Dr. Öğr. Üyesi DOĞUKAN DOĞU YAVAŞLI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

EGE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FİZİKİ COĞRAFYA (DR)

2009 - 2015

TEZ: Muğla ilinde toprak üstü orman biyokütlesinin farklı uzaktan algılama yöntemleriyle belirlenmesi

Yüksek Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (YL) (TEZLİ)

2006 - 2009

TEZ: Türkiye buzullarındaki değişikliklerin uzaktan algılama ile belirlenmesi

Lisans

EGE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2016-2017
 • Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2011-2016
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010-2011
 • Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2007-2009

Verdiği Dersler

 • HAVA FOTOLARI VE UZAKTAN ALGILAMA Lisans, 2019-2020
 • ÇEVRE SORUNLARI Lisans, 2019-2020
 • KÜRESEL İKLİM DEĞİŞMELERİ Lisans, 2019-2020
 • COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2019-2020
 • AFRİKA COĞRAFYASI Lisans, 2019-2020
 • KITALAR VE ÜLKELER COĞRAFYASI - I Lisans, 2019-2020
 • BİTKİ COĞRAFYASI Lisans, 2019-2020
 • TÜRKİYE İKLİMİ Lisans, 2019-2020
 • TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI Lisans, 2019-2020
 • AVRUPA COĞRAFYASI Lisans, 2019-2020
 • KLİMATOLOJİ - I Lisans, 2019-2020
 • TÜRKİYE İKLİMİ Lisans, 2018-2019
 • ÇEVRE SORUNLARI Lisans, 2018-2019
 • TÜRKİYE BİTKİ COĞRAFYASI Lisans, 2018-2019
 • KÜRESEL İKLİM DEĞİŞMELERİ Lisans, 2018-2019
 • COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2018-2019
 • AVRUPA COĞRAFYASI Lisans, 2018-2019
 • AFRİKA COĞRAFYASI Lisans, 2018-2019
 • KLİMATOLOJİ - I Lisans, 2018-2019
 • Türkiye İklimi Lisans, 2017-2018
 • Türkiye Bitki Coğrafyası Lisans, 2017-2018
 • Küresel İklim Değişmeleri Lisans, 2017-2018
 • Klimatoloji - I Lisans, 2017-2018
 • Jeoarkeoloji Lisans, 2017-2018
 • Çevre Sorunları Lisans, 2017-2018
 • Coğrafya Araştırma Yöntemleri Lisans, 2017-2018
 • Avrupa Coğrafyası Lisans, 2017-2018
 • Afrika Coğrafyası Lisans, 2017-2018
 • Bitki Coğrafyası Lisans, 2016-2017
 • Mineraller ve Kayaçlar Lisans, 2016-2017
 • Türkiye Çevre Sorunları Lisans, 2016-2017
 • Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi Lisans, 2016-2017
 • Buzul Jeomorfolojisi Lisans, 2016-2017
 • Doğal Afetler Lisans, 2016-2017

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2020
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Ziyaretçi Biliminsanı Nasa Goddard Space Flight Center, 2014 - 2015
 • Ziyaretçi Biliminsanı Nasa Goddard Space Flight Center, 2011 - 2012
 • Ziyaretçi Biliminsanı Nasa Goddard Space Flight Center, 2010 - 2010
 • Proje Yöneticisi Sistem Harita, 2010 - 2010
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, 2010 -
 • Ziyaretçi Biliminsanı Nasa Goddard Space Flight Center, 2009 - 2009
 • Cbs Uzmanı Pehlivan Mühendislik, 2007 - 2007
 • Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi, 2007 - 2009

Makaleler

1. GEÇ TUNÇ ÇAĞI TROYA SAVUNMA HENDEĞİ ARAŞTIRMALARINA JEOARKEOLOJİK KATKILAR

Kayan İlhan, Doğan Mehmet, İlhan Rifat, Karadaş Aylin, Yavaşlı Doğukan Doğu, Aslan Rüstem, Yayın Yer: Arkeoloji Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Spatio-temporal Variations of Tropospheric Nitrogen Dioxide in Turkey Based on Satellite Remote Sensing

Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: Geographica Pannonica, 2020

