Prof. Dr. NİHAT ÇALIŞKAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)

1998 - 2003

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1985 - 1988

Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

1980 - 1984

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-2018
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2007-2012
 • Öğretim Görevlisi (Dr) Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2003-2007
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1998-2003
 • Okutman Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Yüksekokulu, 1985-1998

Akademik / İdari Görevler

 • Senato Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 - 2015
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2012
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2010 - 2015
 • Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2010 - 2015
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2010 - 2015

Makaleler

1. Ortaokul Düzeyinde Yabancı Dil Ağırlıklı Programların Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Dağıstan Yalçınkaya Gülen, Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Türkiye ve Almanya matematik dersi öğretim programlarının geometri öğrenme alanı bağlamında karşılaştırılması

Çiçek Yasemin, Kuzu Okan, Çalışkan Nihat, Yayın Yer: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Eğitim Bilimleri Özgün Makale


3. Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Dürtü Davranış Kalıbı Açısından Değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat, Kuzu Okan, Torunoğlu Hayriye, Yayın Yer: Turkish Journal Of Educational Studies, 2020

Ulusal Hakemli Eğitim Bilimleri Özgün Makale


4. Çokgenler konusunun öğretiminde kavram karikatürü kullanımının akademik başarıya etkisi.

Karaca Zeynep, Kuzu Okan, Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli sosyal Özgün Makale


5. Investigation of the preservice teachers’ personality traits according to the activity behavior pattern

Çalışkan Nihat,Kuzu Okan, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ” ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ”

Çalışkan Nihat,Dağıstan Aybike, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Böte Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

Çalışkan Nihat,Yalçın Osman,Aydın Mehmet,Ayık Ali, Yayın Yer: İnternational Journal Of Eurasia Social Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli Ulakbim Özgün Makale


8. Huy Kalıpları ve Meslek Seçimi: Analitik Yordama

Çalışkan Nihat,Yalçın Osman,Aslanderen Mustafa, Yayın Yer: İnternational Journal Of Social Science, 2017

Uluslararası Hakemli Dergipark Özgün Makale


9. The Development of a Behavior Patterns Rating Scale for Preservice Teachers

Çalışkan Nihat,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yer: Journal Of Education And Learning, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


10. Evaluation of teacher candidates according to the organization people pattern

Kuzu Okan,Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin, Yayın Yer: College Student Journal, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


11. Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinin Batıl İnanç Eğilimlerinin Analitiği

Çalışkan Nihat,İlter Pınar, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCHO Özgün Makale


12. Üstin Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Aydın Mehmet,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


13. öğretmen adaylarının değişiklik huy kalıbını kullanma düzeylerini belirlemeye yönelik analitik bir çalışma

Çalışkan Nihat,Badem Özlem, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


14. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Yordanması

Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

Ulusal Hakemli Dergipark Bilirkişi Raporu vb.


15. Developıng A Scale For Stereotyped Thoughts About Foreıgn Languages Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Ölçeğinin Geliştirilmesi

Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Uluslara Arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli Ebscho Bilirkişi Raporu vb.


16. Okul Aile Birliği ve Velilerle İletişim

Çalışkan Nihat,Ayık Ali, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli dergipark Özgün Makale


17. An Analytical Study About Obsessive Compulsive Obsessions of Prospectives Teachers

Çalışkan Nihat, Yayın Yer: The Anthropogist, 2015

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


18. Wishes The Teacher Candidates Expressed İn Communication With Themselves

Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Education, 2014

Uluslararası Hakemli Education Index (EI) Özgün Makale


19. Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili

Çalışkan Nihat,Kılıç Elif, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli dergipark Özgün Makale


20. Empati ve Hayvanlarla İletişim

Çalışkan Nihat,Aydın Mehmet,Aslanderen Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli DERGİPARK Özgün Makale


21. Learning Approaches of Prospective Teachers

Taşdemir Mehmet,Çalışkan Nihat,Kula Sultan Selen, Yayın Yer: İnternational Journal Of Socail Science, 2014

