Dr. Öğr. Üyesi FATMA KESKİNKILIÇ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PR.

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ (DR)

2008 - 2014

TEZ: İlköğretim programlarında yer alan görsel okuryazarlık kazanımlarının değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2006 - 2008

TEZ: Eğitsel içerikli web sitelerinin okunabilirlik açısından incelenmesi

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016-
  • Öğretim Görevlisi (Dr) Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, 2014-2016
  • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, 2009-2014

Akademik / İdari Görevler

  • Bölüm Başkanı , , 2015 - 2016

Üniversite Dışı Deneyim

  • Bilgisayar Formatörü Milli Eğitim Bakanlığı , 2007 - 2009
  • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı , 2006 - 2009

Makaleler

1. Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Metin Tasarım Unsurları Açısından Değerlendirilmesi

Keskinkılıç Fatma,Karataş Serçin, Yayın Yer: Eğitim Teknolojileri Ve Araştırma Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Mikro Denetleyici Temelli Robotik Aktivitelere Girişte Elektrik Kavramlarının Önemi ve Bu Kavramların Öğretimine Yönelik Öneriler.

Keskinkılıç Fatma, Yayın Yeri: X.Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi., 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. İlköğretim Fen Bilgisi Dersi Kazanımlarına Yönelik Robotik Etkinlikler

Keskinkılıç Fatma, Yayın Yeri: X.Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi., 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Programlama Derslerinde Çevrimiçi Video Desteği Kullanımı ile Öğrencilerin Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazağan Aslı,Keskinkılıç Fatma, Yayın Yeri: 11. International Computer Instructional Technologies Symposium, 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Öğretimsel Bir Araç Olarak Robotlar: Eğitim Uygulamalarında Robotların Kullanımı

Keskinkılıç Fatma,Yazağan Aslı, Yayın Yeri: 11.th International Computer Instructional Technologies Symposium, 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Öğretim Tasarımı Sürecinin Bir Parçası Olarak Büyük Veri ve Veri Madenciliği Yöntemleri

Keskinkılıç Fatma, Yayın Yeri: 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 18.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


6. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETRLİLİKLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞÜNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Keskinkılıç Fatma, Yayın Yeri: ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI SEMPOZYUMU, 08.05.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


7. The Effect of Online Video Support on the Academic Achievement of Students in Wide Area Networks Lessons.

Keskinkılıç Fatma, Yayın Yeri: 16th International BBCC Conference on SustainableDevelopment, Culture, Education., 04.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Primary School Teachers’ Views on Robotics Education

Keskinkılıç Fatma, Yayın Yeri: 16th InternationalBBCC Conference on Sustainable Development, Culture, Education., 04.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


9. Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri.

Keskinkılıç Fatma, Kalelioğlu Filiz, Yayın Yeri: 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019),

Ulusal Özet bildiri


10. EĞİTSEL İÇERİKLİ WEB SİTELERİNİN METİN TASARIM UNSURLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Keskinkılıç Fatma, Yayın Yeri: 10. ULUSLAR ARASI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ,

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. İlköğretim öğrencilerine yönelik programlama öğretiminde fiziksel programlama araçlarının etkisi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.07.2018 12.01.2020


2. Eğitsel robotik ve somut programlama araçlarının karşılaştırılması ve ilköğretim müfredatına yönelik örnek STEM uygulamaları geliştirilmesi.

Eğitsel Robotik Birçok Eğitim Ortamında Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerileri Ve Yeteneklerini Geliştirmek Ve Karmaşık Problemleri Çözmesine Yardımcı Olmak İçin Yenilikçi Bir Öğrenme Ortamı Olarak Tanıtılmaktadır. Literatürde Robotlar Kullanarak Rehbe

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 03.08.2016 22.12.2017


3. Artırılmış Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Sınıflar

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 02.05.2018 11.11.2018


4. Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi ile Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Eğitsel Robotik Uygulamaları

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 02.05.2018 02.11.2018


5. Doğadan İlham Aldım

Tübitak 4004 Doğa Ve Bilim Okulları Destekleme Programı 2020/1 Dönem Projesi

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2021


6. Avrupa Yetişkin Eğitimi Gündemi

Eğitmen Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2020


7. Bilişimle Üretme Orta Ölçek Pilot Uygulamasıı

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2020 30.06.2020


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804700

--%>