Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEL BAŞIBÜYÜK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

2001 - 2006

TEZ: Eosen volkaniklerinin hidrotermal alterasyon mineralojisi-petrografisi ve jeokimyası: Zara-İmranlı-Suşehri-Şerefiye dörtgeni’xxnden bir örnek (Sivas kuzeydoğusu, İç-Doğu Anadolu, Türkiye)

Yüksek Lisans

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

1997 - 2000

TEZ: Malatya metamorfitlerinin (Yeşilyurt güneydoğusu) mineralojik-petrografik incelenmesi

Lisans

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1992 - 1996

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2013-
 • Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksekokulu, 2009-2013
 • Araştırma Görevlisi Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 2000-2009

Verdiği Dersler

 • JEOLOJİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Lisans, 2019-2020
 • YERBİLİMLERİ İÇİN İLERİ UZAKTAN ALGILAMA Yüksek Lisans, 2019-2020
 • X-IŞINI DİFRAKSİYONU İLE KİL MİNERALLERİNİN TAYİNİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Mühendislik Jeolojisinin Esasları Yüksek Lisans, 2019-2020
 • MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Lisans, 2019-2020
 • MAGMATİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI Yüksek Lisans, 2019-2020
 • JEOTERMAL KAYNAKLAR VE KULLANIMI Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KİL MİNERALOJİSİ Yüksek Lisans, 2019-2020
 • MAGMATİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI Yüksek Lisans, 2018-2019
 • JEOLOJİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Lisans, 2018-2019
 • MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Lisans, 2018-2019
 • KİL MİNERALOJİSİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • MİNERAL VE KAYAÇLARIN ENDÜSTRİDE KULLANIMI Yüksek Lisans, 2018-2019
 • X-IŞINI DİFRAKSİYONU İLE KİL MİNERALLERİNİN TAYİNİ Yüksek Lisans, 2018-2019
 • YERBİLİMLERİ İÇİN İLERİ UZAKTAN ALGILAMA Yüksek Lisans, 2018-2019
 • JEOTERMAL KAYNAKLAR VE KULLANIMI Yüksek Lisans, 2018-2019
 • YERBİLİMLERİ İÇİN İLERİ UZAKTAN ALGILAMA Yüksek Lisans, 2017-2018
 • PALEOCOĞRAFYA Lisans, 2017-2018
 • GENEL JEOLOJİ Lisans, 2017-2018
 • JEOLOJİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Lisans, 2017-2018
 • KİL MİNERALOJİSİ Yüksek Lisans, 2017-2018
 • JEOTERMAL KAYNAKLAR VE KULLANIMI Yüksek Lisans, 2017-2018
 • MAGMATİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Yerbilimleri İçin İleri Uzaktan Algılama Yüksek Lisans, 2016-2017
 • KİL MİNERALOJİSİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Arazi Yönetimi Önlisans, 2016-2017
 • Şantiye Tekniği Önlisans, 2016-2017
 • Fotogrametri Önlisans, 2016-2017
 • X-Işını difraksiyonu ile kil minerallerinin tayini Yüksek Lisans, 2016-2017
 • PALEOANTRAPOLOJİDE YAŞLANDIRMA TEKNİKLERİ Lisans, 2016-2017
 • GENEL JEOLOJİ Lisans, 2016-2017
 • JEOLOJİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Lisans, 2016-2017
 • Kil Mineralojisi Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Yerbilimleri İçin İleri Uzaktan Algılama Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Magmatik Kayaçların Jeokimyası Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Fotogrametri Önlisans, 2015-2016
 • Şantiye Tekniği Önlisans, 2015-2016
 • Arazi Yönetimi Önlisans, 2015-2016
 • X-Işını difraksiyonu ile kil minerallerinin tayini Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgisayar Bilimleri Lisans, 2014-2015
 • Enformatik ve bilgisayar programlama Lisans, 2014-2015
 • MESLEKİ UYGULAMALAR I Önlisans, 2013-2014
 • TOPOGRAFYA Önlisans, 2013-2014
 • MADEN YATAKLARI Önlisans, 2013-2014
 • MİNERALOJİ PETROGRAFİ Önlisans, 2013-2014
 • GENEL JEOLOJİ Önlisans, 2013-2014
 • KAYAÇ BİLGİSİ Önlisans, 2013-2014
 • MESLEKİ UYGULAMALAR I Önlisans, 2012-2013
 • TOPOGRAFYA Önlisans, 2012-2013
 • GENEL JEOLOJİ Önlisans, 2012-2013
 • GENEL JEOLOJİ Önlisans, 2011-2012
 • MESLEKİ UYGULAMALAR I Önlisans, 2011-2012
 • TOPOGRAFYA Önlisans, 2011-2012
 • KAYAÇ BİLGİSİ Önlisans, 2011-2012
 • TOPOGRAFYA Önlisans, 2010-2011
 • Bilgisayar II Lisans, 2010-2011
 • Temel bilgi teknolojisi kullanımı Lisans, 2010-2011
 • MESLEKİ UYGULAMALAR I Önlisans, 2010-2011
 • KAYAÇ BİLGİSİ Önlisans, 2009-2010

