Doç. Dr. ERHAN GÜNEŞ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ (DR)

2007 - 2012

TEZ: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerin düşünme stillerine göre düzenlenmiş farklı etkileşim tasarımlarının akademik başarı ve güdülenmeye etkisi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2004 - 2007

TEZ: Web ortamında problem temelli öğrenmede farklı geribildirim stratejilerinin ve internet kullanımına yönelik tutumun öğrenme üzerindeki etkisi

Lisans

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1998 - 2003

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksekokulu, 2007-2012

Verdiği Dersler

 • VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ AL I- MEDYA OKURYAZARLIĞI Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2016-2017
 • UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans, 2016-2017
 • UZAKTAN EĞİTİM Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ MB-I ÖĞRENME TEORİLERİ Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayar I Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ MB-I ÖĞRENME TEORİLERİ Lisans, 2015-2016
 • UZAKTAN EĞİTİM Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayar II Lisans, 2015-2016
 • WEB TASARIMI Lisans, 2015-2016
 • UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ AL I- MEDYA OKURYAZARLIĞI Lisans, 2015-2016
 • VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ Lisans, 2015-2016
 • SEÇMELİ AL I- MEDYA OKURYAZARLIĞI Lisans, 2014-2015
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II Lisans, 2014-2015
 • WEB TASARIMI Lisans, 2014-2015
 • UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans, 2014-2015
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I Lisans, 2014-2015
 • UZAKTAN EĞİTİM Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Lisans, 2013-2014
 • UZAKTAN EĞİTİM Lisans, 2013-2014
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I Lisans, 2013-2014
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans, 2013-2014
 • UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans, 2013-2014
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II Lisans, 2013-2014
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II Lisans, 2012-2013
 • UZAKTAN EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Lisans, 2012-2013
 • SEÖMELİ AL-I ÖĞRENME NESNELERİ Lisans, 2012-2013
 • Bilgisayar II Lisans, 2012-2013
 • PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I Lisans, 2012-2013
 • UZAKTAN EĞİTİM Lisans, 2012-2013
 • SEÇMELİ MB-I ÖĞRENME TEORİLERİ Lisans, 2012-2013
 • EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Lisans, 2012-2013
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -
 • Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 -
 • Erasmus Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 -
 • Farabi Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 -
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2012 - 2015
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2012

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Yusuf Sıddık Demir Lisesi (Kırşehir), 2003 - 2007

Makaleler

1. Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula

Başarmak Uğur,Yakar Hamza,Güneş Erhan,Kuş Zafer, Yayın Yer: Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry (Tojqı), 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. A comprehensive model covering prospective teachers’ technology use: the relationships among self, teaching and learning conceptions and attitudes

Bahçivan Eralp,Güneş Erhan,Üstündağ Mutlu Tahsin, Yayın Yer: Technology Pedagogy And Education, 2018

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


3. EĞİTİCİLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ

Cemaloğlu Necati,Kukul Volkan,Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan,Bingöl Arslangilay Aslıhan Selcen, Yayın Yer: Electronic Turkish Studies, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. A mixed research-based model for pre-service science teachers’ digital literacy: Responses to “which beliefs” and “how and why they interact” questions

Güneş Erhan,Bahçivan Eralp, Yayın Yer: Computers Educatıon, 2018

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


5. Öğretim materyali olarak dijital hikâye geliştirme aşamalarının ve araçlarının incelenmesi

Yılmaz Yakup,Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. DİJİTAL HİKAYELEME YÖNTEMİ İLE ETKİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Yılmaz Yakup,Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan,Çalışkan Gürbüz, Yayın Yer: Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Turkish Adaptation of Digital Literacy Scale and Investigating Pre-service Science Teachers’ Digital Literacy

Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan,Bahçivan Eralp, Yayın Yer: Journal Of Education And Future, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


8. Investigating Educational Research Articles (1980-2014) in terms of Bibliometric Indicators

Güneş Erhan,Üstündağ Mutlu Tahsin,Yalçın Haydar,Safran Mustafa, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2017

