Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN EKİNCİOĞLU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA BÖLÜMÜ
SONDAJ TEKNOLOJİSİ PR.

Eğitim Bilgileri

Doktora

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ (DR)

2008 - 2017

TEZ: Doğal taş kesme işleminde bor karbür katkılı elmas soketlerin kesilebilirlik parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması

Yüksek Lisans

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

2006 - 2008

TEZ: Çeşitli kireçtaşlarının delinebilirlik indeks özellikleri ve kayaç kesilebilirliği arasındaki ilişkilerin değerlendirmesi

Lisans

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ PR.

2000 - 2004

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

  • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksekokulu, 2019-

Verdiği Dersler

  • Minerallerin ve Kayaçların Endüstride Kullanımı Yüksek Lisans, 2021-2022
  • Yapı Malzemeleri Lisans, 2018-2019
  • Mesleki Yabancı Dil II Önlisans, 2018-2019

Akademik / İdari Görevler

  • Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 -

Üniversite Dışı Deneyim

  • Fabrika Üretim Sorumlusu Ermer Mermer, 2005 - 2007
  • Üretim Sorumlusu Özberil Kömür İşletmesi, 2004 - 2005

Makaleler

1. Investigation of Bozçaldağ Marble's Effects on Physical and Mechanical Properties of Concrete

Ekincioğlu Gökhan, Korkmaz Serkan, Başıbüyük Zeynel, Yayın Yer: Uluslararası Muhendislik Arastirma Ve Gelistirme Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. The effect of sample size on the flexural strength of sedimentary carbonate rocks under concentrated load

Akbay Deniz, Şengün Nazmi, Ekincioğlu Gökhan, Altındağ Raşit, Yayın Yer: Mugla Journal Of Science And Technology, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Farklı cihaz ve yöntemler ile belirlenen Shore sertlik değerlerinin karbonatlı kayaçların gevreklik değerlerinin tahmininde kullanılabilirliğinin incelenmesi

Akbay Deniz,Ekincioğlu Gökhan,Altındağ Raşit,Şengün Nazmi, Yayın Yer: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. Usability of Digital Shore Hardness Devices in Estimation of Physical and Mechanical Properties of Rocks

Akbay Deniz, Ekincioğlu Gökhan, Yayın Yer: Journal Of Mining Science, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. Experimental analysis of the correlation between ultrasonic velocity and metallographic and cutting performance parameters of boron carbide-doped diamond sockets

Ekincioğlu Gökhan,Tabaru Timuçin Emre,Hayber Şekip Esat,Altındağ Raşit, Yayın Yer: Materıaux Technıques, 2020

Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index Özgün Makale


6. Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi

Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: Aksaray University Journal Of Science And Engineering, 2020

Uluslararası Hakemli Copernicus Özgün Makale


7. Yozgat Sarıkaya Termal Roma Hamamı’nda Kullanılan Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Özellikleri

Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Önal Mehmet Mustafa, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Kırşehir (Akpınar) Bölgesi Lösititlerinin Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği

Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan, Yayın Yer: Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi

Ekincioğlu Gökhan,Altındağ Raşit, Yayın Yer: Aksaray University Journal Of Science And Engineering, 2019

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


10. Investigation of the effect of boron carbide-doped diamond sockets on cutting performance in granite cutting

Ekincioğlu Gökhan,Altındağ Raşit, Yayın Yer: Arabian Journal Of Geosciences, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


11. Geçmişten Günümüze Doğaltaş Mozaik Sanatı ve Geleceğe Aktarılması

Ekincioğlu Gökhan,Başıbüyük Zeynel,Gölbaş Alper,Kaydu Akbudak İlkay, Yayın Yer: International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art, 2018

Uluslararası Hakemli Index Copernicus, ESJI, DRJI Özgün Makale


Bildiriler

1. Dolaylı yöntemlerle kayaçların delme oranı indeks (DRI) değerlerinin tahmin edilmesi

Ekincioğlu Gökhan, Akbay Deniz, Yayın Yeri: 6. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2021), 28.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


2. MARMARA ADASI DOLOMİT AGREGA OCAĞININ BLOK MERMER OCAĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ “DERBENT MADEN A.Ş” ÖRNEĞİ

İpek Osman, Ekincioğlu Gökhan, Kaydu Akbudak İlkay, Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021), 23-26 Aralık 2021, TÜRKİYE, 26.12.2021

Ulusal Tam metin bildiri


3. Ekincioglu G Altindag R Sengun N Demirdag S Guney A 2013 The relationships between Drilling Rate Index DRI physico mechanical properties and specific cutting energy for some carbonate rocks Rock Mechanics for Resources Energy and Environment

Ekincioğlu Gökhan,Altındağ Raşit,Şengün Nazmi,Demirdağ Servet,Güney Avni, Yayın Yeri: Eurock2013, Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment, 26.09.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


4. Kayaçların delme oranı indeksi DRI ile Fiziko mekanik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Ekincioğlu Gökhan,Şengün Nazmi,Altındağ Raşit, Yayın Yeri: 4. Sondaj sempozyumu, 18.03.2008

Ulusal Tam metin bildiri


5. Dairesel Testereli Kesme Makinelerinin Saatlik Üretim Miktarının Mermer Yüzey Sertliğine Bağlı Olarak Yapay Sinir Ağı (YSA) ve Regresyon Analizleri (RA) ile Tahmin Edilmesi

Ekincioğlu Gökhan,Güney Avni,Akbay Deniz,Altındağ Raşit, Yayın Yeri: 9. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi, 15.12.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Kırşehir Oniks (Bantlı Traverten) Oluşumları.