Akademik / İdari Görevler

 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2021
 • Bölüm Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 -
 • Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2013 -

Üniversite Dışı Deneyim

 • Sınıf Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı, 1997 - 2000

Makaleler

1. Investigation of Bozçaldağ Marble's Effects on Physical and Mechanical Properties of Concrete

Ekincioğlu Gökhan, Korkmaz Serkan, Başıbüyük Zeynel, Yayın Yer: Uluslararası Muhendislik Arastirma Ve Gelistirme Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Mineralogical And Gemological Characteristics Of Metaophiolite Hosted Corundum (Malatya-Türkiye)

Kaydu Akbudak İlkay, Gürbüz Meltem, Başıbüyük Zeynel, Hatipoğlu Murat, Öztüfekçi Önal Ayten, İşler Fikret, Yayın Yer: Sakarya University Journal Of Science, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Silicified Woods Consist with Malachite, Azurite, and Hematite in the Middle Eocene Çekerek Formation, Tokat\u2014Turkey

Kaydu Akbudak İlkay, Başıbüyük Zeynel, Gürbüz Meltem, Yayın Yer: Lithology And Mineral Resources, 2021

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


4. Groundwater Pollution Connected to Multiple Effect: a case study Kaman (Kırşehir, Turkey)

Ekemen Keskin Tülay, Subaşı Bahadır, Girişen Feyza, Başıbüyük Zeynel, Yayın Yer: Sakarya University Journal Of Science, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. Mineralogical, geochemical and gemological investigationof artova Ch-chalcedonies, Tokat – Turkey

Başıbüyük Zeynel,Kaydu Akbudak İlkay,Gürbüz Meltem, Yayın Yer: Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 2020

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


6. Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi

Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Yavaşlı Doğukan Doğu, Yayın Yer: Aksaray University Journal Of Science And Engineering, 2020

Uluslararası Hakemli Copernicus Özgün Makale


7. Yozgat Sarıkaya Termal Roma Hamamı’nda Kullanılan Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Özellikleri

Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Önal Mehmet Mustafa, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


8. Kırşehir (Akpınar) Bölgesi Lösititlerinin Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği

Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan, Yayın Yer: Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Orta Anadolu’da Eosen magmatiklerindeki hidrotermal alterasyonun mineralojisi, petrografisi ve kökeni, Sivas-Türkiye

Başıbüyük Zeynel,Yalçın Hüseyin, Yayın Yer: Maden Tetkik Ve Arama Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Yozgat Sarıkaya Termal Roma Hamamı’nda Kullanılan Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Özellikleri

Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Önal Mehmet Mustafa, Yayın Yer: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


11. Geçmişten Günümüze Doğaltaş Mozaik Sanatı ve Geleceğe Aktarılması

Ekincioğlu Gökhan,Başıbüyük Zeynel,Gölbaş Alper,Kaydu Akbudak İlkay, Yayın Yer: International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art, 2018

Uluslararası Hakemli Index Copernicus, ESJI, DRJI Özgün Makale


12. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞALTAŞ MOZAİK SANATI VE GELECEĞE AKTARILMASI/Natural Stone Mosaic Art from Past to Today and Its Transferring to Future

