELING STUDIES AND INHIBITORY EFFECTS OF SOME INDAZOLE DERIVATIVES ON HUMAN SERUM PARAOXONASE 1

Alım Zuhal,Kılıç Deryanur,Demir Yeliz, Yayın Yeri: International DNA Day and Genome congress, 28.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. 1H-Indazole Molecules Reduced the Activity of Human Erythrocytes Carbonic Anhydrase I and II Isoenzymes

Alım Zuhal, Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 27.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. Determination of Some Indazoles as Aldose Reductase Inhibitors

Alım Zuhal, Yayın Yeri: International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, 23.09.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Some Sulfanilamide Compounds Inhibit Human Serum Paraoxonase 1 PON1 Activity

Alım Zuhal,Köksal Zeynep,Beydemir Şükrü,Özdemir Hasan, Yayın Yeri: International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 23.04.2016

Uluslararası Özet bildiri


9. İnsan eritrosit karbonik anhidraz izoenzimleri ve paraoksonaz1 enzim aktivitesi üzerine bazı bitki ekstraktlarının in vitro etkilerinin incelenmesi

Kaya Elif Duygu,Demir Yeliz,Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: Kromatografi Kongresi 2013, 22.06.2013

Ulusal Özet bildiri


10. Inhibition Effects of 6-Aminopyridine-3-Sulfonamide and Naphthalene-2-Sulfonamide on Human Carbonic Anhydrase I and II Isoenzymes

Alım Zuhal, Yayın Yeri: 3rd International Conference on AdvancedEngineering Technologies, 21.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


11. The Effects Of Different Iron Concentrations On Rat Heart Antioxidant Enzymes

Kılınç Namık,Ceylan Hamit,Alım Zuhal,Ünver Yağmur,Erdoğan Orhan,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: 2nd International Conference on Enviromental Science and Technology, 17.05.2014

Uluslararası Özet bildiri


12. Aldose reductase inhibitory effects of some phenolic acids

Alım Zuhal,Kılınç Namık,Şengül Bülent,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: 13th Ibn SinaInternational Conference on Pure andApplied Heterocyclic Chemistry, 17.02.2015

Uluslararası Özet bildiri


13. Investigation ınfluences of antibiotics on NADPH oxidation activity of human platelet nitric oxide synthase

Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: 44th World Chemistry Congress, 16.08.2013

Uluslararası Özet bildiri


14. Synthesis and characterization of novel pyrazole sulfonamide derivatives and their inhibition effects on hCAI and hCAII

Kasımoğulları Rahmi,Şen Elvan,Alım Zuhal,Mert Samet,İşgör Mehmet Mustafa,Beydemir Şükrü,Ok Salim, Yayın Yeri: The 9th International conference on carbonic anhydrase, 15.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


15. Design and synthesis of novel sulfanilamide derivatives and their inhibition effects on human carbonic anhydrase ısoenzymes

Balseven Havva,Alım Zuhal,Samet Mert,İşgör Mehmet Mustafa,Beydemir Şükrü,Ok Salim,Kasımoğulları Rahmi, Yayın Yeri: The 9th International conference on carbonic anhydrase, 15.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


16. Some cardiovascular therapeutics ınhibit human erythrocyte carbonic anhydrase

Kılınç Namık,Şengül Bülent,Alım Zuhal,İşgör Mehmet Mustafa,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: The 9th International conference on carbonic anhydrase, 15.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


17. Some metals inhibit in vitro carbonic anhydrase activity orcinus Thunnus Thynnus Linnaeus gill

Alım Zuhal,Çamur Bedia,Beydemir Şükrü,Küfrevioğlu Ömer İrfan, Yayın Yeri: The 9th International conference on carbonic anhydrase, 15.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


18. In vitro inhibition effects of some antiinflammatory agents on human erythrocyte carbonic anhydrase

Alım Zuhal,Kılınç Namık,İşgör Mehmet Mustafa,Şengül Bülent,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: The 9th International conference on carbonic anhydrase, 15.04.2012

