Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA SIRAKAYA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PR.

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)

2012 - 2015

TEZ: Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları, kavram yanılgıları ve derse katılımlarına etkisi

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

2009 - 2011

TEZ: Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımı ve internet öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi

Lisans

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2004 - 2008

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2019-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2016-
 • Öğretim Görevlisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksekokulu, 2013-2016

Verdiği Dersler

 • ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Önlisans, 2018-2019
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I Önlisans, 2018-2019
 • İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II Önlisans, 2018-2019
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans, 2017-2018
 • İnternet Programcılığı - II Önlisans, 2017-2018
 • İnternet Programcılığı - I Önlisans, 2017-2018
 • İnternet Programcılığı - I Önlisans, 2016-2017
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans, 2016-2017
 • İnternet Programcılığı - II Önlisans, 2016-2017
 • Bilgisayar Donanımı Önlisans, 2015-2016
 • Bilgisayar - I Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayar - II Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayar - II Lisans, 2014-2015
 • Bilgisayar - I Lisans, 2014-2015
 • Bilgisayar Donanımı Önlisans, 2014-2015
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans, 2014-2015
 • Görsel Programlama - II Önlisans, 2014-2015
 • Görsel Programlama - I Önlisans, 2014-2015
 • Görsel Programlama - I Önlisans, 2013-2014
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans, 2013-2014
 • Bilgisayar Donanımı Önlisans, 2013-2014
 • Öğretim Tasarımı Lisans, 2013-2014
 • Web Tasarımı Lisans, 2013-2014
 • Bilgisayar - II Lisans, 2013-2014
 • Bilgisayar - II Lisans, 2012-2013
 • Bilgisayar - I Lisans, 2012-2013
 • Web Editörü Önlisans, 2012-2013
 • Bilgisayar Donanımı Önlisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -
 • Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2014 - 2015

Üniversite Dışı Deneyim

 • Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı, 2008 - 2013

Makaleler

1. Mobil öğrenme hazırbulunuşluğunun akıllı telefon kullanımına göre incelenmesi

Sırakaya Mustafa, Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. The Impact of STEM Attitude and Thinking Style on Computational Thinking Determined via Structural Equation Modeling

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem,Korkmaz Özgen, Yayın Yer: Journal Of Science Education And Technology, 2020

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


3. Augmented reality in STEM education: a systematic review

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yer: Interactive Learning Environments, 2020

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


4. Bilgi-işlemsel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Meslek Liseleri Örneği

İbili Emin,Günbatar Mustafa Serkan,Sırakaya Mustafa, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


5. The Effect of Augmented Reality Training on Teachers’ Individual Innovativeness

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yer: Journal Of Teacher Education Lifelong Learning, 2019

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


6. İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları

Sırakaya Mustafa, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Trends in educational augmented reality studies: A systematic review

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yer: Malaysian Online Journal Of Educational Technology, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. Artırılmış gerçekliğin fen eğitiminde kullanımının tutum ve motivasyona etkisi

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


9. Effects of augmented reality on student achievement and self-efficacy in vocational education and training

Sırakaya Mustafa,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yer: International Journal For Research İn Vocational Education And Training (Ijrvet), 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


10. The effect of augmented reality use on achievement, misconception and course engagement

Sırakaya Mustafa,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yer: Contemporary Educational Technology, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


11. Ön lisans öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım durumlarına göre incelenmesi

Sırakaya Mustafa, Yayın Yer: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


12. Investigating student attitudes toward augmented reality

Sırakaya Mustafa,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yer: Malaysian Online Journal Of Educational Technology, 2018

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


13. Kodlama eğitimine yönelik öğrenci görüşleri

Sırakaya Mustafa, Yayın Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


14. Ön lisans öğrencilerinin mobil öğrenme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yer: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Artırılmış gerçekliğin uygulamalı eğitimde kullanımı: Anakart montajı

Sırakaya Mustafa, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


16. Uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrimiçi sınava yönelik tutum düzeylerinin incelenmesi

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


17. Öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin belirlenmesi

Sırakaya Mustafa,Çakır Hasan, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi

Sırakaya Mustafa,Seferoğlu Süleyman Sadi, Yayın Yer: Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


Bildiriler

1. Robotik eğitimine yönelik öğrenci görüşleri

Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


2. Programlama temelleri dersinin tersyüz sınıf modeliyle öğretimine yönelik öğrenci görüşleri

Alsancak Sırakaya Didem,Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 30.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


3. Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Sınava Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yeri: 1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 28.06.2013

Ulusal Özet bildiri


4. Çevrimiçi Sınava Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Alsancak Sırakaya Didem,Sırakaya Mustafa,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yeri: 1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 28.06.2013

Ulusal Özet bildiri


5. Analysis of teacher candidates educational internet self efficacy beliefs in terms of various variables

Sırakaya Mustafa,Başarmak Uğur,Baltacı Önder, Yayın Yeri: International Conference on New Horizons in Education 2014, 27.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


6. Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Eğitim Ortamlarına Entegrasyonu

Akıncı Ahmet,Sırakaya Mustafa,Yıldırım Denizer,Tüzün Hakan, Yayın Yeri: 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 26.09.2010

Ulusal Tam metin bildiri


7. Çocuklara Kodlama Öğretiminde Kullanılabilecek Blok Temelli Ortamların Karşılaştırılması

Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: 11th International Computer Instructional Technologies Symposium, 26.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Eğitim Uygulamaları İçin Yeni Fırsat Bulut Bilişim

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, 24.11.2013

Ulusal Tam metin bildiri


9. Problemli İnternet Kullanımıyla Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Baltacı Önder,Sırakaya Mustafa,Cansız Cansu, Yayın Yeri: II. International Academic Research Congress, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


10. Edmodo Eğitsel Sosyal Ağ Sitesi

Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: 8th International Computer InstructionalTechnologies Symposium, 20.09.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


11. Öğretmen Adaylarının Edmodo Hakkındaki Görüşleri

Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: 8th International Computer InstructionalTechnologies Symposium, 20.09.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


12. Eğitim Ortamlarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanımı

Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 18.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


13. Ortaokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Olan Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sırakaya Mustafa,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yeri: 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 18.05.2016

Uluslararası Özet bildiri


14. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye İlişkin Hazır Bulunuşluk Durumlarının İncelenmesi

Başarmak Uğur,Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 18.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


15. Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 13.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. Tersyüz Sınıf Modelinin Problem Çözme Becerisine Etkisi: Önlisans Örneği

Alsancak Sırakaya Didem,Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 13.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Digital games and child: A case analysis with positive and negative examples

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: International Child and Information Safety Congress, 13.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


18. Ön Lisans Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon Kullanım Durumlarına Göre İncelenmesi

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: 3th Cyprus International Educational Research Congress, 10.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


19. Fen Eğitiminde Artırtılmış Gerçeklik Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri

Sırakaya Mustafa,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yeri: IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 08.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


20. Ters Yüz Sınıf Modelinde Denetim Odağının Öğrencilerin Başarısı Üzerine Etkisi

Alsancak Sırakaya Didem,Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 08.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


21. Oyunlaştırma Konusunda Yapılan Çalışmalardaki Eğilimler

Alsancak Sırakaya Didem,Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


22. Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Deneyimleri: Öğretmenler ve Öğrenciler Ne Düşünüyor?

Sırakaya Mustafa,Kılıç Çakmak Ebru, Yayın Yeri: 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 04.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


23. Türkiye’de yapılan mobil öğrenme çalışmaları bize ne söylüyor?

Alsancak Sırakaya Didem,Sırakaya Mustafa,Seferoğlu Süleyman Sadi, Yayın Yeri: 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


24. Ön lisans öğrencilerinin mobil öğrenme hazırbuluşluğunun akıllı telefon kullanım durumlarına göre incelenmesi

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 04.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


25. Eğitimde Fatih Projesinin Öğretmen Yeterlikleri Açısından İncelenmesi

Kayaduman Halil,Sırakaya Mustafa,Seferoğlu Süleyman Sadi, Yayın Yeri: VIII. Akademik Bilişim, 04.02.2011

Ulusal Tam metin bildiri


26. Öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin incelenmesi

Alsancak Sırakaya Didem,Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: IV. INES Internatıonal Academic Research Congress, 03.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


27. Mobil öğrenme çalışmalarındaki eğilimler

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: IV. INES Internatıonal Academic Research Congress, 03.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


28. Trends in Educational Augmented Reality Studies

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: III. International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference, 03.09.2016

Uluslararası Özet bildiri


29. Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şahin Cengiz,Sırakaya Mustafa, Yayın Yeri: 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 03.06.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


30. Artırılmış gerçeklik eğitiminin öğretmenlerin bireysel yenilikçilikleri üzerindeki etkisi

Sırakaya Mustafa,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 01.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Çocuklara Kodlama Öğretiminde Kullanılabilecek Blok Temelli Ortamların Karşılaştırılması

Kodlama Eğitimi, Bireylerin Algoritmik Düşünme, Problem Çözme, Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme Ve Bilgi İşlemsel Düşünme Gibi Üst Düzey Bilişsel Becerilerinin Gelişimine Olumlu Katkı Sağlamaktadır. İçinde Bulunduğumuz Dijital Çağda, Tüketen Değil Üret

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.03.2017 30.08.2017


2. Eğitim Ortamlarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanımı

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.03.2016 25.03.2017


3. Önlisans Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.06.2017 23.03.2018


4. Inclusive Education Teacher Training Module (Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü)

Eğitmen Diğer (Uluslararası) 20.12.2017 08.11.2018


5. Tersyüz Sınıf Modelinin Önlisans Düzeyinde Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 12.02.2018


6. Fen Eğitiminde Artırtılmış Gerçeklik Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri

Artırılmış Gerçeklik (Ag), Gerçek Dünya Görüntüsü Üzerine Eş Zamanlı Olarak Sanal Verilerin Eklenmesiyle, Gerçeğin Zenginleştirilmesini Sağlayan Teknoloji Olarak Tanımlanmaktadır. Mobil Teknolojilerde Yaşanan Gelişim Ag'Nin Askeriye, Turizm, Reklamcıl

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.09.2016 06.11.2016


7. Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi Ile Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Eğitsel Robotik Uygulamaları

Bilim Ve Toplum

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 02.05.2018 02.12.2018


8. Artırılmış Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Sınıflar

Bilim Ve Toplum

Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ 02.05.2018 16.10.2018


9. Mobil Öğrenme Tutumunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.03.2018 01.03.2019


10. Enerji Akademisi

Bilim Ve Toplum

Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ 01.08.2018 01.02.2019


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862804725

--%>