Ekincioğlu Gökhan,Başıbüyük Zeynel,Gölbaş Alper,Kaydu Akbudak İlkay, Yayın Yer: International Journal Of Interdisciplinary And Intercultural Art, 2018

Ulusal Hakemli Eurasian Scientific Journal Index, AcademicKeysUnlocking Academic Careers, CiteFactor, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services Özgün Makale


13. Yamadağ Volkanitleri Arguvan Malatya İçerisinde Silisli Süstaşı Oluşumları Mineralojik Jeokimyasal Gemolojik Özellikleri ve Ekonomik Önemleri

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Gürbüz Meltem,Öztüfekçi Önal Ayten,İşler Fikret, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


14. Mineralogical, geochemical, and gemological characteristics of silicic gemstone in Aydıncık (Yozgat-Turkey)

Başıbüyük Zeynel, Yayın Yer: Arabian Journal Of Geosciences, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


15. Determination of iron minerals with landsat ETM,Kırşehir, Turkey

Başıbüyük Zeynel,Ekdur Engin, Yayın Yer: Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


16. YAMADAĞ VOLKANİTLERİ İÇERİSİNDE SİLİSLİ SÜSTAŞLARI: Mineralojik, Jeokimyasal, Gemolojik Özellikleri ve Ekonomik Önemleri, Arguvan-Malatya

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Gürbüz Meltem,Öztüfekçi Önal Ayten,İşler Fikret, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


17. Yozgat “Aydıncık” kalsedon-ametist oluşumlarının mineralojisi-petrografisi ve ekonomikliliğinin incelenmesi

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Gürbüz Meltem, Yayın Yer: Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. KIRŞEHİR MÜZESİ ENVANTERİNDE BULUNAN YÜZÜKLERİN ARKEOGEMOLOJİK VE JEOARKEOLOJİK İNCELEMESİ

Kaydu Akbudak İlkay,Gölbaş Alper,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yer: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisithe Journal Of International Social Research, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO, Index Copernicus, EuroPub Database, Index Islamicus Özgün Makale


19. Kösedağ Magmatiklerinde (Zara-Sivas) Hidrotermal Alterasyonlaİlişkili Kaolin Yataklarinin Landsat Etm Görüntüsü KullanilarakBelirlenmesi

Başıbüyük Zeynel,Kavak Kaan Şevki,Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer, Yayın Yer: Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


20. Metamorphic hosted pyrophyllite and dickite occurrences from the hydrous Al silicate deposits of the Malatya Pütürge region Central Eastern Anatolia Turkey

Bozkaya Ömer,Yalçın Hüseyin,Başıbüyük Zeynel,Bozkaya Gülcan, Yayın Yer: Clays And Clay Mınerals, 2007

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


21. Origin and evolution of the Southeast Anatolian Metamorphic Complex Turkey

Bozkaya Ömer,Yalçın Hüseyin,Başıbüyük Zeynel,Özfırat Olcay,Yılmaz Hüseyin, Yayın Yer: Geologıca Carpathıca, 2007

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale


22. Kangal havzası Sivas Tecer dağı güneyi Mg kil ve Mg karbonat oluşumlarının incelenmesi

Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yer: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A:Yer Bilimleri, 2004

Ulusal Hakemli ULAKBİM Özgün Makale


23. Kangal havzası Sivas Tecer dağı güneyi Mg kil ve Mg karbonat oluşumlarının incelenmesi

Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yer: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


24. Anadolu Kültür Oluşumunda Tuzun Rolü

Gölbaş Alper,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yer: Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi,

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


Bildiriler

1. Hydrogeological Investigation of the north of Kaman (Kırşehir) region (Kaman (Kırşehir) kuzeyinin hidrojeolojik incelemesi).

