Dr. Öğr. Üyesi UĞUR BAŞARMAK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)

2009 - 2013

TEZ: Karikatür animasyonuna dayalı çevrimiçi öğrenme ortamının öğrencilerin başarısına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonuna ve mizaha yönelik tutumuna etkisi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2008 - 2008

TEZ: Öğretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeyleri

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ)

2002 - 2005

Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

1992 - 1996

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2021-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014-2021
 • Öğretim Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2004-2014

Verdiği Dersler

 • Masaüstü Yayıncılık Lisans, 2019-2020
 • Okul Deneyimi Lisans, 2019-2020
 • Özel Öğretim Yöntemleri - I Lisans, 2019-2020
 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Lisans, 2019-2020
 • Bilişim Teknolojileri Lisans, 2019-2020
 • Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı Lisans, 2019-2020
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2019-2020
 • Özel Öğretim Yöntemleri - II Lisans, 2019-2020
 • Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Lisans, 2019-2020
 • Eğitimde Grafik ve Canlandırma Lisans, 2019-2020
 • Masaüstü Yayıncılık Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi Lisans, 2018-2019
 • Özel Öğretim Yöntemleri - I Lisans, 2018-2019
 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Lisans, 2018-2019
 • Bilişim Teknolojileri Lisans, 2018-2019
 • Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2018-2019
 • Eğitimde Grafik ve Canlandırma Lisans, 2018-2019
 • Masaüstü Yayıncılık Lisans, 2017-2018
 • Okul Deneyimi Lisans, 2017-2018
 • Özel Öğretim Yöntemleri - I Lisans, 2017-2018
 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2017-2018
 • Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans, 2017-2018
 • Özel Öğretim Yöntemleri - II Lisans, 2017-2018
 • Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Lisans, 2017-2018
 • Eğitimde Grafik ve Canlandırma Lisans, 2017-2018
 • Masaüstü Yayıncılık Lisans, 2016-2017
 • Okul Deneyimi Lisans, 2016-2017
 • Özel Öğretim Yöntemleri - I Lisans, 2016-2017
 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Lisans, 2016-2017
 • Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı Lisans, 2016-2017
 • Öğretmenlik Uygulaması Lisans, 2016-2017
 • Özel Öğretim Yöntemleri - II Lisans, 2016-2017
 • Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Lisans, 2016-2017

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -
 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2019

Üniversite Dışı Deneyim

 • Ölçme Ve Değerlendirme Subayı Işıklar Askeri Lisesi, 1998 - 1999
 • Teknik Öğretmen Kırşehir Anadolu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi, 1996 - 2004

Makaleler

1. Preservice Computer Science Teachers’ Beliefs, Motivational Orientations, and Teaching Practices

Kartal Büşra, Başarmak Uğur, Yayın Yer: Educational Studies (Ceds), 2022

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


2. Investigation of Self-Efficacy Beliefs’ Components of Pre-Service Science Teachers

Polat Dilber, Uluay Gülşah, Başarmak Uğur, Yayın Yer: Sakarya University Journal Of Education, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Views of Pre-service Teachers in Different Disciplines about Coding with Arduino

Başarmak Uğur, Uluay Gülşah, Polat Dilber, Yayın Yer: Malaysian Online Journal Of Educational Technology (Mojet), 2021

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


4. External and Internal Barriers in Technology Integration: A Structural Regression Analysis

Hamutoğlu Nazire Burçin,Başarmak Uğur, Yayın Yer: Journal Of Information Technology Education: Research, 2020

Uluslararası Hakemli ERIC, H. W. WILSON, ESCI Özgün Makale


5. Akıllı Telefon Kullanım Becerisi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Eğilimlerinin İncelenmesi

Gezgin Deniz Mertkan,Hamutoğlu Nazire Burçin,Başarmak Uğur,Dağlı Ecem Seray, Yayın Yer: Mediterranean Journal Of Educational Research, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Developing and Validating a Comprehensive Scale to Measure Perceived Barriers to Technology Integration

