Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ARICAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

University of Georgia

Matematik Eğitimi

2011 - 2015

TEZ: EXPLORING PRESERVICE MIDDLE AND HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS’ UNDERSTANDING OF DIRECTLY AND INVERSELY PROPORTIONAL RELATIONSHIPS

Yüksek Lisans

University of Georgia {Georgia}

Matematik Eğitimi

2009 - 2010

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1999 - 2004

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016-
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2015-2016
 • Araştırma Görevlisi University Of Georgia, Eğitim Fakültesi, 2015-2015

Verdiği Dersler

 • Matematiğin Temelleri 2 Lisans, 2018-2019
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans, 2018-2019
 • Temel Matematik-II Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi Lisans, 2018-2019
 • Matematiksel Modelleme Lisans, 2018-2019
 • Bilgisayar Cebiri Sistemleri ile Matematik Öğretimi Lisans, 2018-2019
 • Elemanter Sayı Kuramı Lisans, 2018-2019
 • Temel Matematik-I Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2017-2018
 • Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar Lisans, 2017-2018
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans, 2017-2018
 • Temel Matematik-II Lisans, 2017-2018
 • Okul Deneyimi Lisans, 2017-2018
 • Matematiksel Modelleme Lisans, 2017-2018
 • Bilgisayar Cebiri Sistemleri ile Matematik Öğretimi Lisans, 2017-2018
 • Elementer Sayı Kuramı Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2016-2017
 • Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar Lisans, 2016-2017
 • Temel Matematik-II Lisans, 2016-2017
 • Genel Matematik-II Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi Lisans, 2016-2017
 • Genel Matematik-I Lisans, 2016-2017
 • Bilgisayar Cebiri Sistemleri ile Matematik Öğretimi Lisans, 2016-2017
 • Elemanter Sayı Kuramı Lisans, 2016-2017

Üniversite Dışı Deneyim

 • Matematik Öğretmeni Belkaya İlköğretim Okulu, 2004 - 2005

Makaleler

1. Investigating Preservice Mathematics Teachers’ Definitions, Formulas, and Graphs of Directly and Inversely Proportional Relationships

Arıcan Muhammet, Kıymaz Yasemin, Yayın Yer: The Mathematics Enthusiast, 2022

Uluslararası Hakemli Australian Education Index Özgün Makale


2. Turkish-addressed social sciences citation index articles: What does the big picture tell us?

Olpak Yusuf Ziya, Arıcan Muhammet, Yayın Yer: International Journal Of Educational Research Open, 2021

Uluslararası Hakemli Directory of Open Access Journals (DOAJ) Özgün Makale


3. Facilitating the development of Preservice teachers' proportional reasoning in geometric similarity problems using augmented reality activities

Arıcan Muhammet,Özçakir Bilal, Yayın Yer: Education And Information Technologies, 2021

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


4. The development and application of an interview structure on determining preservice mathematics teachers' competence in proportional reasoning

Arıcan Muhammet, Yayın Yer: Mathematics Education Research Journal, 2021

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


5. Investigating Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Competencies in Statistics and Probability in Terms of Various Variables

Kuzu Okan,Arıcan Muhammet, Yayın Yer: Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


6. Diagnosing Preservice Teachers’ Understanding of Statistics and Probability: Developing a Test for Cognitive Assessment

Arıcan Muhammet,Kuzu Okan, Yayın Yer: International Journal Of Science And Mathematics Education, 2020

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


7. Investigating Preservice Teachers’ Determination and Representation of Proportional and Nonproportional Relationships in Terms of Problem Contexts

Arıcan Muhammet, Yayın Yer: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. A Diagnostic Assessment to Middle School Students’ Proportional Reasoning

Arıcan Muhammet, Yayın Yer: Turkish Journal Of Education, 2019

Uluslararası Hakemli ESCI Özgün Makale


9. Facilitating Pre-service Mathematics Teachers’ Understanding of Directly and Inversely Proportional Relationships using Hands-on and Real-World Problems

