Prof. Dr. MUSTAFA TÜRKYILMAZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ (DR)

2008 - 2012

TEZ: Gençlik romanlarının okuma becerisine etkisi ve değerler aktarımı bakımından incelenmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2005 - 2007

TEZ: Orta öğretim birinci sınıf dil ve anlatım dersi yazılı sınav soruları üzerine bir alan araştırması

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR.

1998 - 2002

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-

Verdiği Dersler

 • TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Lisans, 2014-2015
 • ANLATMA TEKNİKLERİ-I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2014-2015
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ Yüksek Lisans, 2014-2015
 • GENÇLİK EDEBİYATI Yüksek Lisans, 2014-2015
 • YARATICI OKUMA Yüksek Lisans, 2014-2015
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2014-2015
 • ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2014-2015
 • ANLAMA TEKNİKLERİ VE İLKELERİ-I: OKUMA EĞİTİMİ Lisans, 2014-2015
 • GENÇLİK EDEBİYATI Yüksek Lisans, 2013-2014
 • YARATICI OKUMA Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Lisans, 2013-2014
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2013-2014
 • ANLATMA TEKNİKLERİ-I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2013-2014
 • ANLAMA TEKNİKLERİ VE İLKELERİ-I: OKUMA EĞİTİMİ Lisans, 2013-2014
 • ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2013-2014
 • ANLAMA TEKNİKLERİ VE İLKELERİ-I: OKUMA EĞİTİMİ Lisans, 2012-2013
 • ÇOCUK EDEBİYATI Lisans, 2012-2013
 • OKUL DENEYİMİ Lisans, 2012-2013
 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Lisans, 2012-2013
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Lisans, 2012-2013
 • ANLATMA TEKNİKLERİ-I: KONUŞMA EĞİTİMİ Lisans, 2012-2013
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Dekan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2016

Üniversite Dışı Deneyim

 • Türkçe Öğretmeni Mıllı Egıtım Bakanlıgı, 2002 - 2009

Makaleler

1. Orhan Pamuk’un Romanlarında Eğitim-Öğretim ve Unsurlarının İzleri

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: International Journal Of Languages’ Education And Teaching, 2021

Uluslararası Hakemli SOBIAD, MLA, ERIH PLUS Özgün Makale


2. Miyase Sertbarut’un Romanlarının Değerler AktarımıBakımından İncelenmesi

Han Ceyda,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli ASOS INDEXS DRJI Özgün Makale


3. Alegorik Bir Öykü Olarak Küçük Kara Balık Üzerine Değerlendirmeler

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Ibad Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli DOAJ, SOBIAD, Scholar, ASOS, Research Bib. Özgün Makale


4. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEDERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Akçam Aysun,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: International Journal Of Language Academy, 2020

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


5. Masal Kitaplarında Yer Alan Korku ve Şiddet Ögeleri

Güzelküçük Şura,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilim Algısı

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: International Journal Of Languages’ Education And Teaching, 2020

Uluslararası Hakemli SOBIAD, Index Copernicus Özgün Makale


7. Ortaokul Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir İnceleme

Akçam Aysun,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: International Journal Of Language Academy, 2019

Uluslararası Hakemli MLA, Index Copernicus Özgün Makale


8. A Review On Fluent Reading Skills Of Secondary School Students

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Pegem Journal Of Educatıon And Instructıon, 2018

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


9. Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerileri Üzerine Bir İnceleme

Armut Mustafa,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. The Middle School Students’ Attitudes towards Turkish Course and Perceptions for Turkish Teachers

Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yer: European Journal Of Educational Research, 2018

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


11. Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Öztürk Demirbaş Çağrı,Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Sobiad, Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


12. Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi

Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


13. TÜRK ATASÖZLERİNİN ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO (Academic Search Complete)DOAJ (Directory of Open Access Journals)IndexCopernicus (IC)ZDB (Zeitschriftendatenbank - ZDB-ID: 2505720-0)Open Academic Journals IndexInternational Bibliography of Periodical Literature (IBZ)Deutsche Nationalbibliothek (D Özgün Makale