Başarmak Uğur,Hamutoğlu Nazire Burçin, Yayın Yer: International Journal Of Technology İn Education And Science, 2020

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


7. The Effects of Perceived Internal and External Barriers to Technology Integration on Lifelong Learning Tendencies among Teacher Candidates

Başarmak Uğur,Hamutoğlu Nazire Burçin,Şahin Yusuf Levent, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli H.W. WILSON Özgün Makale


8. The Views of The Quality Ambassadors on Quality Management in Higher Education and the Technological Barriers Encountered

Hamutoğlu Nazire Burçin,Başarmak Uğur,Sezen Gültekin Gözde,Elmas Muzaffer, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN, ESCI Özgün Makale


9. Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula

Başarmak Uğur,Yakar Hamza,Güneş Erhan,Kuş Zafer, Yayın Yer: Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. The Effect Of Digital Teaching Material (Public Service Ad) Development Process On Preservice Teachers’Creative Thinking Skills

Başarmak Uğur, Yayın Yer: Malaysian Online Journal Of Educational Technology, 2019

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


11. The Effect of Cliffhangers Technique Designed with Band Caricatures on Talented Students in Social Studies Lesson and Their Completion State

Akyürek Tay Betül,Başarmak Uğur, Yayın Yer: International Journal Of Education Technology And Scientific Researches, 2019

Uluslararası Hakemli H. W. WILSON Özgün Makale


12. Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonu Yeterliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Turgut Gülhan,Başarmak Uğur, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli DRJI Özgün Makale


13. Ortaokul Öğrencilerinin “KOD Adı 2023” Projesi Eğitimine Yönelik Görüşleri

Başarmak Uğur,Hamutoğlu Nazire Burçin, Yayın Yer: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli DRJI Özgün Makale


14. Purposes of Social Network Usage Among Secondary School Students

Başarmak Uğur, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yakar Hamza, Yayın Yer: Journal Of Computer And Education Research, 2017

Ulusal Hakemli DRJI Özgün Makale


16. The Effect of Online Learning Environment Based on Caricature Animation Used in Science and Technology Course on the Success and Attitude of the Student for Humor

Başarmak Uğur,Ahmet Mahiroğlu, Yayın Yer: The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


17. Lise Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri

Yağcı Mustafa,Başarmak Uğur, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Determination of Perception of Community of Inquiry

Olpak Yusuf Ziya,Yağcı Mustafa,Başarmak Uğur, Yayın Yer: Educational Research And Reviews, 2016

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


19. Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Kullanılan Karikatür Animasyonuna İlişkin Öğrenci Görüşleri

Başarmak Uğur,Mahiroğlu Ahmet, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2015

Ulusal Hakemli DOAJ Özgün Makale


20. Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz yeterlik İnançları ve Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Durmuş Alpaslan,Başarmak Uğur, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


21. Reflection Levels of Values to Be Gained Explicitly in Secondary Schools on Textbooks

Çelikkaya Tekin,Başarmak Uğur,Filoğlu Simge,Şahin Bilge, Yayın Yer: The Online Journal Of New Horizons İn Education, 2013

Ulusal Hakemli DOAJ Özgün Makale


22. Ana Dil Öğretiminde Hiper Metin Kullanımının Okuduğunu Anlamaya Etkisi

Türkyılmaz Mustafa,Başarmak Uğur, Yayın Yer: Sdü Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


23. Öğretmen Adaylarının İnternet Konusundaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Başarmak Uğur,Gelibolu Mehmet Fikret, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


24. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeyleri

Başarmak Uğur,Güyer Tolga, Yayın Yer: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli EBSCO HOST Özgün Makale


Bildiriler

1. ”Kod adı 2023” Projesinin 12-15 Yaş Aralığındaki Gençlerin Yaratıcı DüşünmeBecerilerine Etkisi

Başarmak Uğur, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS 2018), 30.06.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Araştırma Sorgulamaya Yönelik Tutumlarının Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi ile incelenmesi

Hamutoğlu Nazire Burçin,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 2th International Conference on Perspectives for Future Education (ICOPFE 2019), 27.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