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Ekdur Engin, Yayın Yeri: Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, 10.12.2015

Ulusal Tam metin bildiri


7. Kırşehir Oniks Bantlı Traverten Oluşumları

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Ekdur Engin, Yayın Yeri: Değerli Ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, 10.12.2015

Ulusal Tam metin bildiri


8. Jeotermal Sahaların Belirlenmesinde Yer Bilimleri Mühendislerinin ve Sondajın Yeri

Kanbir Ediz Sadık,Başıbüyük Zeynel,Ekdur Engin,Ballı Fatih,Ekincioğlu Gökhan, Yayın Yeri: III. Sondaj Sempozyumu ve Sergisi, 09.12.2016

Ulusal Özet bildiri


9. Derin Sondajlarda Kuyubaşı Güvenliği

Ballı Fatih,Kanbir Ediz Sadık,Ekincioğlu Gökhan,Başıbüyük Zeynel,Ekdur Engin, Yayın Yeri: III. Sondaj Sempozyumu ve Sergisi, 09.12.2016

Ulusal Özet bildiri


10. Linyit taşkömürü ve petrokok un kırılma yaklaşımlarının karşılaştırılması

Deniz Vedat,Ekincioğlu Gökhan,Altındağ Raşit, Yayın Yeri: Türkiye 15. Kömür Kongresi, 09.06.2006

Ulusal Tam metin bildiri


11. Kayaların L-tipi ve N-tipi Schmidt çekici sertlik değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve tek eksenli basınç dayanımı tahminine Schmidt çekici tipinin etkisi

Akbay Deniz, Ekincioğlu Gökhan, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Ahi Evran Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 02.12.2021

Uluslararası Özet bildiri


12. Mermer ve Doğal Taş Sektöründe İstihdam ve İş Gücü

Akbay Deniz, Ekincioğlu Gökhan, Yayın Yeri: Türkiye 11. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi (MERSEM 2021),

Uluslararası Tam metin bildiri


13. Türkiye Doğal Taş Sektörünün Yakın Gelecek Analizi

Altındağ Raşit, Şengün Nazmi, Uğur İbrahim, Akbay Deniz, Ekincioğlu Gökhan, Yayın Yeri: Türkiye 11. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi (MERSEM 2021),

Uluslararası Tam metin bildiri


14. Değerlendirme: 2020 Yılı Türkiye Doğal Taş Sektörü

Ekincioğlu Gökhan, Akbay Deniz, Yayın Yeri: Türkiye 11. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi (MERSEM 2021),

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. KIRŞEHİR DOĞAL TAŞ SEKTÖR ANALİZİ VE YATIRIMİMKÂNLARI RAPORU

Ahiler Kalkınma Ajansı Nın Teklife Açtığı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Kırşehir Doğal Taş Sektör Analizi Ve Yatırım İmkânları Raporunun Hazırlanması Adlı Projemiz Kapsamında Kırşehir İl Ve İlçeleri İçinde Yer Alan Doğal Taşrezervleri

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 22.11.2013 21.11.2014


2. Beşören ve Saltık Bölgesi (Tokat) Kemereritlerinin Mineralojik-Petrografik İncelemesi ve Süstaşı Olarak Kullanılabilirliği

Beşören Ve Saltık Bölgesinde (Tokat) Bulunan Kemereritlerinin Mineralojik-Petrografik İncelemesi Ve Süstaşı Olarak Kullanılabilirliği Araştırılacaktır

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.02.2018 19.04.2019


3. Mucur (Kırşehir) Yeraltısularının Arsenik Kirliliği Açısından İncelenmesi

Mucur (Kırşehir) Bölgesinde Bulunan Yeraltısularının Majör Ve Minör Elementler Açısından Kirliliğinin İncelenmesi.

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.09.2017 12.09.2020


4. Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi

Projenin Amacı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Gerçekleştirilecek Pilot Üniversite Kapsamındaki Projelere Jeotermal Kaynak Kazandırılmasıdır. Proje Kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pilot Üniversite Kapsamında Tasarlanan Jeotermal Kayn

Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı 01.06.2017


Sanatsal Faaliyetler

1. Süs Taşları Sergisi

YER: Sergi

DÜZENLEYENLER: Aeü Kaman Myo, Aeü Mühendislik Fakültesi Mü Takı Tasarım Myo

Ulusal Karma 29.12.2017 29.12.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /


2. Mermer Mozaik Sanatı

YER: Sergi

DÜZENLEYENLER: Aeü Kaman Meslek Yüksekokulu, Aeü Mühendislik Fakültesi

Ulusal Karma 28.12.2017 28.12.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /


3. Anadolu’da Doğal Taş Mozaik Sanatı Sergisi

YER: Türkiye 9. Uluslararası Mermer Ve Doğal Taş Kongresi Ve Sergisi

DÜZENLEYENLER: Dr. Gökhan Ekincioğlu

Uluslararası Özgün 13.12.2017 15.12.2017 SERGİLER/Uluslararası Sergiler /


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805419

--%>