14. OKUMA GELİŞİM DOSYASI VE OKUMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HUSUSUNDA BİR İNCELEME

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Route Educational And Social Science Journal, 2015

Uluslararası Hakemli Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals Özgün Makale


15. ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Turkish Studies, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS,AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (DayangJournal System), ULAKBİM Özgün Makale


16. THE RELATIONSHIP BETWEEN READING ATTITUDE METACOGNITIVE AWARENESS OF READING STRATEGIES PERSONALITY AND SELF REGULATION A STUDY OF MODELING

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Education, 2015

Uluslararası Hakemli ERIC, Education Full Text (H.W. Wilson) Özgün Makale


17. FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ VE FACEBOOK BAĞIMLILIĞININ OKU

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: The Journal Of Academic Social Science Studies, 2015

Uluslararası Hakemli MLA, EBSCO, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (AkademikTürk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley Özgün Makale


18. ÇOCUK EDEBİYATIYLA ÖTEKİLEŞTİRME ME

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Education Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO PUBLISHING Özgün Makale


19. SOSYAL MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMININ ÜST BİLİŞSELOKUMA STRATEJİLERİNİN FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ASOS, ARASTIRMAX Özgün Makale


20. İLKÖĞRETİM 100 TEMEL ESERDE ÇOCUK HAKLARI

Türkyılmaz Mustafa,Kuş Zafer, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ASOS, CITE FACTOR Özgün Makale


21. EFFECT OF MASS MEDIA ON ATTITUDE TOWARD READING

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Pensee Journal, 2014

Uluslararası Hakemli Current Contents - Social & Behavioral Sciences Özgün Makale


22. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Türkyılmaz Mustafa,Aydemir Yaşar, Yayın Yer: International Journal Of Language Academy, 2014

Uluslararası Hakemli The National Library of Finland, ASOS, OAJI Özgün Makale


23. THE IDEAL READER PERCEPTION OF PRE SERVICE TEACHERS

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 2014

Uluslararası Hakemli Asos Index, Index Copernicus, Ebsco Özgün Makale


24. THE EFFECT OF THE JUVENILE FICTION ON THE READINGSKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Reading Improvement, 2013

Uluslararası Hakemli ERIC, Education Full Text (H.W. Wilson) Özgün Makale


25. BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Bilgi Dünyası, 2012

Uluslararası Hakemli Scopus, Library and Information Science Abstracts (LISA), EBSCOHOST- Library and InformationScience Technology Abstracts ve TÜBİTAK-ULAKBİM Özgün Makale


26. ANA DİL ÖĞRETİMİNDE HİPER METİN KULLANIMININ OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ

Mustafa Türkyılmaz, Uğur Başarmak, Yayın Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli ULAKBİM - MLA International Bibliography Özgün Makale


27. ÖĞRETMENLERİN OKUL KALİTESİNİ ALGILAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR

Mustafa Türkyılmaz, Zafer Kuş, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ULAKBİM, EBSCO, ASOS, DOAJ ve Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


28. ALIMLAMA ESTETİĞİ VE OKUR MERKEZLİ YAKLAŞIMIN ESKİ EDEBİYAT EĞİTİMİNE UYGULANMASI

Türkyılmaz Mustafa,Can Remzi,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Selçuk Üniversitesiahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ASOS INDEX Özgün Makale


29. BİR DERS ARACI OLARAK DİNLEME METİNLERİNİN ANLAMAYA ETKİSİ ESKİCİ METNİ ÖRNEKLEMİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Uludağ Üniversitesieğitim Fakültesidergisi, 2010

Ulusal Hakemli ULAKBİM - INDEX COPERNICUS- ASOS Özgün Makale


30. SOSYAL BİLGİLER VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA DURUMLARI İLGİ ALIŞKANLIK VE OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

Kuş Zafer,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Türk Kütüphaneciliği, 2010