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H.W. Wilson) Özgün Makale


9. Muhasebe Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

Güneş Erhan,Yüksel Murat,Kaya Hatice Pınar, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ FARKLI ETKİLEŞİM TASARIMLARININ AKADEMİK BAŞARI VE GÜDÜLENMEYE ETKİSİ

Güneş Erhan,Yalın Halil İbrahim, Yayın Yer: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Teaching Project Management Using an Online Project Management Software: Implications for Student Satisfaction and Interaction

Güneş Erhan, Yayın Yer: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


12. Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yakar Hamza, Yayın Yer: Journal Of Computer And Education Research, 2017

Uluslararası Hakemli Asian Education Index Özgün Makale


13. Intellectual Structure of STEM Education in Educational Research

Üstündağ Mutlu Tahsin,Yalçın Haydar,Güneş Erhan, Yayın Yer: The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2016

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


14. A Multiple Case Study of Preservice Science Teachers TPACK Embedded in a Comprehensive Belief System

Güneş Erhan,Bahçivan Eralp, Yayın Yer: International Journal Of Environmental Science Education, 2016

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


15. Öğretmen Adaylarının 2014 KPSS Puanlarının Fakülte ve Öğretmenlik Alanlarına Göre Karşılaştırılması

Üstündağ Mutlu Tahsin,Yalçın Haydar,Birbudak Togay Seçkin,Güneş Erhan,Safran Mustafa, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Web Ortamında Problem Temelli Öğrenmede Farklı Geri Bildirim Stratejilerinin ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumun Öğrenme Üzerindeki Etkisi

Güneş Erhan,Bülbül Halil İbrahim, Yayın Yer: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


17. WEB SİTESİ KULLANILABİLİRLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ANALİZİ VE UYGULAMA SONUÇLARI

Kılıç Çakmak Ebru,Güneş Erhan,Çiftci Serdar,Üstündağ Mutlu Tahsin, Yayın Yer: Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. How Can We Integrate Technology into Measurement and Evaluation? Implementation of an Exam Management Application

Güneş Erhan,Üstündağ Mutlu Tahsin, Yayın Yeri: International Educational Technology Conference (IETC 2015), 29.05.2015

Ulusal Tam metin bildiri


2. Lisansüstü Eğitimde Teknoloji Kullanımının Önemi ve Öğretimi - Örnek Uygulama ve Sonuçları

Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan,Olpak Yusuf Ziya, Yayın Yeri: 1. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2013), 28.06.2013

Ulusal Özet bildiri


3. Dijital Hikayeleme Yönteminin Türkçe Öğretimine Etkisi

Yılmaz Yakup,Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan,Çalışkan Gürbüz, Yayın Yeri: 11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 26.05.2017

Ulusal Özet bildiri


4. Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yakar Hamza, Yayın Yeri: 11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme: Bir Örnek Uygulama ve Değerlendirme Çalışması

Güneş Erhan,Başarmak Uğur,İslim Ömer Faruk, Yayın Yeri: 11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. Türkiyedeki Üniversite Web Sitelerinin Farklı Boyutlara Göre Değerlendirilmesi

Başarmak Uğur,Güneş Erhan, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS 2018), 25.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


7. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN DENEYİMLERİ BAĞLAMINDA INCELENMESİ

Güneş Erhan,Baş Murat,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: I. UluslararasıÇağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 25.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


8. Digital Age Disease Nomophobia: High School Sample

Başarmak Uğur,Güneş Erhan, Yayın Yeri: 8th International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE 2017), 19.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımına Yönelik Bir Örnek Uygulama

Güneş Erhan,Üstündağ Mutlu Tahsin, Yayın Yeri: 10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS2016), 18.05.2016

Ulusal Özet bildiri


10. Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikaye Geliştirme Aşamalarının İncelenmesi

Yılmaz Yakup,Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan, Yayın Yeri: 10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS2016), 18.05.2016

Ulusal Özet bildiri


11. A Case Study of Project based Learning for Teaching Educational Software Development

Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yağcı Mustafa, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education (INTE2016), 15.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


