Doç. Dr. RAMAZAN BEYAZ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

TEMEL BİYOTEKNOLOJİ (DR)

2010 - 2014

TEZ: Farklı korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) ekotiplerinin tuza toleransının belirlenmesi ve in vitro mutagenesis tekniği aracılığıyla yeni korunga hatlarının geliştirilmesi

Yüksek Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

TEMEL BİYOTEKNOLOJİ (YL) (TEZLİ)

2007 - 2010

TEZ: Onobrychis viciifolia ve Onobrychis oxydonta var. armena türlerinin NaCl'ye toleransının doku kültürü teknikleriyle belirlenmesi

Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

2002 - 2009

Lisans

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2002 - 2006

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2015-

Verdiği Dersler

 • Genetik Lisans, 2018-2019
 • Botanik Lisans, 2018-2019
 • Genetik Lisans, 2017-2018
 • Botanik Lisans, 2017-2018
 • Yüksek Lisans Seminer Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Mutasyon Islahında Biyoteknoloji Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yüksek lisans Tezi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tezli Yüksek Lisans Seminer Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Moleküler Genetik Lisans, 2016-2017
 • Stres Koşullarına Dayanıklık ve Biyoteknoloji Lisans, 2016-2017
 • Botanik Lisans, 2016-2017
 • Moleküler Markörler ve Analiz Teknikleri Lisans, 2015-2016
 • Moleküler Biyoloji Lisans, 2015-2016
 • Moleküler Genetik Lisans, 2015-2016
 • Botanik Lisans, 2015-2016
 • Stres Koşullarına Dayanıklılık ve Biyoteknoloji Lisans, 2015-2016

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2020

Makaleler

1. Morphological and biochemical changes in shoot and root organs of common vetch (Vicia sativa L.) after exposure to drought stress

Beyaz Ramazan, Yayın Yer: Science Society Of Thailand, 2022

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


2. Salinity Tolerance of Different Silage Hybrids Maize Cultivars

Beyaz Ramazan, Dai Xin, Yayın Yer: Ziraat Mühendisliği, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Comparison of Biochemical Responses of Common Vetch (Vicia sativa L.) Seedling Organs to Salinity

Beyaz Ramazan, Yayın Yer: Legume Research, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. Influence of Peg-induced Drought Stress on AntioxidantComponents of Callus Tissue of Sainfoin (Onobrychis viciifoliaScop.) Ecotypes

Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Legume Research, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


5. The Effect of Water Stress on Nutrient Elements in Soil and Leaf of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.)

Kıymaz Sultan,Abacı Bayar Ahu Alev,Beyaz Ramazan, Yayın Yer: Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 2020

Ulusal Hakemli CAB ABSTRACTS Özgün Makale


6. Physio-biochemical analyses in seedlings of sorghum-sudangrass hybrids that are grown under salt stress under in vitro conditions

Beyaz Ramazan,Kır Hakan, Yayın Yer: Turkish Journal Of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


7. The effect of gamma radiation andmagnetic field on seed germinationandseedling growth at low temperaturein sorghum x sudangrass hybrids

Beyaz Ramazan,Özgen Yasin,Çavdar Aslınur,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Maydıca, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Kısa Makale


8. Magnetic field effect on breaking tuber dormancy, earlysprouting, seedling growth, and tuber formation inpotato (Solanum tuberosum L.)

Bahadır Anzel,Koçak Şahin Nilüfer,Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Scıenceasıa, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


9. A CRITICAL STATEMENT TO GENETICALLY MODIFIED CROPS (GMC)

Altuntaş Başar,Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2020

Uluslararası Hakemli SCI Teknik Not


10. Impact of gamma irradiation pretreatment on the growth of common vetch (Vicia sativa L.) seedlings grown under salt and drought stress

Beyaz Ramazan, Yayın Yer: Internatıonal Journal Of Radıatıon Bıology, 2020

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


11. Morpho-Physiological responses of common bean (Phaseolus vulgaris L.)cultivars to drought stress

Kıymaz Sultan,Beyaz Ramazan, Yayın Yer: Legume Research, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


12. Biochemical Responses of Sainfoin Shoot and Root Tissues to Drought Stress in InVitro Culture

Beyaz Ramazan, Yayın Yer: Legume Research, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


13. The Effect of Gamma Radiatıon on Agrobacterium Tumefaciens–Mediated Gene Transfer in Durum Wheat (Triticum Durum Desf.)

Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Fresenıus Environmentanl Bulletion, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Biochemical Responses of Shoot and Root Tissues of Sainfoin(Onobrychis viciifolia Scop.) to NaCl-Salt Stress Under İn VitroConditions

Beyaz Ramazan, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. The Effect of Seed Size on In Vitro SeedGerminatıon, Seedling Growth And TissueCulture Response of Callus From MatureEmbryos of Wheat (Triticum Sp.)

Beyaz Ramazan, Yayın Yer: Fresenıus Environmentanl Bulletion, 2019

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


16. The Effect of Inter-Plantal Competition on In Vitro Seed Germinatıon And Seedling Growth in Flax (Linum Usitatissimum L.)

Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Comparison of salinity effects on grafted and non-grafted eggplants in terms of ion accumulation, MDA content and antioxidative enzyme activities

Talhouni Manar,Sönmez Kenan,Kıran Uslu Sevinç,Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa,Kuşvuran Şebnem,Ellialtıoğlu Şeküre Şebnem, Yayın Yer: Advances İn Horticultural Science, 2019

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale


18. Use an Organic Biostimulant (Vermicompost Tea) For Enhancement InVıtro Callus Growth in Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.)

Beyaz Ramazan,Hepşen Türkay Fevziye Şüheyda, Yayın Yer: Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 2019

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. Effect of Magnetic Field on InVitro Seedling Growth and Shoot Regeneration from Cotyledon Node Explantsof LathyruschrysanthusBoiss

Bahadır Anzel,Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Bioelectromagnetics, 2018

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


20. Morphological and Biochemical Changes in Response to Salinity in Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivars

Taher Mehdı,Beyaz Ramazan,Javanı Marıeh,Gürsoy Mehtap,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Italian Journal Of Agronomy, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. The Effect of Boron on The Morphological and Physiological Responses of Sunflower Seedlings (Helianthus Annuus L.)

Beyaz Ramazan,Gürsoy Mehtap,Aycan Murat,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Fresenıus Environmentanl Bulletion, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


22. The Effect of Magnetic Field Strength on Shoot Regeneration and Agrobacterium tumefaciens-mediated Gene Transferin Flax (Linum usitatissimum L.)

Aycan Murat,Beyaz Ramazan,Bahadır Anzel,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Czech Journal Of Genetics And Plant Breeding, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


23. Morphological and Biochemical Responses of Sainfoin (Onobrychis viciifoliaScop.) Ecotypes to Salinity

Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa,Sancak Cengiz, Yayın Yer: Legume Research, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


24. A New Environmental Friendly Production Method in Sunflower for High Seed and Crude Oil Yields

Taher Mehdi,Javani Marieh,Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Fresenius Environmental Bulletion, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


25. The effect of co-cultivation between wheat (Triticum sp.) and flax (Linum usitatissimum L.) on shoot regeneration capacity of explants

Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Fresenıus Environmentanl Bulletion, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


26. Explant position effect on gene transformation to flax (Linum usitatissimum L.) via Agrobacterium tumefaciens

Beyaz Ramazan,Aycan Murat,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Periodicum Biologorum, 2017

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Araştırma Notu


27. Physiological responses of the M1 sainfoin Onobrychis viciifolia Scop plants to gamma radiation

Beyaz Ramazan,Sancak Cengiz,Yıldız Çiğdem,Kuşvuran Şebnem,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Applied Radiation And Isotopes, 2016

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


28. A novel method for high frequency transgenic shoot regeneration viaAgrobacterium tumefaciens in flax Linum usitatissimum L

Beyaz Ramazan,Darçın Emine Selcen,Aycan Murat,Kayan Mustafa,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Plant Biotechnology, 2016

Uluslararası Hakemli BIOSIS Previews Özgün Makale


29. The effect of gamma radiation on seed germination and seedlinggrowth of Lathyrus chrysanthus Boiss under in vitro conditions

Beyaz Ramazan,Telci Kahramanoğulları Cansu,Yıldız Çiğdem,Darçın Emine Selcen,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Journal Of Environmental Radioactivity, 2016

Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale


30. Traktörde Güvenlik Amaçlı Galvanik Deri Tepkisi Sensörü Kullanımolanaklarının Belirlenmesi

Beyaz Abdullah,Beyaz Ramazan, Yayın Yer: Süleyman Demirel Üniversitesimühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