Ulusal Hakemli ULAKBIM- DOAJ- LISTA Özgün Makale


31. ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI

Can Remzi,Türkyılmaz Mustafa,Karadeniz Abdulkerim, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ULAKBİM, EBSCO, ASOS, DOAJ ve Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


32. ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa Türkyılmaz, Remzi Can, Abdulkerim Karadeniz, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli Dergimiz ASOS Index, Tübitak ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


33. DİL VE ANLATIM DERSİNDE BİR ÖLÇME ARACI OLARAK YAZILI SINAVLARIN KULLANIMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli TUBİTAK ULAKBİM- EBSCOHOST Özgün Makale


Bildiriler

1. Ahi Evran Üniversitesi Öğrencilerinin Kırşehir’e İlişkin Niteleme ve Görüşleri

Türkyılmaz Mustafa,Öztürk Demirbaş Çağrı,Armut Mustafa, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi., 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Gülsüm Cengiz in Çocuk Kitaplarının İş Birlikli Öğrenme Yöntemiyle Okutulmasının Öğrencilerin Okuma Tutumlarına Etkisi

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: Çocuk ve Gençlik Yazınında Gülsüm Cengiz Sempozyumu, 30.04.2010

Ulusal Tam metin bildiri


3. Fluency Skills and Their Relations With Reading Comprehension

Kasım Yıldırım, Seyit Ateş, Remzi Can, Mustafa Türkyılmaz, Yayın Yeri: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 28.10.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Context and Isolated Word Reading Fuency of Turkish Students and Their Relations With Reading Comprehension

Remzi Can, Mustafa Türkyılmaz, Kasım Yıldırım, Seyit Ateş, Yayın Yeri: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 28.10.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


5. The investigation about reading fluency skill of secondary school students.

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences., 28.01.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. TÜRKÇE EĞİTİMİ DOÇENTLERİNİN ŞART YAYINLARININ ATIF ALMA DURUMLARI

Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yeri: I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 23.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider Romanının Sosyo-Kültürel Değerler Bakımından İncelenmesi

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: PROF. DR. M. FUAD KÖPRÜLÜ ANISINA II. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, 18.04.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


8. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KIRŞEHİR ALGISI

Öztürk Demirbaş Çağrı,Türkyılmaz Mustafa,Armut Mustafa, Yayın Yeri: 6. International Current Debates in Social Sciences, 16.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Ortaokul öğrencilerinin okuma becerileri üzerine bir inceleme

Armut Mustafa,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Armut Mustafa,Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EUCATIONAL RESEARCH, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. Aytül Akal ın Romanlarında Öğretmen

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi, 11.05.2012

Ulusal Tam metin bildiri


12. Relations Among Oral Reading Fluency Silent Reading Fluency Retell Fluency and Reading Comprehension

Mustafa Türkyılmaz, Remzi Can, Kasım Yıldırım, Seyit Ateş, Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Science, 08.02.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


13. Relations Among Contextual Silent Reading Fluency Noncontextual Silent Reading Fluency and Reading Comprehension A Path Analysis of Fifth grade Readers

Seyit Ateş, Kasım Yıldırım, Remzi Can, Mustafa Türkyılmaz, Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Science, 08.02.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Öğretmen Adaylarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 07.10.2011

Ulusal Tam metin bildiri


15. Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Gençlik Romanlarının Etkisi

Türkyılmaz Mustafa, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı., 06.07.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından incelenmesi.

Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeyleri

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 11.10.2017


2. Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıcı Okuma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından incelenmesi.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 10.11.2017


3. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 30.12.2016


4. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri İle Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Argüman Kurma Becerileri

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 28.04.2016 30.12.2016


5. İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin İncelenmesiProje Kodu: EGF4001.12.031 (2012)

İlkokul Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Kırşehir İlinde Çalışmalar Gerçekleştirilmiştir.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2012 01.09.2013


6. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Okuma Eğitimi Sesli Okuma Akıcı Okuma

Araştırmacı BAP


7. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE GENÇLİK ROMANLARININ ETKİSİ

Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Okuma Eğitimi

Yönetici BAP


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805162

--%>