Arıcan Muhammet, Yayın Yer: International Journal Of Research İn Education And Science, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


10. Preservice Mathematics Teachers’ Understanding of and Abilities to Differentiate Proportional Relationships from Nonproportional Relationships

Arıcan Muhammet, Yayın Yer: International Journal Of Science And Mathematics Education, 2019

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


11. Preservice Middle and High School Mathematics Teachers’ Strategies when Solving Proportion Problems

Arıcan Muhammet, Yayın Yer: International Journal Of Science And Mathematics Education, 2018

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


12. Preservice Middle Grades Mathematics Teachers’ Strategies for Solving Geometric Similarity Problems

Arıcan Muhammet,Köklü Oğuz,Ölmez İbrahim Burak,Baltacı Serdal, Yayın Yer: International Journal Of Research İn Education And Science, 2018

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


13. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi

Olpak Yusuf Ziya,Arıcan Muhammet,Baltacı Serdal, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. Investigating the effects of peer instruction on preservice mathematics teachers’ achievements in statistics and probability

Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal,Arıcan Muhammet, Yayın Yer: Education And Information Technologies, 2018

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


15. A Diagnostic Comparison of Turkish and Korean Students Mathematics Performances on the TIMSS 2011 Assessment

Şen Sedat,Arıcan Muhammet, Yayın Yer: Journal Of Measurement And Evaluation İn Education And Psychology, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dönütün İşlevsel Kullanımına İlişkin Görüşleri

Beydoğan Hacı Ömer,Aytekin Cahit,Arıcan Muhammet,Beydoğan G Şebnem, Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Ortaokul matematik öğretmen adaylarının orantısal olan ve olmayan ilişkileri incelerken karşılaştıkları zorluklar

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 30.09.2016

Ulusal Özet bildiri


3. Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistiksel Bilgi ve Becerilerinin Bilişsel Tanı Modeli ile İncelenmesi

Kuzu Okan,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. Öğretmen Adaylarının İstatistik ve Olasılık Konusundaki Becerilerinin Analizinden Elde Edilen Sonuçların Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Blişsel Tanı Modelleri ile Karşılaştırılması

Arıcan Muhammet,Kuzu Okan, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Determining preservice mathematics teachers’ competence in proportional reasoning.

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: International Conference on Mathematics Education, 29.05.2021

Uluslararası Özet bildiri


6. An Investigation on Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Knowledge on Directly And Inversely Proportional Relationships

Arıcan Muhammet,Kıymaz Yasemin, Yayın Yeri: 4th Turkish Computer and Mathematics Education Conference, 28.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


7. Using research for in-class strategies: The case of teaching geometric similarity and proportionality

Arıcan Muhammet,Ölmez İbrahim Burak,Köklü Oğuz, Yayın Yeri: UGA Graduate Student Association 14th Annual Interdisciplinary Research Conference, 28.02.2014

Uluslararası Özet bildiri


8. A Diagnostic Assessment on Preservice Middle Grades Mathematics Teachers’ Statistical Knowledge and Reasoning Skills

Kuzu Okan,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: The European Conference on Educational Research (ECER), 25.08.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Olan ve Olmayan İlişkileri Belirleyebilme ve Matematiksel Modeller Yardımıyla Temsil Edebilme Becerilerinin İncelenmesi

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: VI. International Eurasian Educational Research Congress, 22.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


10. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütmeleri Üzerine Tanısal Bir Değerlendirme

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: VI. International Eurasian Educational Research Congress, 22.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


11. Investigating Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Abilities to Differentiate Proportional Relationships from Nonproportional Relationships

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences, 22.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


12. Examining Preservice Middle School Teachers’ Proportional Reasoning and Mathematical Modelling Abilities

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: 27th International Conference on Educational Sciences, 22.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


13. A Diagnostic Comparison of Turkish and Korean Students Mathematics Performances on the TIMSS 2011 Assessment

Arıcan Muhammet,Şen Sedat, Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA) Conference, 20.04.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


14. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının İstatistiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Arıcan Muhammet,Kuzu Okan, Yayın Yeri: 3. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 19.05.2017

Ulusal Özet bildiri


15. Diagnosing teachers understandings of rational number Exploring the effects of interpreting drawn figures

Arıcan Muhammet,Karadavut Tuğba,Jung Eun,Laine Bradshaw,Andrew Izsak, Yayın Yeri: The COE Graduate Student and Faculty Research Conference, 18.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


16. All lines are straight: Three graduate students` difficulties conceptualizing spherical geometry concepts

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: Psychology of Mathematics Education North American Chapter, 17.11.2013

Uluslararası Özet bildiri


17. Preservice Teachers Understanding of Directly and Inversely Proportional Relationships

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: National Council of Teachers of Mathematics Research Conference, 15.04.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Examining the Effect of Peer Instruction on Preservice Science Teachers’ Mathematics Achievements

Arıcan Muhammet,Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 5th International Congress On Social Sciences, 14.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. Investigating the Effect of Two Different Accountability Scoring Mechanisms on Preservice Mathematics Teachers’ Mathematics Achievements

Olpak Yusuf Ziya,Baltacı Serdal,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: 5th International Congress on Social Sciences, 14.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Strategies Used by Preservice Middle and High School Mathematics Teachers to Solve Proportion Problems

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: American Educational Research Association (AERA) Conference, 12.04.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


21. The Use of Hands on Activities to Explore Directly and Inversely Proportional Relationships

Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: School Science and Mathematics Association Research Conference, 08.11.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Student and School Level Correlates of Mathematics Performance in United States Regarding Pisa 2015

Taşova Halil İbrahim ,Köklü Oğuz,Arıcan Muhammet,Ölmez İbrahim Burak, Yayın Yeri: 2017 Annual Conference of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 08.10.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Teaching Geometric Similarity from Dilating Perspective Embedded Figures Approach

Köklü Oğuz,İbrahim Burak Ölmez,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: Psychology of Mathematics Education North American Chapter, 06.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


24. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi

Olpak Yusuf Ziya,Arıcan Muhammet,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. Investigating Preservice Middle Grades Mathematics Teachers Understanding of Proportionality in the Geometric Similarity Problems

Arıcan Muhammet,Ölmez İbrahim Burak,Köklü Oğuz,Baltacı Serdal, Yayın Yeri: IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


26. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Dönüt Verme Düzeyleri

Beydoğan Hacı Ömer,Aytekin Cahit,Arıcan Muhammet, Yayın Yeri: IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Üstün Yetenekli ve Üstün Yetenekli Olmayan Öğrenci Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentilerinin İncelenmesi

Bu Projede Üstün Yetenekli Olan Ve Üstün Yetenekli Olmayan Öğrencilerin Velilerinin Matematik Eğitiminden Beklentileri İncelenmiştir.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 01.06.2018


2. Matematik Öğretmenlerinin Öğrencileri Biçimlendirme ve Yetiştirme Sürecine Katkı Düzeylerinin Dönüt Düzeltme Algılarına Göre İncelenmesi

Bu Çalışmanın Amacı Dönüt Düzeltme Algılarına Göre Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Biçimlendirip Yetiştirilme Sürecine Katkı Düzeylerini Belirlemektir Araştırma Nicel Ve Nitel Karakterli Tasarlanmıştır

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 30.12.2016


3. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının istatistiksel düşünme becerileri

Bu Proje İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İstatistiksel Bilgilerinin Ve Düşünme Yeteneklerinin Araştırmasını Güçlü Ve Zayıf Yönlerinin Belirlenmesini Ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Tanılayıcı Değerlendirmelerin Yapılmasını Amaçlamaktadır

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016 27.11.2017


4. Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütmelerinin ve Matematiksel Modelleme Becerilerinin Araştırılması

Bu Çalışmada Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütmeleri Ve Matematiksel Modelleme Becerileri İncelenmiştir.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 09.03.2018 09.09.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

Kayıtlı değil

--%>