3. 6. Sınıf Mülteci Öğrencilerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Yöntemi ile Bilgisayarca Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Hamutoğlu Nazire Burçin,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 2th International Conference on Perspectives for Future Education (ICOPFE 2019), 27.09.2019

Uluslararası Özet bildiri


4. Analysis of teacher candidates educational internet self efficacy beliefs in terms of various variables

Sırakaya Mustafa,Başarmak Uğur,Baltacı Önder, Yayın Yeri: 5th International Conference on New Horizons in Education (INTE 2014), 27.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


5. Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Görüşleri

Başarmak Uğur,Yıldırım Serkan,Alkan Ayşe, Yayın Yeri: 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 27.05.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yakar Hamza, Yayın Yeri: 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme: Bir Örnek Uygulama ve Değerlendirme Çalışması

Güneş Erhan,Başarmak Uğur,İslim Ömer Faruk, Yayın Yeri: 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Eğitsel Uygulamalara İlişkin Görüşleri

Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Yazılımlarını Değerlendirme Kriterleri

Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliğ Eğitimi Sempozyumu (USOS 2012), 26.05.2012

Ulusal Özet bildiri


10. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Deneyimleri Bağlamında İncelenmesi

Güneş Erhan,Baş Murat,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS 2018), 25.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


11. Türkiyedeki Üniversite Web Sitelerinin Farklı Boyutlara Göre Değerlendirilmesi

Başarmak Uğur,Güneş Erhan, Yayın Yeri: 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS 2018), 25.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


12. Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-yeterlik Düzeyleri ile Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişki

Başarmak Uğur,Durmuş Alpaslan, Yayın Yeri: 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), 20.09.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


13. Digital Age Disease Nomophobia: High School Sample

Başarmak Uğur,Güneş Erhan, Yayın Yeri: 8th International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE 2017), 19.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


14. Inspection of Preservice Teachers’ Misconception about Internet Related Concepts

Başarmak Uğur,Gelibolu Mehmet Fikret,Bayır Esma Aybike, Yayın Yeri: 13th International Conference “ICT In The Education Of The Balkan Countries, 19.06.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulama Deneyimleri İle Gerçek Sınıf Ortamındaki Deneyimlerinin Karşılaştırılması

Başarmak Uğur, Yayın Yeri: International Conference On Awareness, 18.11.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. Lise Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri

Yağcı Mustafa,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 18.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


17. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye İlişkin Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi

Başarmak Uğur,Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 18.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Ortaokulda Doğrudan Kazandırılacak Değerlerin Sosyal Bilgiler Kitaplarına Yansıma Düzeyleri

Çelikkaya Tekin,Başarmak Uğur,Filoğlu Simge,Şahin Bilge, Yayın Yeri: 3rd International Science And Technology Conference (ISTEC 2012), 15.12.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


19. A Case Study Of Project Based Learning For Teaching Educational Software Development

Güneş Erhan,Başarmak Uğur,Yağcı Mustafa, Yayın Yeri: 7th International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), 15.07.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. Purposes of Secondary School Students In Using Social Network

Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 7th International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), 15.07.2016

Uluslararası Özet bildiri


21. Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançları ve Problemli İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Durmuş Alpaslan,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: International Conference on New Trends in Educational Technology (INTET’ 2014), 15.04.2014

Uluslararası Özet bildiri


22. Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi

Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 5th International Instructional Technolgies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 13.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


23. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının, Bilgisayar Yaşantıları Açısından Değerlendirilmesi

Demiralay Yiğit Raziye,Başarmak Uğur,Karadeniz Oran Şirin, Yayın Yeri: 3th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), 09.10.2009

Uluslararası Tam metin bildiri


24. Teacher Parent s in the Efficiency of the Value Education

Çelikkaya Tekin,Başarmak Uğur,Filoğlu Simge,Şahin Bilge, Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013), 08.02.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


25. The Relationship between Thinking Styles and Attitudes of Preservice Teachers from Department of Computers Education and Instructional Technologies (CEIT) Toward Information and Communication Technologies