Ekemen Keskin Tülay,Subaşı Bahadır,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: 5th International Symposium On Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2017), 30.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Kaman (Kırşehir) Güneyindeki Yeraltısularının Hidrojeolojik Açısından İncelenmesi

Ekemen Keskin Tülay,Girişen Feyza,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: HİDRO-2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 29.09.2018

Ulusal Tam metin bildiri


3. Orta Anadolu’daki (Kırşehir Müzesi Envanterinde Bulunan) Taştan Yapılmış İşlevsel Objelerin Jeoarkeolojik İncelemesi

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Gölbaş Alper,Gürbüz Meltem, Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress), 28.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


4. Zara-Suşehri (KD Sivas) Yöresi Magmatik Kayaçlarında Hidrotermal Karışıkı Tabakalı İllit-Smektit Oluşumları.

Başıbüyük Zeynel,Yalçın Hüseyin,Bozkaya Gülcan, Yayın Yeri: IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 28.05.2010

Ulusal Özet bildiri


5. MERSİN KUZEYİNDE YERALAN YEŞİL OPAL VE AGATLARIN, MİNERALOJİK - GEMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Gürbüz Meltem,Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: 71. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, 27.04.2018

Ulusal Özet bildiri


6. Kırşehir’in Jeotermal Potansiyeli.

Mahmutoğlu Nafi,Ekdur Engin,Başıbüyük Zeynel,Ballı Fatih,Kılıç Ebubekir, Yayın Yeri: Ulusal Sondaj Sempozyumu, 23.12.2011

Ulusal Özet bildiri


7. Sondaj Şantiyelerinde iş güvenliği.

Ballı Fatih,Başıbüyük Zeynel,Kılıç Ebubekir,Ekdur Engin, Yayın Yeri: Ulusal Sondaj Sempozyumu, 23.12.2011

Ulusal Özet bildiri


8. Meslek Yüksek Okullarındaki Sondaj Teknolojisi Eğitimi.

Başıbüyük Zeynel,Kılıç Ebubekir,Ballı Fatih,Ekdur Engin, Yayın Yeri: Ulusal Sondaj Sempozyumu, 23.12.2011

Ulusal Özet bildiri


9. Kösedağ magmatiklerinde (Zara-Sivas) hidrotermal alterasyonla ilişkili kaolin yataklarının Landsat ETM görüntüsü kullanılarak ortaya çıkartılması.

Başıbüyük Zeynel,Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer,Kavak Kaan Şevki, Yayın Yeri: 1. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, 23.05.2008

Ulusal


10. Eosen Yaşlı Kösedağ Magmatiklerinin Hidrotermal Alterasyon Mineralojisi-Petrografisi ve Jeokimya (Sivas Kuzeydoğusu).

Başıbüyük Zeynel,Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer, Yayın Yeri: 60.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 22.04.2007

Ulusal Özet bildiri


11. The İdentification of hydrothermal alteration zones in Kösedağ Magmatics Sivas TURKEY using ASTER imagery

Kavak Kaan Şevki,Başıbüyük Zeynel,Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer, Yayın Yeri: 34th. EARSeL Symposium, European remote sensing - new opportunities for science and practice, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, 20.06.2014

Uluslararası Özet bildiri


12. Asbestos Deposits of Cretaceous Age From North Anatolian Ophiolite Belt in Sivas Region Turkey

Başıbüyük Zeynel,Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer, Yayın Yeri: XIV International Clay Conference, Castellaneta Marina, Italy, 20.06.2009

Uluslararası Özet bildiri


13. Anadolu Kültür Oluşumunda Tuzun Rolü

Gölbaş Alper,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, 20.04.2012

Ulusal Özet bildiri


14. Mg mineral occurrences in the Central Anatolian Neogene Intra cratonic basins related to neotectonic regime an example from Kangal basin Sivas Turkey

Bozkaya Ömer,Yalçın Hüseyin,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (5th ISEMG), 20.04.2004

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Malatya, Keban ve Pütürge Metamorfitleri’nin kökenlerine ilişkin mineralojik bulgular (Doğu Toroslar).