Uluslararası Hakemli dergipark Özgün Makale


22. Aile içi iletişim ve siber yaşam Teorik bir çözümleme

Çalışkan Nihat,Aslanderen Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli ulakbim Özgün Makale


23. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev YapanÖğretmenlerin Drama Yöntemi YeterliliklerininDeğerlendirilmesi

Akyel Yakup,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli DERGİPARK Özgün Makale


24. Interaction and communication in the process of education and shared comman area in the classroom

Karadağ Engin,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: College Student Journal, 2009

Uluslararası Hakemli eric Özgün Makale


25. The Body Language Behaviors Of The Chairs Of The Disputes According To The Disputants

Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Education, 2009

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


26. Developing the evaluation scale to determine the impact of body language in an argument: reliability&validity analysis.

Karadağ Engin,Çalışkan Nihat,Yeşil Rüştü, Yayın Yer: Journal Of Instructional Psychology, 2008

Uluslararası Hakemli Education Index (EI) Özgün Makale


27. Eğitim kuramlarında örgüt iklimi ve örgüt etkinlik algısı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Karadağ Engin,Baloğlu Nuri,Korkmaz Tuğba,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli ulakbim Özgün Makale


28. Hayat Bilgisi Öğretiminde Drama Yönteminin Etkinliğinin Bilişsel Alan Basamaklarına Göre Değerlendirilmesi

Karadağ Engin,Korkmaz Tuğba,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Kefad, 2007

Ulusal Hakemli DERGİPARK Özgün Makale


29. Öğrenme-Öğretme Sürecinde İletişim, Çeldirici Uyarıcılar Ve Dikkat

Çalışkan Nihat,Karadağ Engin, Yayın Yer: Çağdaş Eğitim Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli DERGİPARK Özgün Makale


30. İletişim ve Polisin Beden Dili

Çalışkan Nihat,Karadağ Engin, Yayın Yer: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli DERGİPARK Özgün Makale


31. Bir Baton Olarak Öğretmenin Elleri

Çalışkan Nihat,Karadağ Engin, Yayın Yer: Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli DERGİPARK Özgün Makale


32. Sosyal Bilgiler dersinde Drama Yönteminin Kullanılabililirliği örnek ders plan uygulaması

Karadağ Engin,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Asas, ulakbim, Özgün Makale


33. Drama lideri olarak öğretmen ve eğitimsel drama uygulama yeterliği geçerlk ve güvenirlik analizleri

Karadağ Engin,Korkmaz Tuğba,Çalışkan Nihat,Yüksel Sedat, Yayın Yer: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Ebscho, Ulakbim Özgün Makale


34. Okul deneyimi I dersinde öğrencilerin beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyi

Yeşil Rüştü,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli Ebscho Özgün Makale


35. Okul dneyimi I dersinde işbirliği sürecinin değerlendirilmesi Kırşehir eğitim fakültesi örneği

Yeşil Rüştü,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2006

Ulusal Hakemli Ebscho Özgün Makale


36. İlköğretim öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı ve iş doyunları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Baloğlu Nuri,Karadağ Engin,Çalışkan Nihat,Korkmaz Tuğba, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006

Ulusal Hakemli ulakbim Özgün Makale


37. EğitimÖğretim Sürecinde drama yönteminin yeri ve Önemi

Karadağ Engin,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fak.Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli Asos Özgün Makale


38. Eğitim Sürecinde beden dili

Çalışkan Nihat,Yeşil Rüştü, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli Ebscho, Ulakbim Özgün Makale


39. ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin drama yöntemine karşı tutumlarının değerlendirilmesi

Karadağ Engin,Çalışkan Nihat, Yayın Yer: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005

Ulusal Hakemli Ebscho, Ulkabim Özgün Makale


40. Dramada Beden Dili

Çalışkan Nihat,Karadağ Engin, Yayın Yer: Kefad, 2005

Ulusal Hakemli DERGİPARK Özgün Makale


Bildiriler

1. Siber Yaşam ve Siber Eğitim

Çalışkan Nihat,Yunus Geçer, Yayın Yeri: VII. ULUSLARARASI TÜRKİYE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 31.05.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Öğretmen Adaylarının Değişiklik Huy Kalıbını Kullanmalarını Velirleyeme Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Badem Özlem,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: VII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 31.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