Yağcı Mustafa,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: II. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL 2015), 07.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


26. Teacher Candidates’ Use of Instructional Technology and MaterialDevelopment Self Efficacy Processing Scale: A Study Of DevelopingScale

Başarmak Uğur,Yağcı Mustafa, Yayın Yeri: 8th World Conference on Educational Sciences (WCES 2016), 06.02.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


27. Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Algıladıkları Teknoloji Engellerinin Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri Çerçevesinde İncelenmesi

Başarmak Uğur,Hamutoğlu Nazire Burçin, Yayın Yeri: The International Virtual Symposium Of Innovations In Education And Social Sciences (IVSESS 2019), 05.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


28. Investigation of Computer Game Addiction of the Outgoing Student Science and Art Center (Samsun-Kırşehir Example)

Alkan Ayşe,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL 2016), 04.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


29. Geleneksel Vatandaşlıktan Dijital Vatandaşlığa: Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Algıları

Kuş Zafer,Güneş Erhan,Yakar Hamza,Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


30. Ortaöğretim Programlarının Dijital Vatandaşlık Konu İçeriklerinin Analizi

Başarmak Uğur,Yakar Hamza,Güneş Erhan,Kuş Zafer, Yayın Yeri: 12th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


31. Farklı Disiplinlerdeki Öğretmen Adaylarının Arduino ile Kodlama Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

Başarmak Uğur,Uluay Gülşah,Polat Dilber, Yayın Yeri: 7th International Instructional Technolgies Teacher Education Symposium (ITTES 2019), 01.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


32. Üniversite Öğrencilerinin Blok Tabanlı Robotik Kodlama Deneyimlerinin İncelenmesi Ve Gerçek Hayata Olan Etkisi

Altun Halil İbrahim, Başarmak Uğur, Yayın Yeri: 2 nd International Conference on Educational Technology and Online Learning,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Öğretmen Adaylarının Epistemolojik ve Pedagojik İnançlarının Teknoloji Kabulleri Üzerindeki Etkisi

Hızlı Destek Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2018 13.09.2019


2. Hadi Dijital Hikaye Tasarlayalım!”

Yenilikçi Fikir Projesi (Bilimsel)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15.12.2019 30.12.2021


3. STEMkar Robotlar

Yenilikçi Fikir Projesi (Bilimsel)

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15.12.2018 15.03.2019


4. Şehrin İzleri (Çizgi Animasyon)

Yenilikçi Fikir Projesi (Bilimsel)

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15.12.2018 15.03.2019


5. Değerlerimize Sahip Çıklaım

4001

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 14.01.2014


6. Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin Eğitsel Amaçlı Sosyal Ağ Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

Küçük Ölçekli Araştırma Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 12.05.2018


7. ”Kod adı 2023” Projesinin 12-15 Yaş Aralığındaki Gençlerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Hızlı Destek Projesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.05.2018 06.05.2019


8. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisinin (KEFAD) Donanımsal ve Yazılımsal Altyapısının Geliştirilmesi

Araştırma Altyapısını Geliştirme Projesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.05.2017 05.04.2019


9. Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi

Hızlı Destek Projesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 04.05.2017 22.12.2017


10. Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Yeterliliklerinin Belirlenmesi

4001

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.10.2014 05.12.2016


11. 2018-1-TR01-KA203-058832 EARLYCODE Developing Teaching Materials for Preschool Teaching Undergraduates on Computational Thinking and Introduction to Coding

Proje Kapsamında Okul Öncesi Eğitimde Bilgi İşlemsel Düşünme Ve Kodlamam Becerilerinin Kazandırılması, Öğretmen Adaylarına Yönelik Müfredat, Öğretim Materyalleri Ve Eğitim Uygulaması Geliştirilmesi, Uygulanması Ve Yaygınlaştırılması Planlanmaktadır.

Araştırmacı Avrupa Birliği 01.10.2018 30.07.2021


12. Proje Tabanlı Öğrenme Kapsamında Eğitim Yazılımı Geliştirilmesi ve Uygulanması

4001

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.07.2015 01.07.2017


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805138

--%>