Uluslararası Özet bildiri


19. The Importance of Aldose Reductase Enzyme Inhibitors in the Prevention of the Development of Diabetic Complications.

Alım Zuhal, Yayın Yeri: 2nd International Scientific Research Congress (UBAK), 13.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


20. Koyun karaciğer mikrozomlarından PON1 enziminin saflaştırılması ve bazı pestisitlerin enzim aktivitesi üzerine in vitro inhibisyon etkilerinin incelenmesi

Koncuk Büşra,Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: Kromatografi 2011 Kongresi, 10.09.2011

Ulusal Özet bildiri


21. İnsan eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı sülfonamid türevlerinin in vitro etkilerinin incelenmesi

Alım Zuhal,Şen Elvan,İşgör Mehmet Mustafa,Kasımoğulları Rahmi,Ok Salim,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: Kromatografi 2011 Kongresi, 10.09.2011

Ulusal Özet bildiri


22. Bazı Kemoterapi İlaçlarının İnsan Serum Paraoksonaz I Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkileri

Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: 15. Ulusal Kromatografi Kongresi, 10.04.2015

Ulusal Özet bildiri


23. Bazı Metallerin Minekop Umbrina Cirrosa Solungaç karbonik anhidraz enzimi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi

İşgör Mehmet Mustafa,Alım Zuhal,Kılınç Namık,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: Kromatografi Kongresi 2012, 09.06.2013

Ulusal Özet bildiri


24. Influences of chemotherapeutic drugs on NADPH oxidation activity of human platelet nitric oxide synthase

Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 06.06.2014

Uluslararası Özet bildiri


25. Tavuk Karaciğerinden Sorbitol Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması, Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Akkuş Musa,Alım Zuhal,Beydemir Şükrü, Yayın Yeri: 25. Ulusal Kimya Kongresi, 02.07.2011

Ulusal Özet bildiri


26. 5-amino-2–metil benzen sülfonamid ile İnsan Serum Paraoksonaz-1 (PON1)’inMoleküler Docking Çalışması

Kılıç Deryanur,Alım Zuhal,Köksal Zeynep,Beydemir Şükrü,Özdemir Hasan,Küfrevioğlu Ömer İrfan, Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 02.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


27. 5-amino-2–metil benzen sülfonamid ile İnsan Serum Paraoksonaz-1 (PON1)’inMoleküler Docking Çalışması

Kılıç Deryanur,Alım Zuhal,Köksal Zeynep,Beydemir Şükrü,Özdemir Hasan,Küfrevioğlu Ömer İrfan, Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 02.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


28. THE CORRELATION OF GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN (HBA1C) WITH INSULIN RESISTANCE AMONG ADULT OBESE PATIENTS IN AL-ANBAR PROVINCE

Jasım Mosleh Nsaif, Alajeely Muhammad Hammad, Alım Zuhal, Yayın Yeri: CUKUROVA 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE,

Uluslararası Özet bildiri


29. INACTIVE VITAMIN K–DEPENDENT MATRIX GLA PROTEINS and FEUTIN as POTENTIAL BIOMARKERS of INFLAMMATORY DAMAGE in MICROVASCULAR COMPLICATION of TYPE2 DIABETES

Abdounalnaylee Jasım Awad, Almzaiel Anwar Jasib Thaaban, Alım Zuhal, Yayın Yeri: MAS 16th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Bazı İndazol Türevlerinin İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.09.2016 21.09.2017


2. İnsan trombositlerinden nitrik oksit sentaz enziminin saflaştırılması ve bazı anestezik ilaçların enzim aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.06.2012 13.06.2013


3. Sığır böbrek karaciğer ve kalp dokularından NOS enziminin saflaştırılması kinetik özelliklerinin belirlenmesi bazı ilaç ve kimyasal maddelerin enzim aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.06.2011 13.06.2013


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804570

--%>