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (ESCI) Özgün Makale


3. Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi

Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: Aksaray University Journal Of Science And Engineering, 2020

Uluslararası Hakemli Copernicus Özgün Makale


4. Kıyı Erozyonunun Belirlenmesinde 137Cs Radyonüklidinin Kullanımı: Urla Yarımadası Kıyıları Örneği

Ölgen Muhibullah Kirami,Gür Filiz Filiz,Yavaşlı Doğukan Doğu,Tarakçı Mehmet, Yayın Yer: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Are summer resorts cooler in summer? A case study of İzmir province

Yavaşlı Doğukan Doğu,Ölgen Muhibullah Kirami,Zoğal Volkan, Yayın Yer: Ege Coğrafya Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Modeling Above Ground Biomass in Calabrian Pine Forests of Düzlerçamı (Antalya)

Yavaşlı Doğukan Doğu,Ölgen Muhibullah Kirami, Yayın Yer: Ege Coğrafya Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


7. Spatio-Temporal Trends of Urban Heat Island and Surface Temperature in Izmir, Turkey

Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: American Journal Of Remote Sensing, 2017

Uluslararası Hakemli WorldCat Özgün Makale


8. Estimation of Above Ground Forest Biomass at Muğla Using ICESat GLAS and Landsat Data

Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: Remote Sensing Applications: Society And Environment, 2016

Uluslararası Hakemli SCOPUS Özgün Makale


9. Detecting Trends in Forest Disturbance and Recovery Using Landsat Imagery in Turkey

Yavaşlı Doğukan Doğu,Franks Shannon, Yayın Yer: Ege Coğrafya Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


10. Myrina Antik Kenti Aliağa İzmir Çevresinde Paleocoğraya Araştırmaları

Vardar Serdar,Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Change in the glacier extent in Turkey during the Landsat Era

Yavaşlı Doğukan Doğu,Tucker Compton J,Katherine A Melocik, Yayın Yer: Remote Sensing Of Environment, 2015

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Muğla İlinde 2000 - 2010 Yılları Arasındaki Orman Bozunum Ve Geri Kazanımının Landsat Görüntüleri İle İzlenmesi

Yavaşlı Doğukan Doğu,Franks Shannon,Masek Jeffrey, Yayın Yer: Ege Coğrafya Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


13. Recent Approaches in Above Ground Biomass Estimation Methods

Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: Ege Coğrafya Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


14. Ege Bölgesi nde Sıcaklık Ekstremlerinde Gözlenen Değişim ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi

Erlat Ecmel,Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


15. Ege Bölgesinde Tropikal Günler ve Yaz Günlerinde Gözlenen Değişim ve Eğilimler

Erlat Ecmel,Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: Ege Coğrafya Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. Recent Glacier Change in Mount Suphan Using Remote Sensing and Meteorological Data

Yavaşlı Doğukan Doğu,Ölgen Muhibullah Kirami, Yayın Yeri: Third International Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 31.05.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Small Glacier Area Studies: A New Approach for Turkey

Yavaşlı Doğukan Doğu,Tucker Compton Jim, Yayın Yeri: International Glaciological Society’xx’xxs Nordic Conference, 27.10.2012

Uluslararası


3. Kayseri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırması

Alkan Yarenkür,Yavaşlı Doğukan Doğu,Kartal Aliihsan, Yayın Yeri: 41. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 21.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Icesat Glas Verileri ile Orman Biyokütlesinin Belirlenmesi

Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yeri: Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, 21.06.2013

Ulusal Özet bildiri


5. Delta Jeomorfolojisinde İnsansız Hava Araçları Uygulamaları: Bakırçay Deltası Örneği

Ölgen Muhibullah Kirami,Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yeri: Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Ali Macar Reis Elektronik Türkiye Atlası

Yavaşlı Doğukan Doğu,Ölgen Muhibullah Kirami, Yayın Yeri: Bilgi Teknolojileri Kongresi IV/Akademik Bilişim 2006, 11.02.2006

Ulusal Tam metin bildiri


7. Assessing the Variation of Recent Glaciers in Buzul Cilo Mountain with Remote Sensing and Meteorological Data

Yavaşlı Doğukan Doğu,Ölgen Muhibullah Kirami, Yayın Yeri: International Conference on Geographic Information Systems (ICGIS), 05.07.2008

