Araş. Gör. AYKUT BULUT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM (DR)

2012 - 2021

TEZ: The interaction between middle school mathematics teachers' beliefs and pedagogical content knowledge regarding rational numbers

Yüksek Lisans

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İLKÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2010 - 2012

TEZ: Investigating perceptions of preservice mathematics teachers on their technological pedagogical content knowledge (TPACK) regarding geometry

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Araştırma Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-2021
  • Araştırma Görevlisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2010-2018

Makaleler

1. Perceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers on Their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Regarding Geometry

Bulut Aykut,Isıksal Bostan Mıne, Yayın Yer: Journal Of Computers İn Mathematics And Science Teaching, 2019

Uluslararası Hakemli erıc Özgün Makale


2. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE DEĞER EĞİTİMİ FIRSATI OLARAK TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

Bulut Mehmet,Bulut Neslihan,Bulut Aykut, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


Bildiriler

1. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri

Bulut Aykut,Arslan Okan, Yayın Yeri: 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.12.2016

Ulusal Özet bildiri


2. Developing Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) scale regarding geometry

Bulut Aykut, Isıksal Bostan Mıne, Yayın Yeri: European Conference on Educational Research (ECER), 21.09.2012

Ulusal Özet bildiri


3. Ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerde çarpma ve bölme işlemlerinin öğretimi

Bulut Aykut, Haser Çiğdem, Yayın Yeri: 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 21.05.2021

Ulusal Özet bildiri


4. “Fatih” Project in Turkish National Education System.

Bulut Aykut, Yayın Yeri: European Conference on Educational Research, 13.09.2013

Ulusal Özet bildiri


5. Turkish prospective middle grades mathematics teachers teaching efficacy beliefs and sources of these beliefs

Arslan Okan,Bulut Aykut, Yayın Yeri: Ninth Congress of European Research in Mathematics Education, 08.02.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Rasyonel Sayılar Konusundaki İnanışları ile Pedagojik Alan Bilgileri Arasındaki İlişkiler

Bulut Aykut, Haser Çiğdem, Yayın Yeri: 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 06.10.2018

Ulusal Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805109

--%>