12. IMPLEMENTATION OF AUGMENTED REALITY ON CHEMISTRY EDUCATION

Özçakır Bilal,Güneş Erhan,Çitci Erol, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education (INTE2016), 15.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


13. Student Awareness Towards Rapid Application Development (RAD) in Education

Güneş Erhan,Üstündağ Mutlu Tahsin, Yayın Yeri: International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014, 15.04.2014

Ulusal Özet bildiri


14. Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalara Destek Amaçlı Yazılımların Kullanımına Yönelik İhtiyaç Analizi

Üstündağ Mutlu Tahsin,Kılıç Çakmak Ebru,Güneş Erhan, Yayın Yeri: International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014, 15.04.2014

Ulusal Özet bildiri


15. Öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme anlayışları ve dijital okuryazarlıkları

Güneş Erhan,Bahçivan Eralp, Yayın Yeri: 6th International Conference on Strategic Research in Social Science and Education, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve dijital okuryazarlıkları

Bahçivan Eralp,Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan, Yayın Yeri: 6th International Conference on Strategic Research in Social Science and Education, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND DIGITAL LITERACY

Bahçivan Eralp,Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan, Yayın Yeri: 6. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


18. CONCEPTIONS OF TEACHING-LEARNING AND DIGITAL LITERACIES OF PRE-SERVICE TEACHERS

Güneş Erhan,Bahçivan Eralp, Yayın Yeri: 6. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi Problemi

Güneş Erhan,Üstündağ Mutlu Tahsin,Bahçivan Eralp, Yayın Yeri: 5. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 13.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Matematik Eğitimine Yönelik Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Özçakır Bilal,Güneş Erhan,Özdemir Duygu, Yayın Yeri: 5. International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 13.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. TÜBİTAK DESTEKLİ YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ VE ÖZELDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ DURUMU

Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan,Yalçın Haydar,Birbudak Togay Seçkin, Yayın Yeri: 5th International Conference on Research in Education, 10.10.2015

Ulusal Özet bildiri


22. E-ÖĞRENMEDE TASARIM VE GELİŞTİRME SÜRECİ İLE GÖREV PAYLAŞIMI

Güneş Erhan,Karataş Serçin,Kılıç Çakmak Ebru,Çiftci Serdar,Üstündağ Mutlu Tahsin, Yayın Yeri: 3. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), 09.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


23. EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNDEN BAĞIMSIZ “SCORM UYUMLU” EĞİTİMSEL İÇERİK GELİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Güneş Erhan,Üstündağ Mutlu Tahsin,Karataş Serçin, Yayın Yeri: International Educational Technology Conference (IETC 2008), 09.05.2008

Ulusal Tam metin bildiri


24. PARMAKLAR KLAVYEDE, PEKİ YA ZİHİNLER NEREDE? E-ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİM

Karataş Serçin,Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan, Yayın Yeri: 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), 08.05.2009

Ulusal Tam metin bildiri


25. Attitudes of distance education students towards web based learning – a case study

Çiftci Serdar,Güneş Erhan,Üstündağ Mutlu Tahsin, Yayın Yeri: World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), 08.02.2010

Ulusal Tam metin bildiri


26. EDUTAINMENT APPLICATIONS OF AUGMENTED REALITY THECASE OF AUGMENTED BOOK

Özçakır Bilal,Çakıroğlu Erdinç,Güneş Erhan, Yayın Yeri: International Academic Research Congress(INES-2016), 05.11.2016

Ulusal Tam metin bildiri


27. Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları ve öz-yeterlik algıları

Dürüst Erhan,Güneş Erhan, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Özet bildiri


28. Böte Öğrencilerinin Hızlı Uygulama Geliştirmeye Yönelik Görüşleri

Üstündağ Mutlu Tahsin,Güneş Erhan,Topçu Özgür, Yayın Yeri: ICITS 2018, 04.05.2018

Ulusal Özet bildiri


29. Geleneksel Vatandaşlıktan Dijital Vatandaşlığa: Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Algıları

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Yakar Hamza,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805128

--%>