Uluslararası Tam metin bildiri


8. Applications du programme pavillon bleu en Turquie Son développement et son état actuel

Yıldız Senem, Yavaşlı Doğukan Doğu, Baykal Füsun, Yayın Yeri: 20éme Festival International de Géographie 2009, 04.10.2009

Uluslararası Poster


9. Türkiye deki Coğrafyacıların Sosyal Ağ Haritası

Toprak Mehmet Ali,Bekaroğlu Cemal Erdem,Yavaşlı Doğukan Doğu,Yavan Nuri, Yayın Yeri: Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 04.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


10. Landsat ve Lidar Verilerin Entegrasyonu Muğla da Biyokütle Belirleme Çalışmaları

Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yeri: Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 04.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


11. SVG ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yavaşlı Doğukan Doğu,Ölgen Muhibullah Kirami, Yayın Yeri: Akademik Bilişim 2007, 02.02.2007

Ulusal Tam metin bildiri


Projeler

1. Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi

Kalkınma Bakanlığı Ve Yükseköğretim Kurulu (Yök) Tarafından 2015 Yılında Başlatılan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Ve İhtisaslaşması Projesi” Kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2018 Yılında Beş Üniversite Arasında “Tarım Ve Jeoterm

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 22.05.2018


2. Orta Anadolu Kayseri ve Kırıkkale Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırması

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 21.09.2018 01.10.2018


3. Kurutlu Kazısı 2019 (Proje No:BK 014001(2019)

Geç Miyosen Dönem Omurgalı Fosil Kazısı Projesi

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 18.06.2019 04.11.2019


4. KURUTLU KAZISI (PROJE NO:BK014001(2017))

Miyosen Dönem Omurgalı Fosil Kazısı

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 17.07.2017 15.08.2017


5. Malatya İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması

Neojen Ve Pleistosen Dönem İnsan Hareketleri

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15.08.2019 30.11.2019


6. Orta Anadolu Kayseri ve Kırıkkale Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yatakları Yüzey Araştırması

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 10.09.2018 30.11.2019


7. Damlıboğaz Ovası-Pilav Tepe’nin Arkeolojisi ve Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları

Muğla, Milas, Güllük Körfezi, Sarıçay Delta Taşkın Ovasınde, Damlıboğaz Ovası-Pilav Tepe’Xxnin Arkeolojisi Ve Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları

Araştırmacı -Tübitak 1002 01.12.2017 01.01.2019


8. 116K872 nolu TÜBİTAK 1002 projesi Damlıboğaz Ovası-Pilav Tepe’nin Arkeolojisi ve Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları

Muğla İli Milas İlçesinde Yer Alan Sarıçay Ovası Damlıboğaz, Pilav Tepe Arkeolojik Yerleşim Ve Mezarlık Alanlarının Arkeolojik Ve Paleocoğrafya Gelişimine Yönelik Jeoarkeolojik Çalışmalar.

Araştırmacı -Tübitak 1002 01.12.2017 05.07.2019


9. Düzlerçamı Kızılçam Ormanında (Antalya) Uzaktan Algılama ile Toprak Üstü Orman Biyokütlesi Belirleme Çalışmaları

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.11.2015 24.11.2017


10. Muğla İlinde Toprak Üstü Orman Biyokütlesinin Farklı Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenmesi

Araştırmacı Özel Kuruluşlar 01.09.2013 12.10.2015


11. Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve Kula Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi VI 2013

Uzman TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2013 01.11.2013


12. Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve Kula Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi V 2009

Uzman TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2009 01.11.2009


13. Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve Kula Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi IV 2008

Uzman TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2008 01.11.2008


14. Spil Dağı Milli Parkı Manisa ve Kula Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi III 2007

Uzman TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2007 01.11.2007


15. Kurutlu Antropolojik Kazısı (Proje No:BK014001/2018)

Geç Miyosen Dönem Omurgalı Fosil Kazısı

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2018 07.11.2018


16. Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı Fosil Yataklarının Tespiti (Proje No:YA 01406601/2018)

Neojen Dönem Fosil Lokalitelerinin Tespiti

Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2018 30.11.2018


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

8504410244

--%>