3. İngilizce Dersinde Kullanılan Bellek Destekleyici Stratejilerden Öyküleme Yönteminin Kelime Bilgisine Etkisi

Gülen Dağıstan,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: VII. ULUSLARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 31.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


4. The effect of narrative method from mnemonics used in english lesson on attitude towards lesson

Gülen Dağıstan,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 3. INTERNATİONAL CONGRESS ON CURR,CULUM AND INSTRUCTİON, 24.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


5. Sınıf Öğretmenlerinin Fiziki Görünüm Konusundaki Sözsüz İletişim Davranışlarının Değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat,Karadağ Engin, Yayın Yeri: 15. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 23.05.2006

Ulusal Özet bildiri


6. Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Etkileşim Ve İletişim Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

Korkmaz Tuğba,Karadağ Engin,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 3,LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU, 23.03.2007

Ulusal Özet bildiri


7. OKUL ÇANTALARI ÜZERİNE VELİ GÖRÜŞLERİ

Çalışkan Nihat,Yalçın Osman,Kılıç Elif,Aliyeva Yagud, Yayın Yeri: INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


8. MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ KULLANIMINAİLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Karaca Zeynep,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


9. NEŞET ERTAŞ’IN ‘YOLCU’ ADLI TÜRKÜSÜNÜN ONTOLOJİK BAĞLAMDADİDAKTİK MANİFESTOSU

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Öğretmen Adaylarının Etkinlik Davranış Kalıbına Göre Değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin,Kuzu Okan, Yayın Yeri: 2nd International Academic Research Congress (INES), 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Karaca Zeynep,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: II. INES NTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. Okul Çantaları Üzerine Veli Görüşleri

Çalışkan Nihat,Yalçın Osman,Kılıç Elif,Aliyeva Yagut, Yayın Yeri: II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


13. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİNLİK DAVRANIŞ KALIBINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin,Kuzu Okan, Yayın Yeri: II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. NEŞET ERTAŞ’IN ‘YOLCU’ ADLI TÜRKÜSÜNÜN ONTOLOJİK BAĞLAMDA DİDAKTİK MANİFESTOSU

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımı Ve Örnek Plan Uygulaması

Karadağ Engin,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 7. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 21.04.2006

Ulusal Özet bildiri


16. Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fiziki Görünüm Konusundaki Sözsüz İletişim Davranışlarının Değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat,Karadağ Engin, Yayın Yeri: 7. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, 21.04.2006

Ulusal Özet bildiri


17. Fen Ve Teknoloji Öğretmenliği 1.Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Duyuşsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Karadağ Engin,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİM KONGRESİ, 21.04.2006

Ulusal Özet bildiri


18. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Duyuşsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat,Karadağ Engin, Yayın Yeri: ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, 21.04.2006

Ulusal Özet bildiri


19. New Primary School Head Teachers: A Research At The Base Of Opinions Of Department Of The Students Of Primary School Teaches

Karadağ Engin,Korkmaz Tuğba,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI BİLİM ÇALIŞTAYI PROF. DR. SUZAN ERBAŞ ANISINA, 18.03.2007

Uluslararası Özet bildiri


20. Eğitim Bilimleri Alanının Temel Sorunları

Çalışkan Nihat,Yeşil Rüştü,Şahan Enver, Yayın Yeri: 1.ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, 15.05.2010

Ulusal Özet bildiri


21. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Sorumluklarını Yerine Getirme Düzeyleri

Yeşil Rüştü,Çalışkan Nihat,Şahan Enver, Yayın Yeri: 1. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, 15.05.2010

Ulusal Özet bildiri


22. Bir Gurbetçi Şehri Olarak Kırşehir Ve Gurbetçilerin Eğitsel Problemleri

Çalışkan Nihat,Karadağ Engin, Yayın Yeri: II KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI BİLGİ ŞÖLENİ, 14.10.2005