31. Farklı Model Traktör Kullanımının Verdiği Güven Düzeyinin Galvanik Deritepkisi Sensörü Kullanılarak Belirlenmesi

Beyaz Abdullah,Beyaz Ramazan,Gerdan Dilara, Yayın Yer: Süleyman Demirel Üniversitesimühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


32. In vitro Explant Growth and ShootRegeneration from Petioles of SugarBeet (Beta vulgaris L.) Lines atDifferent Ploidy Levels

Yıldız Mustafa,Beyaz Ramazan,Alizadeh Behrouz, Yayın Yer: Journal Of Sugar Beet Research, 2013

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


33. Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Growth at Different Ploidy Levels

Beyaz Ramazan,Alizadeh Behrouz,Gürel Songül,Özcan S Fatih,Yıldız Mustafa, Yayın Yer: Caryologia, 2013

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


34. Response of seeds and pollen of Onobrychis viciifolia and Onobrychis oxyodonta var. armena to NaCl Stress

Beyaz Ramazan,Kaya Gamze,Uzun Satı,Sancak Cengiz, Yayın Yer: Scientia Agricola, 2011

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


Bildiriler

1. A Novel Method for High Frequency Transgenic Shoot Regeneration 1 via Agrobacteriumtumefaciens in Flax Linum usitatissimum L

Beyaz Ramazan,Darçın Emine Selcen,Aycan Murat,Kayan Mustafa,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 28.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


2. The effect of explant position on Agrobacteriumtumefaciens-mediated gene transfer in flax(Linum usitatissimum L.)

Beyaz Ramazan,Aycan Murat,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: European Biotechnology Congress, 27.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


3. The effect of co-cultivation between wheat (Triticum sp.) and flax (Linum usitatissimum L.) on shoot regeneration capacity of explants

Behrouz Alizadeh,Telci Kahramanoğulları Cansu,Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: 15 th. Europan Congress on Biotechnology, 26.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


4. The effect of magnetic field on in vitro seed germination seedling growth and shoot regeneration from cotyledonnode explants of Lathyrus chrysanthus Boiss

Telci Kahramanoğulları Cansu,Beyaz Ramazan,Alizadeh Behrouz,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: 15th European Congress on Biotechnology, 26.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


5. The Effect of Magnetic Field Strength on Breaking Tuber Dormancy in Potato (Solanum Tuberosum L.)

Yıldız Mustafa,Bahadır Anzel,Gürsoy Mehtap,Beyaz Ramazan, Yayın Yeri: 6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. The Effect of Magnetic Field Strength on In Vitro Shoot Regeneration in Durum Wheat (Triticum Durum Desf.)

Bahadır Anzel,Yıldız Mustafa,Beyaz Ramazan,Gürsoy Mehtap, Yayın Yeri: 6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. The effect of magnetic field strength on Agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer in potato (Solanum tuberosum L.)

Yıldız Mustafa,Beyaz Ramazan,Gürsoy Mehtap, Yayın Yeri: 6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Farklı Ploidi Seviyelerindeki Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Genotiplerinin Vejetatif veGeneratif Gelişimi

Beyaz Ramazan,Telci Kahramanoğulları Cansu,Alizadeh Behrouz,Gürel Songül,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, 22.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


9. İyonize Radyasyonun Korunganın (Onobrychis viciifolia Scop.) In Vitro Rejenerasyonu ÜzerineEtkisi

Beyaz Ramazan, Yayın Yeri: 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 19.12.2015

Ulusal Özet bildiri


10. The Effect of Gamma Radiation on Shoot Regeneration and Agrobacterium Tumefaciens-Mediated Gene Transfer inFlax ‘”Linum Usitatissimum L.”

Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa,Yıldız Çiğdem,Aycan Murat,Kayan Mustafa,Vuran Fatma Eda, Yayın Yeri: III. International Plant Breeding Congress, 19.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


11. The Effect of Gamma Radiation on Agrobacterium Tumefaciens-Mediated Gene Transfer in Rapeseed ‘’Brassica napus L.’’

Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa,Yıldız Çiğdem,Aycan Murat,Kayan Mustafa, Yayın Yeri: III. International Plant Breeding Congress, 19.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


12. A New Method for High Transgenic Shoot Frequency in Gene Transfer to Plants viaAgrobacterium tumefaciens

Alizadeh Behrouz,Beyaz Ramazan,Telci Kahramanoğulları Cansu,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 18.11.2012

Ulusal Özet bildiri


13. A new method for high transgenic shoot regeneration frequencyvia Agrobacterium tumefaciens

Yıldız Mustafa,Alizadeh Behrouz,Beyaz Ramazan,Telci Kahramanoğulları Cansu,Aycan Murat, Yayın Yeri: European Biotechnology Congress 2013, 18.05.2013

Uluslararası Özet bildiri


14. Use of Magnetic Field Strength in Breaking Dormancy in Potato(Solanum tuberosum L.)

Beyaz Ramazan,Koçak Şahin Nilüfer,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 17.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. Effect of Different NaCl Concentration on In vitro Regeneration in Onobrychis Viciifolia and Onobrychis Oxydonta var Armenea Species

Beyaz Ramazan,Uzun Satı,Kaya Mehmet Demir,Sancak Cengiz, Yayın Yeri: International Plant Breeding Congress, 14.11.2013

Uluslararası Özet bildiri


16. Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L.) Fide Gelişim Döneminde Tuz StresineMorfolojik ve Fizyolojik Tepkileri

Kayan Mustafa,Önal Burak,Aycan Murat,Beyaz Ramazan,Darçın Emine Selcen,Yıldız Çiğdem,Karahan Emra,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015, Çanakkale), 10.09.2015

Ulusal Özet bildiri


17. The Effect of Sodium Hypochlorite Solutions on In Vitro Seed Germination,Seedling Growth and Shoot Regeneration in Lentil (Lens culinaris Medic.)

Beyaz Ramazan,Vuran Fatma Eda,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: International Congress on Agriculture and Animal Science, 09.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Determinatıon of Antıbacterial and Antifungal Effects of Grass Pea (Lathyrus Sativus L.)

Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: AGROSYM 2017, 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. The effect of magnetic field strength on shoot regeneration and Agrobacteium tumefaciens mediated gene transfer in flax Linum usitatissimum L

Aycan Murat,Kayan Mustafa,Vuran Fatma Eda,Beyaz Ramazan,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: 15 th European Biotechnology Conference, 07.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


20. Improvement Of New Sainfoin (Onobrychis Vciifolia Scop.) Lines Via In Vitro Mutagenesis Technique

Beyaz Ramazan,Sancak Cengiz,Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: II. International Plant Breeding Congress and Eucarpıa – Oil And Protein Crops Section conference, 05.11.2015

Uluslararası Özet bildiri


21. Comparison of Physio-Biochemical Responses of Common Vetch (Vicia sativa L.) Seedling Organs to Salinity

Beyaz Ramazan, Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020),

Uluslararası Özet bildiri


22. IN VITRO REGENERATION OF OCIMUM MINIMUM L.

Özgen Yasin, Beyaz Ramazan, Yıldız Mustafa, Bayraktar Nilgün, Yayın Yeri: XI International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2020”,

Uluslararası Özet bildiri


23. SURFACE-STERILIZATION EFFECT ON SEEDLING GROWTH AND REGENERATION CAPACITY OF SAINFOIN (ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP.) UNDER IN VITRO CONDITIONS

Beyaz Ramazan, Özgen Yasin, Yıldız Mustafa, Yayın Yeri: XI International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2020”,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. The effect of magnetic field strenght on breaking tuber dormancy in potato (Solanum tuberesum)

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 26.10.2017 17.11.2017


2. Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.) Bitkisinin Kuraklık Stresine Toleransının Doku Kültür Teknikleri ile Belirlenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2017 17.03.2018


3. Farklı Sulama Rejimlerinin Bazı Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinde Mineral Değişimi Üzerine Etkisi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.03.2018 03.03.2019


4. The effect of explant positon on Agrobactrium tumefaciens-mediated gene transfer in flax (linum usitatissimum L.)

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.03.2017 05.06.2017


Sanatsal Faaliyetler

1. Toprak Erozyonu Kontrol Amaçlı Arduino Temelli Toz Ölçüm Sistemi

YER: 16. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları Ve Teknoloji Fuarı

DÜZENLEYENLER: Bu Fuar, 5174 Sayılı Kanun Gereğince Tobb (Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği) Denetiminde Düzenlenmektedir.

Uluslararası Özgün 29.11.2015 02.12.2016 SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804834

--%>