Bozkaya Ömer,Yalçın Hüseyin,Başıbüyük Zeynel,Özfırat Ozan,Yılmaz Hüseyin, Yayın Yeri: 55.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 15.05.2002

Ulusal Özet bildiri


16. Zile silisleşmiş ağaçlarının mineralojik ve gemolojik incelemesi, Tokat-Türkiye

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Gürbüz Meltem, Yayın Yeri: 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14.04.2017

Ulusal Özet bildiri


17. Türk Mitolojisinde Yağmur Taşı:Yada

Gürbüz Meltem,Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Kırkgeçit Fatma, Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu (Arkeo-Metalıurji, Arkeo-Jeoloji ve Arkeo-Gemoloji), 13.05.2017

Ulusal Özet bildiri


18. Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Envanterinde Bulunan İslami Ve Osmanlı Dönemlerine Ait Boncuk ve Pendantların Jeoarkeolojik ve Arkeogemolojik İncelemesi

Esen İzzet,Gürsoy Penpe,Gölbaş Alper,Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, 13.05.2017

Ulusal Özet bildiri


19. Orta Anadolu’da (Kırşehir Müzesi Envanterinde Bulunan) 1. Bin, Ortaçağ, Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait Taşlı ve Taşsız Yüzüklerin Arkeokuyumculuk ve Jeoarkeolojik Değerlendirilmesi

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Gölbaş Alper,Gürbüz Meltem, Yayın Yeri: Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu, 13.05.2017

Ulusal Özet bildiri


20. Üst Paleozoyik yaşlı çok düşük dereceli Malatya metamorfitlerinin fillosilikat mineralojisi.

Yalçın Hüseyin,Bozkaya Gülcan,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 12.05.1999

Ulusal Tam metin bildiri


21. Üst Paleozoyik yaşlı çok düşük dereceli Malatya metamorfitlerinin fillosilikat mineralojisi

Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 12.05.1999

Ulusal Tam metin bildiri


22. Su Sondajlarında Teçhiz Kriterleri ve PVC veya Sac Boru Seçimine Etkisi.

Kılıç Ebubekir,Başıbüyük Zeynel,Ekdur Engin,Ballı Fatih, Yayın Yeri: II. Sondaj Sempozyumu, 11.12.2013

Ulusal Özet bildiri


23. Jeoteknik Araştırmalarda Yaygın Hata ve Eksiklikler

Kılıç Ebubekir, Başıbüyük Zeynel, Ekdur Engin, Ballı Fatih, Yayın Yeri: II. Sondaj Sempozyumu, 11.12.2013

Ulusal Özet bildiri


24. Kırşehir Oniks Bantlı Traverten Oluşumları

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Ekdur Engin, Yayın Yeri: Değerli Ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, 10.12.2015

Ulusal Tam metin bildiri


25. Kırşehir Oniks (Bantlı Traverten) Oluşumları.

Kaydu Akbudak İlkay,Başıbüyük Zeynel,Ekincioğlu Gökhan,Ekdur Engin, Yayın Yeri: Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, 10.12.2015

Ulusal Tam metin bildiri


26. Jeotermal Sahaların Belirlenmesinde Yer Bilimleri Mühendislerinin ve Sondajın Yeri

Kanbir Ediz Sadık,Başıbüyük Zeynel,Ekdur Engin,Ballı Fatih,Ekincioğlu Gökhan, Yayın Yeri: III. Sondaj Sempozyumu ve Sergisi, 09.12.2016

Ulusal Özet bildiri


27. Derin Sondajlarda Kuyubaşı Güvenliği

Ballı Fatih,Kanbir Ediz Sadık,Ekincioğlu Gökhan,Başıbüyük Zeynel,Ekdur Engin, Yayın Yeri: III. Sondaj Sempozyumu ve Sergisi, 09.12.2016

Ulusal Özet bildiri


28. Sivas Gürlevik Dağı güneyi asbest yatakları ve Mesothelioma ilişkisi.

Başıbüyük Zeynel,Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer,Akkurt İbrahim,Çetinkaya Ömer Tamer, Yayın Yeri: 2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 09.02.2008

Ulusal Özet bildiri


29. An Ancient Friend of Human The Salt

Gölbaş Alper,Başıbüyük Zeynel,Özgün Başıbüyük Gülüşan, Yayın Yeri: 18th. Congress of The European Anthropological Association, Ankara, Turkey, 06.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


30. Pütürge (Malatya) bölgesi distenli sulu Al-silikat (pirofillit-kaolin) yataklarinin mineralojisi ve petrografisi.

Bozkaya Ömer,Yalçın Hüseyin,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: 11. Ulusal Kil Sempozyumu, 06.09.2003