Ulusal Özet bildiri


23. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri

Aydın Mehmet,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 14.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Ortaokul İngilizce Öğretmenlerinin Derslerinde Beden Dili Kullanma Durumları (Kırşehir İli Örneği)

Kılıç Elif,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 14.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


25. Henry Van Dyke’nin “Meçhul Öğretmen” Metni Bağlamında Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri ve Sorunları

Çalışkan Nihat,Yalçın Osman, Yayın Yeri: IVth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 14.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


26. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri

Aydın Mehmet,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


27. Ortaokul İngilizce Öğretmenlerinin Derslerinde Beden Dili Kullanma Durumları

Kılıç Elif,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


28. Henry Van Dyke’nin “Meçhul Öğretmen” Adlı Metni Bağlamında Öğretmenlik Mesleğinin Nitelikleri VeSorunlarını Yansıtıcı Bir Çalışma

Çalışkan Nihat,Yalçın Osman, Yayın Yeri: IVth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


29. Evrensel Değerler Açısından Ahi Evran'ın Didaktik Anlayışı Ve Türk Mesleki Eğitim Sistemine Yansımaları

Çalışkan Nihat,Yeşil Rüştü, Yayın Yeri: 1. AHİ EVRAN-I VELİ VE AHİLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 13.10.2004

Ulusal Özet bildiri


30. Almanca Öğretim Yapan Anadolu Liseleri Almanca Öğretim Programının Girdi Ve Süreçler Açısında Değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: IX EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 13.10.2000

Ulusal Özet bildiri


31. Evaluation Of Educational Technology Opportunities Of Primary School:Case Study

Korkmaz Tuğba,Karadağ Engin,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 1TH İNTERNATİONAL COMPUTER AND EDUCATİONAL TECHNOLOGY SYMPOSİUM, 13.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


32. Evaluation Of The Primary School Teachers Sufficing About İnteraction And Communication

Çalışkan Nihat,Karadağ Engin,Korkmaz Tuğba, Yayın Yeri: 1TH İNTERNATİONAL COMPUTER AND EDUCATİONAL TECHNOLOGY SYMPOSİUM, 13.05.2007

Uluslararası Özet bildiri


33. Evaluation Of The Primary School Teachers View Points About Computer Based Education

Korkmaz Tuğba,Karadağ Engin,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 1TH İNTERNATİONAL COMPUTER AND EDUCATİONAL TECHNOLOGY SYMPOSİUM, 13.05.2007

Uluslararası Özet bildiri


34. Çoklu Zeka Ve Drama Yönteminin Bilişsel Alan Basamaklarına Göre Karşılaştırılması

Karadağ Engin,Korkmaz Tuğba,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 3,ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 13.04.2007

Ulusal Özet bildiri


35. Sınıf Öğretmenlerinin Sözel Olmayan İletişim Davranışlarının Değerlendirilmesi

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: XVI ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 07.09.2007

Ulusal Özet bildiri


36. İlköğretim 1. Kademe Öğrencilerinin Okul Çantası İle İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Çalışkan Nihat,Korkmaz Tuğba,Karadağ Engin, Yayın Yeri: XVI ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 07.09.2007

Ulusal Özet bildiri


37. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar öğrenci kıyafetlerindeki değişim ve mevcut uygulama konusunda öğretmen görüşleri

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 1. INTERNATİONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS, 05.11.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


38. Öğretmen Adaylarına Yönelik Organizasyon Huy Kalıbı Değerlendirme Ölçeği

Çalışkan Nihat,Kuzu Okan,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 1. İNTERNATİONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS, 05.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


39. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Öğrenci Kıyafetlerindeki Değişim ve Mevcut Uygulamalar Konusunda Öğretmen Görüşleri

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: INES 2016, 05.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


40. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM, SOSYAL MEDYA VE YALNIZLIK

Şahin Cem,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: EJER 2018, 05.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


41. DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışkan Nihat,Akkaya Ahmet, Yayın Yeri: EJER 2018, 05.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


42. An Evaluation Of Loneliness, Depression And Agressivines Levels Of Students Playing Computer Games

Çalışkan Nihat,Korkmaz Tuğba,Karadağ Engin, Yayın Yeri: 7TH İNTERNATİON EDUCATİONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 05.05.2007

Uluslararası Özet bildiri


43. İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN STRATEJİLERE İLİŞKİN TEORİK ÇÖZÜMLEME

Çalışkan Nihat,Dağıstan Yalçınkaya Gülen, Yayın Yeri: INES 2018, 03.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


44. Sınıf Öğretmeni Ve Öğrencilerinin İletişim Kurmada Güçlük Çektikleri İletişim Engelleri Ve Sebeplerinin Çözümlenmesi

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 3.INTERNATİONAL EURASIAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS, 03.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


45. Ortaokullarda görevli fen ve teknoloji öğretmenlerinin derslerinde drama yöntemini kullanma düzeylerinin belirlenmesi

Kıdam Ahmet,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 3. ıNTERNATİONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 03.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


46. Pedagojik formasyon tarih bölümü öğrencilerinin imgelerindeki okul ve sınıf ortamı

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 3.INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 03.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


47. Ortaokullarda Görevli Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretme Sürecinde Drama Yöntemini Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi

Kıdam Ahmet,Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: EJER 2016, 02.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


48. Pedagojik Formasyon Tarih Bölümü Öğrencilerinin İmgelerindeki Okul Ve Sınıf Ortamı

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: EJER 2016, 02.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


49. Eğitim Fak Sınıf Öğretmenliğ Öğrencilerinin İletişim Kurmada Güçlük Çektikleri İletişim Engelleri ve Sebeplerinin Çözümlenmesi

Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: EJER 2016, 02.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


50. Evaluation Of Teacher Candidates According To The Organization People Pattern

Kuzu Okan,Çalışkan Nihat,Kuzu Yasemin, Yayın Yeri: 4.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW ISSUES IN TEACHER EDUCATİON, 01.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


51. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ KURMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Çalışkan Nihat,Dağıstan Yalçınkaya Gülen, Yayın Yeri: INESS 2018, 01.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


52. EDEBİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARI

Çalışkan Nihat,Yalçın Osman,Kılıç Elif,Karaca Zeynep, Yayın Yeri: INES 2018, 01.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


53. ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNE İLİŞKİN FENOMOLOJİLERİ

Çalışkan Nihat,Karaca Zeynep,Yalçın Osman,Kılıç Elif, Yayın Yeri: INESS 2018, 01.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


54. HAYAT BİLGİSİ DERSİ 2. SINIF KONULARININ TEMEL YAŞAM BECERİLERİ VE KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Akkaya Ahmet, Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS,

Uluslararası Tam metin bildiri


55. HAYAT BİLGİSİ DERSİ 3. SINIF KAZANIMLARI VE DERS KİTABININ TEMEL YAŞAM BECERİLERİ VE DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Akkaya Ahmet, Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 9. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS,

Uluslararası Tam metin bildiri


56. İLKOKULLARDAKİ CANLI DERSLERİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Akkaya Ahmet, Çalışkan Nihat, Yayın Yeri: 3. ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. Öğretmen adaylarının organizasyon huy kalıbına göre değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Organizasyon Huy Kalıbına Göre Değerlendirilmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.04.2016 09.12.2016


2. Meslek Liselerinde Uygulanan Sınıf Rehberliği Programlarına İlişkin Okul Psikolojik Danışmanlarının ve Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Görüşleri

Sınıf Rehberlik Programları Meslek Liseleri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 03.02.2013 01.12.2015


3. Öğretmen adaylarının etkinlik davranış kalıbına göre değerlendirilmesi

Kişilik Ve Kişiliğin Birey Yaşamındaki Etkileri Yüzyıllardır Merak Edilen Bir Konu Olmuş Ve Bu Alanda Birçok Görüş Öne Sürülmüştür. Bu Görüşlerden Biri De “Davranış Kalıpları” Dır. Davranış Kalıpları, Bireyi Tanıma Ve Bireye En Uygun Mesleği Sunabilme Kon

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.06.2017 22.12.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805163

--%>