Ulusal Tam metin bildiri


31. YERALTISULARINDA ARSENİK KİRLİLİĞİ:KAMAN (KIRŞEHİR, TÜRKİYE) ÖRNEĞİ

Ekemen Keskin Tülay,Girişen Feyza,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: 2nd International Symposiumon Natural Hazards andDisaster Management, 06.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


32. Antik Sarıkaya Termal Roma Hamamının Mimarisi ve Yapımında Kullanılan Doğal Yapı Taşları (Sarıkaya-YOZGAT)

Önal Mehmet Mustafa,Başıbüyük Zeynel,Gölbaş Alper, Yayın Yeri: II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, 06.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


33. GEOCHEMICAL AND GEMOLOGICAL ANALYSIS OF YOZGAT-BAŞIBÜYÜKLÜ CHALCEDONY AND AMETHYST

Güney Hilmi, Yanık Gürsel, Gürbüz Meltem, Başıbüyük Zeynel, Kaydu Akbudak İlkay, Yayın Yeri: 6. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 06.03.2021

Uluslararası Özet bildiri


34. MINERALOGICAL AND PETROGRAPHIC EXAMINATION OF BAŞIBÜYÜKLÜ (YOZGAT) SILICEOUS ORNAMENTAL STONES (CHALCEDONY AND AMETHYST) AND THEIR USABILITY AS ORNAMENTAL STONE

Güney Hilmi, Yanık Gürsel, Gürbüz Meltem, Başıbüyük Zeynel, Kaydu Akbudak İlkay, Yayın Yeri: 6. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 06.03.2021

Uluslararası Özet bildiri


35. Kırşehir Doğal Afet Duyarlılık Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Başıbüyük Zeynel,Elibol Eren,Ekdur Engin,Nazik Lütfi,Pehlivaner Mahmut,Yılmaz Serhat, Yayın Yeri: Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 04.03.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


36. Sivas Bölgesindeki Ofiyolitlerle İlişkili Asbest Yataklarının Mineralojisi

Başıbüyük Zeynel,Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer, Yayın Yeri: 14. Ulusal Kil Sempozyumu, 03.10.2009

Ulusal Tam metin bildiri


37. Mineralogical and Geochemical Properties for Volcanic and Plutonıc Rock Hosted Hydrothermal Illıte Smectıte Occurrences Northeastern Sivas Turkey

Başıbüyük Zeynel,Yalçın Hüseyin,Bozkaya Ömer, Yayın Yeri: European Clay Conference, Euroclay 2011, Antalya, Turkey, 01.07.2011

Uluslararası Özet bildiri


38. Kaman (Kırşehir) Fluoritlerinin Süstaşı Olarak Kullanılabilirliği

Ketenci Elif Doğanay,Kaydu Akbudak İlkay,Gürbüz Meltem,Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı,, 01.02.2019

Ulusal Özet bildiri


39. Tokat Nebiköy Kalsedonlarının Mineralojik, Petrografik ve Gemolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Özbay Candan Elif, Kaydu Akbudak İlkay, Başıbüyük Zeynel, Ekincioğlu Gökhan, Yayın Yeri: 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı,

Ulusal Özet bildiri


40. BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE KALSİT İŞLETMESİ YER SEÇİMİ

Sarıca Mehmet, Başıbüyük Zeynel, Yayın Yeri: VI. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

1. Artova Krizoprasının Mineralojik Jeokimyasal ve Gemolojik İncelemesi Tokat Türkiye

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 26.09.2016 22.12.2017


2. Artova Krizoprasının Mineralojik Jeokimyasal ve Gemolojik İncelemesi Tokat Türkiye

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 26.09.2016 22.12.2017


3. BAŞIBÜYÜKLÜ (YOZGAT) KALSEDONLARININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 24.07.2019 01.04.2021


4. KIRŞEHİR DOĞAL TAŞ SEKTÖR ANALİZİ VE YATIRIMİMKÂNLARI RAPORU

Ahiler Kalkınma Ajansı Nın Teklife Açtığı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Kırşehir Doğal Taş Sektör Analizi Ve Yatırım İmkânları Raporunun Hazırlanması Adlı Projemiz Kapsamında Kırşehir İl Ve İlçeleri İçinde Yer Alan Doğal Taşrezervleri

Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 22.11.2013 21.11.2014


5. Beşören ve Saltık Bölgesi (Tokat) Kemereritlerinin Mineralojik-Petrografik İncelemesi ve Süstaşı Olarak Kullanılabilirliği

Beşören Ve Saltık Bölgesinde (Tokat) Bulunan Kemereritlerinin Mineralojik-Petrografik İncelemesi Ve Süstaşı Olarak Kullanılabilirliği Araştırılacaktır

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.02.2018 19.04.2019


6. Zile Ağaç Opallerinin Mineralojik Jeokimyasal ve Gemolojik İncelemesi Tokat Türkiye

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 14.12.2017


7. Zile Ağaç Opallerinin Mineralojik Jeokimyasal ve Gemolojik İncelemesi Tokat Türkiye

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.03.2016 14.12.2017


8. Baranadağ Magmatiklerindeki Dokusal ve Mineralojik Farklılaşmanın Yüzey Kaplama Taşı Olarak Kullanabilirlikteki Fiziko mekanik Özelliklerine Etkisi Kaman Kırşehir

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.10.2011 14.10.2013


9. Kaman Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü nün Kaya Mekaniği Zemin Mekaniği ve Petrografi Kayaç Tanımlama Laboratuvarlarının Alt Yapısının Oluşturulması

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 14.06.2014


10. Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı ndaki Kırşehir Kaman Yöresi Vollastonit Oluşumlarının Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyası

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.07.2012 11.03.2016


11. Mucur (Kırşehir) Yeraltısularının Arsenik Kirliliği Açısından İncelenmesi

Mucur (Kırşehir) Bölgesinde Bulunan Yeraltısularının Majör Ve Minör Elementler Açısından Kirliliğinin İncelenmesi.

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.09.2017 12.09.2020


12. Aydıncık Yozgat Kalsedonların Mineralojik Jeokimyasal ve Gemolojik İncelemesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.11.2015 12.12.2016


13. Kırşehir Yöresinde Bulunan Demir Madenlerinden Asidofilik Demir Oksitleyen Bakterilerin Tespiti

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.07.2014 11.02.2016


14. Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi

Projenin Amacı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarafından Gerçekleştirilecek Pilot Üniversite Kapsamındaki Projelere Jeotermal Kaynak Kazandırılmasıdır. Proje Kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pilot Üniversite Kapsamında Tasarlanan Jeotermal Kayn

Yürütücü Kalkınma Bakanlığı 01.06.2017


15. Gürlevik Dağı Güneyi Asbest Yataklarının Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi ve Mesothelioma İlişkisi

Yürütücü BAP


16. Tecer Dağı Güneyi Mg kil Sepiyolit Paligorskit ve Karbonat Oluşumlarının Araştırılması

Araştırmacı BAP


17. Eosen volkaniklerinin hidrotermal alterasyon mineralojisi petrografisi ve jeokimyası Zara İmranlı Suşehri Şerefiye Dörtgeni nden bir örnek Sivas Kuzeydoğusu İç Doğu Anadolu Türkiye

Araştırmacı BAP


18. Pütürge Malatya Bölgesindeki Pirofillit Oluşumlarının Mineralojisi

Araştırmacı BAP


19. Malatya Keban ve Pütürge metamorfitlerinin mineralojik petrografik incelenmesi

Araştırmacı BAP


Sanatsal Faaliyetler

1. Anadolu’nun Yarı Değerli ve Değerli Süs Taşları Sergisi

YER: Ahi Evran Üniversitesi Kaman Myo.

DÜZENLEYENLER: Fatih Çelik, İlkay Kaydu Akbudak, Meltem Gürbüz, Ediz Sadık Kanbir, Gökhan Ekincioğlu, Engin Ekdur, Fatih Ballı

Ulusal Karma 29.12.2017 29.12.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /


2. Doğaltaş Mozaik Sergisi

YER:

DÜZENLEYENLER: Fatih Çelik, İlkay Kaydu Akbudak, Meltem Gürbüz, Ediz Sadık Kanbir, Gökhan Ekincioğlu, Engin Ekdur, Fatih Ballı, Mehmet Özdemir

Ulusal Karma 28.12.2017 28.12.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862803806

--%>